ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
Ημ/νία :04-10-2021
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τακτικών μελών Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (Ε.Γ.Α.) Άρθρο 3 {(α) Τακτικά Μέλη}, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Άρθρα 15, 16, 17, 18, 21 και την Σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Α. (14-6-2021):

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Α.

 1.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Φυτικής Γεωργικής Παραγωγής
 2.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
 3.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων
 4.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Βιοτεχνολογίας – Βιολογίας
 5.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 6.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Γεωργικής & Δασικής Μηχανικής και Διαμόρφωσης Τοπίου
 7.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Κτηνιατρικής
 8.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Δασών και Δασικών Προϊόντων
 9.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Οικολογίας & Περιβάλλοντος
 10.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Διαφόρων Επιστημών

Οι επιθυμούντες να κριθούν για την κατάληψη μίας θέσεως εξ’ αυτών που προκηρύχθηκαν, θα πρέπει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Α. ( https://haga.gr ) να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον Πρόεδρο της Ε.Γ.Α. Oμοτ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Ζέρβα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Κτήριο Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ).
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον, δηλώσεις και τεκμήρια για τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 του Καταστατικού της Ε.Γ.Α., δηλαδή ότι οι υποψήφιοι είναι Έλληνες πολίτες και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κατά προτίμηση σε σχετικό επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη.
 • Έχουν αναγνωρισμένη, σημαντική προσφορά (ερευνητική, διοικητική και επαγγελματική) σε τομείς που αποτελούν αντικείμενο των σκοπών του Σωματείου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών (γεωπονίας, δασοπονίας, κτηνιατρικής, τροφίμων, περιβάλλοντος).
 • Έχουν διεθνώς αναγνωρισμένο πλούσιο συγγραφικό έργο σε επιστημονικά έντυπα διεθνούς κυκλοφορίας που να προάγει τις γνώσεις και την επιστήμη και έχουν πετύχει τη διεθνή αναγνώριση ως επιστημονική προσωπικότητα κύρους σε ένα τουλάχιστον τομέα ενδιαφέροντος της Ε.Γ.Α.
 • Έχουν συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής και συντονισμό δραστηριοτήτων σε ευρύτερα πεδία έρευνας.
 • Έχουν επιδείξει εθνική και διεθνή δραστηριότητα, πέρα από την έρευνα και τη διδασκαλία, στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης τους και εκτός των χώρων εργασίας τους.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν υπόμνημα των προσόντων τους (αίτηση και βιογραφικό) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση haa@aua.gr και, ει δυνατόν, ένα παράρτημα υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους (άλλως ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι έτοιμος να τεκμηριώσει τα στοιχεία, που αναφέρονται στο υπόμνημα, σε πρώτη ζήτηση από τους εκλέκτορες και οπωσδήποτε αμέσως μετά την εκλογή του).
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων (ημερομηνία ταχυδρόμησης ή κατάθεσης στο γραφείο του Προέδρου) σε κάθε περίπτωση λήγει την 30η /11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram