ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
Ημ/νία :18-02-2020
Γενική Συνέλευση Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

Καλούνται όλα τα μέλη της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας να προσέλθουν σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Κτήριο Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 2ος όροφος) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 στον ανωτέρω αναφερθέντα χώρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων και Ετήσιου Διαχειριστικού Ελέγχου του
    Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Α.
  2. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Γ.Α.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Α. από κάθε ευθύνη
  4.  Αποδοχή από τη Γ.Σ. των νέων μελών της Ε.Γ.Α.
  5. Εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της
    Εφορευτικής Επιτροπής της Ε.Γ.Α.
  6. Διάφορα θέματα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram