ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294001
+30 6945 801200
haa@aua.gr
Έργα  μελών της Ακαδημίας
Project-Members
  • Όλα
  • Σιδεριδης Αλεξανδρος (13)
  • Μάττας Κωνσταντίνος (8)
  • Μιμίκου Μαρία (7)
  • Ζέρβας Γεώργιος (4)

Harmon IT

HM/NIA: 2001
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 έτη

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής αποτελεί βασικό στόχο των σύγχρονων υδρολόγων καθώς η ανεξάρτητη θεώρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram