ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Iera odos 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
Ημ/νία :11-06-2015
Αποκατάσταση των δασών με αξιοποίηση της ελληνικής χλωρίδας. Η περίπτωση της Ολυμπίας

Ομιλία υποδοχής του τακτικού μέλους, π. Τακτικού Ερευνητή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. κ. Γεωργίου Λυριντζή (11-6-2015) με θέμα «Αποκατάσταση των δασών με αξιοποίηση της ελληνικής χλωρίδας. Η περίπτωση της Ολυμπίας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
The H.A.A. is an independent, non-profit organization. 
If you want to receive updates in your email, subscribe to the Newsletter 

Copyright © haga.gr  |  Developed by ichiphost.gr

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram