ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Iera odos 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
Ημ/νία :15-04-2022
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στις εκλογές της ΕΓΑ

Στα πλαίσια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Α. (Συνεδρίαση: 23-3-2022) για Γενική Συνέλευση στις 4/5/2022 με θέμα τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης της Ακαδημίας (Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή), καλούνται τα Τακτικά Μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφια να αποστείλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Α., μέχρι την 27η Απριλίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση haa@aua.gr, στην οποία θα δηλώνουν ότι θέτουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όσα μέλη καθυστερούν τη συνδρομή τους, να φροντίσουν για την έγκαιρη ταμειακή τακτοποίησή τους το αργότερο μέχρι υποβολής της υποψηφιότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
The H.A.A. is an independent, non-profit organization. 
If you want to receive updates in your email, subscribe to the Newsletter 

Copyright © haga.gr  |  Developed by ichiphost.gr

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram