ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+30210 6107058- 6978611276
ΕΜΑΙL
g.lyrintzis@yahoo.gr
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛ. Γ. Ο. ¨Δήμητρα¨ - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

ΣΠΟΥΔΕΣ

1971 
Δίπλωμα Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας της Γεωπονικής & Δασολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1972 
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ecole nationale du Génie Rural des Eaux et des Forets (E.N.G.R.E.F.) - Centre de Nancy, Γαλλία.
1983 
Διδακτορικό στην Οικονομία της Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο της Γαλλίας NANCY II - Σχολή Δικαίου και Οικονομικών Επιστημών.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ
- Δίπλωμα Δασολογίας (1971), Τμήμα Δασολογίας της Γεωπονικής & Δασολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ecole nationale du Génie Rural des Eaux et des Forets (E.N.G.R.E.F.) - Centre de Nancy, Γαλλία.
- Διδακτορικό στην Οικονομία της Ανάπτυξης με εξειδίκευση στην οικονομία και τεχνική των εργασιών εκμετάλλευσης δασών (συγκομιδή δασικών προϊόντων και βιομάζας), (1983), Πανεπιστήμιο της Γαλλίας NANCY II - Σχολή Δικαίου και Οικονομικών Επιστημών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
- Διευθυντής (2006-2009) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
- Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή (2004–2006 πλήρη καθήκοντα) του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Διευθυντής (2001-2006) της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού, Αξιοποίησης & Εφαρμογής της Έρευνας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Διευθυντής (2000-2001) της Διεύθυνσης Διοικητικού, Οικονομικού & Νομικών Υποθέσεων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Διευθυντής (1999-2000) της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων & Σχέσεων με Εθνικά Ιδρύματα & Οργανισμούς του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Τακτικός Ερευνητής (1999-2008) του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Αναπληρωτής Ερευνητής (1994-1999) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Καθηγητής – Συντονιστής (1987-1994) μεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, του Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes (C.I.H.E.A.M).
- Προϊστάμενος (1985-1987) του Δασαρχείου Καλαμάτας.
- Δασολόγος (1983-1985) στο Δασαρχείο Καλαμάτας.
- Βοηθός Έρευνας (1981-1983) στο Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) de Nancy, France.
- Δασολόγος (1976-1980) στη Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας.
- Βοηθός Έρευνας (1973-1975) στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Αθηνών.

 

AΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
- Εκλεγμένο εξωτερικό Μέλος (2012-2015) Διοίκησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου.
- Τιμητική διάκριση (2010) από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ως Υπεύθυνος Γενικού Συντονισμού και Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου Πολιτισμού, για την μεταπυρική αποκατάσταση του αρχαιολογικού τοπίου της Ολυμπίας.
- Μέλος (2010) Επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ύστερα από πρόταση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
- Μέλος (2004-2006) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Μέλος (2004-2006) του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Πρόεδρος ή μέλος επιστημονικών επιτροπών για την κρίση για ένταξη ή προαγωγή ερευνητών, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
- Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της International Geographical Union - Commission on Land Degradation and Desertification.
- Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της IUCN - The World Conservation Union - Commission on Environmental Strategy and Planning.
- Μέλος (1995, 1999) Σεμιναρίων Διαμόρφωσης της Αγροτικής Ερευνητικής και Τεχνολογικής Πολιτικής (Cross-Meeting) για τις θεματικές ενότητες ¨Δάσος - Δασική Παραγωγή¨ και ¨Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. στο πλαίσιο ενός σύγχρονου γεωργοασφαλιστικού συστήματος¨.
- Συντονιστής (1990-1993) ερευνητικών προγραμμάτων του FAO - Sylva Mediterranea, ύστερα από πρόταση του C.I.H.E.A.M.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εργάσθηκε ως Συντονιστής (1987–1994) στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό μεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων στο Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Κρήτης του C.I.H.E.A.M. Η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη του περιλαμβάνει σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με εθνικά και διεθνή, ερευνητικού και πανεπιστημιακού επιπέδου, ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς (F.A.O., Sylva Mediterranea, C.E.C., I.N.R.A., C.I.H.E.A.M., I.C.ALP.E., I.U.F.R.O.). Έχει υποβάλει ερευνητικές προτάσεις και συνεργασθεί στην εκτέλεση περισσότερων από τριάντα (30) προγραμμάτων με έλληνες και ξένους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων (CAMAR, ENVIRONMENT & CLIMATE, AIR 3, LIFE – NATURE, DEMETER ’95, 5TH FRAMEWORK PROGRAMME), χρηματοδοτούμενων από την Eυρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο μέρος της ερευνάς του σχετίζεται με τα προβλήματα ερημοποίησης στην Κρήτη. Επιπρόσθετα, ολοκλήρωσε επιτυχώς, ως επικεφαλής (1994–2000) ομάδας ερευνητών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., έναν αριθμό, σχετιζόμενων με τις δασικές πυρκαγιές, ερευνητικών προγραμμάτων (PENED ’95, FOMFIS, PROMETHEUS, E-FIS, WARM, EUFIRELAB, etc.). Διετέλεσε Γενικός Συντονιστής και Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου Πολιτισμού (2007-2013) για τη μεταπυρική αποκατάσταση του αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Ολυμπίας.

MΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
- Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
- Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (Εκλεγμένος Αντιπρόεδρος 1995-97 and 1999-2005).
- Ένωση Επιστημόνων Ερευνητών Υπουργείου Γεωργίας.
- Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών.
- European Network Association of Environmental Campuses (Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος).
- International Association of Wildland Fire.
- Study Group on Erosion and Desertification in Regions of Mediterranean Climate.
- New York Academy of Sciences.

ΓΛΩΣΣΕΣ
Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)

Lyrintzis, G. 1983. L'exploitation des taillis-Comparaison technico-économique et limites de trois systèmes d' exploitation. Revue forestière française, Vol. XXXV, No. 6 (1983): 463-472.

Ispikoudis, J., Lyrintzis, G. and Kyriakakis, S. 1993. Impact of human activities on Mediterranean landscapes in Western Greece. Landscape and Urban Planning 24 (1993):259-271. Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam.

Panetsos, K., Nikolaidis, A., Lyrintzis, G., et al. 1993. Identification, preservation adaptation and cultivation of selected aromatic and medical plants suitable for marginal lands of the Mediterranean region. Acta Horticulturae. 331, (1993):191-197.

Νικολακάκη, Σ., Πανέτσος, Κ. και Λυριντζής, Γ. 1993. Ο αειθαλής πλάτανος της Κρήτης. Συγκριτική έρευνα μεταξύ αειθαλών και φυλλοβόλων. Γεωτεχνικά επιστημονικά θέματα ΓΕΩΤΕΕ, τόμος 4, τεύχος 4, 1993, σελ. 7-13.

Lyrintzis, G. and Papanastasis, V. 1995. Human activities and their impact on land degradation of Psilorites mountain in Crete: A historical perspective. Land Degradation and Rehabilitation, 6(1995):79-93 Wiley.

Lyrintzis, G. 1996. Human impact trend in Crete: the case of Psilorites Mountain. Environmental Conservation, 23(2):140-148 (1996). Foundation for Environmental Conservation.

Lyrintzis, G., Papanastasis, V., and Ispikoudis, J. 1997. Role of livestock husbandry in social and landscape changes in White Mountains and Psilorites of Crete.

In: Proceedings of the International Workshop on Ecological basis of livestock grazing in Mediterranean Ecosystems. Thessaloniki, Greece, October 23-25, 1997, European Commission. Science, Research and Development EUR 18308 EN:322-327.

Caballero, D., Xanthopoulos, G., Kallidromitou, D., Lyrintzis, G., et al. 1999.FOMFIS: Forest fire management and fire prevention system. In: Proceedings of the International Symposium on Forest Fires: Needs & Innovations, A DELFI Action. Athens, Greece, November 18 – 19, 1999, European Commission. DGXII Environment & Climate Programme:93 – 98.

Αλμπάνης, Κ., Μπόσκος, Λ. και Λυριντζής, Γ. 2000. Μεθοδολογία υπολογισμού δαπανών κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Συμβολή για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Γεωτεχνικά επιστημονικά θέματα ΓΕΩΤΕΕ, Τόμος 11, σειρά ΙΙ, Νο 1/2000, σελ.4 -18.

Gagari, P., Lyrintzis, G., Baloutsos, G. and Xantopoulos, G. 2001.Contribution of log erosion barriers to soil protection and vegetation recovery after wildfire in Pinus halepensis forest in Greece. In: Proceedings of the International Conference on Forest Research: A challenge for an integrated European approach. Thessaloniki, Greece, August 27–September 1, 2001, European Commission – National Agricultural Research Foundation, Vol. I:311 -316.

Μπόσκος, Λ., Λυριντζής, Γ. και Βασιλόπουλος, Γ. 2002. Αξιολόγηση στο υλοτόμιο των παραγόμενων προϊόντων, από ομήλικες και ανομήλικες συστάδες υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii regis Mattf.). Δασική Έρευνα. ΕΘΙΑΓΕ τόμος 15 (2002):27-42.

Μπόσκος, Λ., Λυριντζής, Γ., Βασιλόπουλος, Γ. και Σκαρβέλης, Μ. 2003. Ποσοτική και ποιοτική απόδοση πριστής ξυλείας από κορμούς μόνιμων πειραματικών επιφανειών ελάτης (Abies borissii regis Mattf.) σε ομήλικες και ανομήλικες συστάδες. Δασική Έρευνα. ΕΘΙΑΓΕ τόμος 16 (2003):71-82.

Papanastasis, V., Arianoutsou, M. and Lyrintzis, G. 2004. Management of biotic recourses in ancient Greece. In: Proceedings of the 10th International Conference on Mediterranean climate ecosystems (MEDECOS). Rhodes island, Greece, April 25 – May 1, 2004, Millpress p.11.

Lyrintzis, G., Baloutsos, G., Karetsos, G., et al. 2008. The restoration of Archaeological and Broader Landscape of Olympia. In: Proceedings of the International Workshop on Disaster Risk Reduction at World Heritage Properties. UNESCO, Olympia, Greece, 6-7 November 2008:44-52 (http://whc.unesco.org/uploads/events/documents/event-526-5.pdf).

Lyrintzis, G., Baloutsos, G., Karetsos, G., et al. 2010. Olympic Rebirth. Wildfire. The Official Publication of the International Association of Wildland Fire. Vol. 19, Number 1 (2010):12-20.

Λυριντζής, Γ., Μπαλούτσος, Γ., Καρέτσος, Γ., Μπουρλέτσικας, Α., Μάντακας, Γ. και Καούκης, Κ. 2011. Τα Έργα Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας. Αυτοτελής έκδοση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Ioύλιος 2011, σελ. 29.

Lyrintzis, G., Lyrintzis, A., Chadzi, G., et al. 2014. Protection and Preservation of Olympic Landscape: The Case of Olympic Botanical Garden. Publiced in the book entitled: The Protection of Archaeological Heritage in Times of Economic Crisis. Cambridge Scholars Publishing, (2014):38-48.

Λυριντζής, Γ., Προύτσος, Ν., Καρέτσος, Γ., Τσαγκάρη, Κ., Χατζή, Γ., Λυριντζής, Α., Περράκη, Κ., Μάντακας, Γ, Μπουρλέτσικας, Α., και Καούκης, Κ. 2015. Τα Φυτά της Ολυμπίας – The Plants of Olympia – Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος – Οlympic Botanical Garden - Βοτανικός Οδηγός – Botanical Guide. Αυτοτελής, δίγλωσση, έγχρωμη έκδοση. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων – Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ¨Δήμητρα¨, με τη συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 2015, σελ. 144.

Δασικές τεχνικές.
Εκμετάλλευση δασικών πόρων.
Δασική βιομάζα για παραγωγή ενέργειας.
Ανθρώπινες δραστηριότητες και ερημοποίηση στις Μεσογειακές ορεινές περιοχές
Διατήρηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
Διαχείριση και αποκατάσταση καμένων περιοχών
Συστήματα λήψης αποφάσεων για διαχείριση κινδύνου δασικών πυρκαγιών
Μεταπυρική αποκατάσταση αρχαιολογικών τοπίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram