ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Iera odos 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
Ημ/νία :29-09-2023
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ... ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η καταιγίδα Daniel δεν ήταν απλά ένα πρωτοφανές για την χώρα μας ή αν θέλετε για
την Θεσσαλία φαινόμενο, ήταν η δεύτερη ηχηρή προειδοποίηση της φύσης, μετά την
καταιγίδα του Ιανού, τρία χρόνια πριν στον ίδιο χώρο. Ήταν το δεύτερο
προειδοποιητικό καμπανά ...

Δείτε επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενo Αρχείo:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
The H.A.A. is an independent, non-profit organization. 
If you want to receive updates in your email, subscribe to the Newsletter 

Copyright © haga.gr  |  Developed by ichiphost.gr

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram