ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2610997276
ΕΜΑΙL
kamari@upatras.gr
ΙΔΡΥΜΑ
ΠανεπιστήμιοΠατρών

ΣΠΟΥΔΕΣ

1968 
Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
1976 
Διδάκτωρ (PhD) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
1983 
Λέκτωρ στον Τομέα Βιολογίας Φυτών
1986 
Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Βιολογίας
1990 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Βιολογίας Φυτών
1995 
Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Ομότιμης Καθηγήτριας Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών,

Τακτικoύ Μέλους και Μέλους του Δ.Σ. της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας,

Αντιπροέδρου της Διεθνούς Οργάνωσης "OPTIMA" (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area)

 

Γεννήθηκε το 1943 και μεγάλωσε στο Ηράκλειον Κρήτης, όπου και επεράτωσε τις Γυμνασιακές της σπουδές.

Το 1968 έγινε Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας  του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

Το 1976 έγινε Διδάκτωρ (PhD) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Ακαδημαϊκή καριέρα:

Από το 1969 άρχισε την ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πέρασε όλα τα στάδια της ακαδημαϊκής καριέρας από Βοηθός, Επιμελήτρια, Επίκουρη και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και τελικά το 1995 εξελέγη Καθηγήτρια Βοτανικής, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνταξιοδοτήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2010 και το 2012 εξελέγην Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δίδαξε για περισσότερα από 40 έτη σε πολυάριθμους προπτυχιακούς φοιτητές του Βιολογικού και του Φαρμακευτικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών τα μαθήματα Μορφολογία Φυτών, Βοτανική και Γεωβοτανική, καθώς και για 20 περίπου έτη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Βιολογίας, Φυσικής (διατμηματικό) και Αειφορικής Διαχείρισης (διαπανεπιστημιακό) τα μαθήματα της Βιοποικιλότητας και Βιογεωγραφίας.

Κατά την ακαδημαϊκή της καριέρα υπήρξε (1996-2010) Διευθύντρια του Τομέα Βιολογίας Φυτών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών,

Από 1996-2010: Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής του Βοτανικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών και

2004-2006: Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Επίσης, υπήρξε και είναι:

 • Ιδρυτικό Μέλος (1980) της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της και Πρόεδρος (1999-2006) της.
 • Ιδρυτικό Μέλος (1980) της Ελληνικής Βιολογικής Εταιρείας.
 • Ιδρυτικό μέλος (1975) του Διεθνούς Οργανισμού OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area), από το 1995 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της (Board & Council) και από το 2007-2025 εκλεγμένη Αντιπρόεδρος (Vice-President) της OPTIMA.
 • 2001-2007: Γραμματέας της "Commission for Karyosystematics and Molecular Systematics" της "OPTIMA".
 • 2007-2025: Πρόεδρος (Chair) της "Commission for Karyosystematics" της "OPTIMA".
 • Διετέλεσε (1991-1993) μέλος της Ομάδας Ειδικών για την Bιοποικιλότητα και την Bιοδιατήρηση (Biodiversity & Biosubsistence) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • Mέλος (1995-σήμερα) της IUCN/SSC (The World Conservation Union/The Species Survival Commission).
 • Μέλος (2000-σήμερα) της Steering Committee της European Initiative for the Euro-Mediterranean Plant Data Βase (Euro+Med PlantBase) και υπεύθυνη για την κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου (PhytoKaryon).
 • Εκλεγμένο μέλος από το 2002 του Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμίας (2002-2011) του Διεθνούς Οργανισμού “ΙΟSΕΒ” (International Organization of Systematic and Evolutionary Biology).
 • 2003-2006: Τακτικό Μέλος, ως Ειδικός Επιστήμων, του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κεφαλονιάς (Ν.Π.Ι.Δ.) και
 • 2006-2019 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
 • Το 2005-2009 υπήρξε τακτικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
 • Από το 2007-2025 Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του “Ιnternational Foundation pro Herbario Mediterraneo”, με έδρα το Παλέρμο, Ιταλίας και Mέλος της "Commission of Herbarium Mediterraneum" της "OPTIMA".
 • 2010-2013: Υπήρξε Εκπρόσωπος της Ελλάδας στις Ομάδες Εργασίας της Φάσης VIII (2009-2013), για την Δημιουργία Δικτύου στο πλαίσιο του European Cooperative Programme for Genetic Resources (ECPGR).
 • 2010-σήμερα: Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • 2014-σήμερα: Τακτικό Μέλος και από το 2016-2022 εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (Ε.Γ.Α.), στο Τμήμα Διαφόρων Επιστημών (Ελληνική Χλωρίδα - Βιοποικιλότητα).
Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)
 1. KAMARI G. Fritillaria rhodocanakis. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T162170A5552716. Downloaded on 04 September 2017. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T162170A5552716.en
 2. MANSION G., PAROLLY G., RAUS TH., BRAUN ., OGANESIAN M., AGAGABIAN ., AKAYDΙN G., IKINCI N., KAMARI G., NARIMISA ., PHITOS D., CELLINESE N., HABERLE R. & BORSCH TH. 2011: An extensive phylogeny as a first step towards a better understanding of the natural history and systematics of the species-rich flowering plant lineage Campanula s.l. (blue bells). – Conference Paper in the Meeting of BioSystematics, Berlin 01/2011.
 3. ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΜΠΑΡΕΚΑ Π. & ΚΑΜΑΡΗ Γ. 2011: Κυτταρολογική μελέτη φυτών της Αττικής. – ΠΕΡΑΚΙ Ε., ΚΟΠΑΚΑ Κ. & ΠΥΡΙΝΤΖΟΣ Σ. (Επιτρ. Έκδοσης), των Πρακτικών του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο Κρήτης (Ελληνική και Αγγλική περίληψη).
 4. ΛΙΒΕΡΗ Ε., ΜΠΑΡΕΚΑ Π. & ΚΑΜΑΡΗ Γ. 2011: Κυτταρολογική μελέτη φυτών των αμμοθινών της Δ. Πελοποννήσου. – ΠΕΡΑΚΙ Ε., ΚΟΠΑΚΑ Κ. & ΠΥΡΙΝΤΖΟΣ Σ. (Επιτρ. Έκδοσης), των Πρακτικών του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο Κρήτης (Ελληνική και Αγγλική περίληψη).
 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Β. & ΚΑΜΑΡΗ Γ. 2011: Κινδυνεύει με εξαφάνιση το Geocaryum peloponesiacum από το όρος Αίνος; Παρατηρήσεις επί της φύτρωσης τριών taxa από τον Εθνικό Δρυμό του όρους Αίνος. ΠΕΡΑΚΙ Ε., ΚΟΠΑΚΑ Κ. & ΠΥΡΙΝΤΖΟΣ Σ. (Επιτρ. Έκδοσης), των Πρακτικών του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο Κρήτης (Ελληνική και Αγγλική περίληψη).
 6. KAMARH G. 2013: The present and future of the flora of Greece and its conservation assessment. – Book of Abstracts. In: Domina G., Greuter W. & Raimondo F.M. (Eds), XIV OPTIMA Meeting, 9-15 Sept. 2013, p. 51.
 7. XANTHAKIS M., MINETOS P., LISISTSA G. & KAMARI G. 2013: The horizontal and vertical structure of vegetation on mt. Ainos National Park, Cephalonia isl., Greece. – Πρακτικά του 16ºυ Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου & Annual meetig Prosilva Europe, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 6-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 8. ΦΟΙΤΟΣ Δ., ΚΑΜΑΡΗ Γ., ΞΑΝΘΑΚΗΣ Μ. & ΜΙΝΕΤΟΣ Π. 2015: Σπάνια δασικά είδη της νήσου Κεφαλονιάς. – Πρακτικά του 17ºυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Αργοστόλι Κεφαλονιάς 4-7 Οκτώβρη, 2015 (Ηλεκτρονική Έκδοση).
 9. ΚΑΜΑΡΗ Γ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ Γ. & ΞΑΝΘΑΚΗΣ Μ. 2015: Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου και ο Φορέας Διαχείρισης του. – Πρακτικά του 17ºυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Αργοστόλι Κεφαλονιάς 4-7 Οκτώβρη, 2015 (Ηλεκτρονική Έκδοση).
 10. ΚΑΜΑΡΗ Γ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ Γ. & ΞΑΝΘΑΚΗΣ Μ. 2015: Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου και ο Φορέας Διαχείρισης του. H φύση, τεύχος 150: 35-41.
 11. ΦΟΙTOΣ Δ. & KAMAΡΗ Γ. 2015: Μέρος ΙV: Η Βλάστηση του όρους Aίνος. – Σελ. 95-120. – Στο: Φοίτoς Δ., Kαμάρη Γ., Kατσούνη N. & Μήτσαινας Γ. (Εκδότες), Το όρος Αίνος της Κεφαλονιάς: Iστορία - Φυσιογεωγραφία - Bιοποικιλότητα. – Κεφαλονιά: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 12. ΦΟΙTOΣ Δ. & KAMAΡΗ Γ. 2015a: Μέρος V: Η χλωρίδα του όρους Αίνος. – Σελ. 121-163. – Στο: Φοίτoς Δ., Kαμάρη Γ., Kατσούνη N. & Μήτσαινας Γ. (Εκδότες), Το όρος Αίνος της Κεφαλονιάς: Iστορία - Φυσιογεωγραφία - Bιοποικιλότητα. – Κεφαλονιά: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 13. KAMAΡΗ Γ. & άλ. 2015: Μέρος VIII: Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου και ο Φορέας Διαχείρισής του. – Σελ. 271-333. Στο: Φοίτoς Δ., Kαμάρη Γ., Kατσούνη N. & Μήτσαινας Γ. (Εκδότες), Το όρος Αίνος της Κεφαλονιάς: Iστορία - Φυσιογεωγραφία - Bιοποικιλότητα. – Κεφαλονιά: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 14. PHITOS D. & KAMARI G. 2015: PART IV: The vegetation of Μ Aenos. – Pp. 89-114. In: PHITOS D., ΚΑΜΑRΗ G., KATSOUNI N. & MITSAINAS G. (eds), "The Mt. Aenos of Kephalonia island: History - Physiography – Biodiversity". – Kephalonia: Management Body of the National Park of Mt. Aenos (ISBN: 978-969-9407-31-1).
 15. PHITOS D. & KAMARI G. 2015a: PART V: The flora of Μ Aenos. – Pp. 115-156. In: PHITOS D., ΚΑΜΑRΗ G., KATSOUNI N. & MITSAINAS G. (eds), "The Mt. Aenos of Kephalonia island: History - Physiography – Biodiversity". – Kephalonia: Management Body of the National Park of Mt. Aenos (ISBN: 978-969-9407-31-1).
 16. KAMARI G., MITSAINAS G., XANTHAKIS M., LYSITSA G., KARAGIANNI V., MOSCHOPOULOU S., MINETOS P., SPANOU D., ISMAILOS G., VOLTERAS C. & KOUMARIOTI E. 2015: P A R T VIIΙ: The national park of Mt. Aenos and its Management Body. – Pp. 259-259. In: PHITOS D., ΚΑΜΑRΗ, KATSOUNI N. & MITSAINAS G. (eds), "The Mt. Aenos of Kephalonia island: History - Physiography – Biodiversity". – Kephalonia: Management Body of the National Park of Mt. Aenos (ISBN: 978-969-9407-31-1).
 17. BAREKA P., SAMAROPOYLOY S. & KAMARI G. 2016: Karyomorphometric analysis of Fritillaria montana group (Liliaceae) in Greece. – P. 107. In: Médail F. & Domina G. (Eds), Book of Abstracts of XV OPTIMA Meeting, 6-11 June, 2016, Montpellier, France.
 18. LIVERI E., TOMASELLO S., OBERPRILLER C. & KAMARI G. 2016: Cytological and phylogenetic study of the Greek endemic genus Hymenonema (Compositae, Cichorieae). – P. 145. In: Médail F. & Domina G. (Eds), Book of Abstracts of XV OPTIMA Meeting, 6-11 June, 2016, Montpellier, France.
 19. SAMAROPOYLOY S., KAMARI G. & BAREKA P. 2016: Karyomorphometric analysis of Fritillaria obliqua group (Liliaceae) in Greece. – P. 159. In: Médail F. & Domina G. (Eds), Book of Abstracts of XV OPTIMA Meeting, 6-11 June, 2016, Montpellier, France.
 20. XANTHAKIS M., MINETOS P., LISITSA G. & KAMARI G. 2017: Numerical modelling of soil erosion on Cephalonia island, Greece, using geographical information systems and the revised soil loss equation (RUSLE). – Proceedings of the 3rd EWaS International Conference on “Insights on the Water-Energy-Food Nexus”, 27-30 June 2018, Lefkada Island, Greece.
 21. SAMAROPOULOU S., BAREKA P. & KAMARI G. 2018: Biodiversity of the genus Fritillaria (Liliaceae) in Greece. – Book of Abstracts of International Symposium "Botany at the intersection of Nature, Culture, Art and Science", 28-30 June 2018, Selinunte, Sicily, Italy.
 22. KAMARI G., MITSAINAS G. & XANTHAKIS M. 2019: A successful example in the management of protected areas in Greece: The National Park of Mt. Aenos. – Book of Abstracts of XVI International Symposium of OPTIMA, 2-5 October 2019, Agricultural University of Athens, Greece.
 23. PHITOS, G. KAMARI & P. BAREKA 2019: “Τhe Red Data Books as valuable tools for the conservation of plant biodiversity in protected areas. – Book of Abstracts of XVI International Symposium of OPTIMA, 2-5 October 2019, Agricultural University of Athens, Greece.
 24. BAREKA, P. STAVROPOULOS, S. SAMAROPOULOU & G. KAMARI 2019: “ PhytoKaryon: A karyological database of the Flora Hellenica”. – Book of Abstracts of XVI International Symposium of OPTIMA, 2-5 October 2019, Agricultural University of Athens, Greece.
 25. KARAMPLIANIS TH., CAMPISI R., SAMAROPOULOU S., HEYWOOD CH., BAREKA P. & KAMARI G. 2019: “Seed surface micro/macro-morphology of the genus Crocus (Iridaceae): A preliminary taxonomic study”. – Book of Abstracts of XVI International Symposium of OPTIMA, 2-5 October 2019, Agricultural University of Athens, Greece.

 

KAMARI G., FELBER F. & GARBARI F. (Eds) 1990-2000: "Mediterranean Chromosome Number Reports - 1 έως 10". – "Flora Mediterranea", vol. 1-10 (ISSN: 1120-4052 printed & 2240-4538 online).
PHITOS D. & GREUTER W. (Eds) assisted by KAMARI G. & ATHANASIOU K. 1991: Proceedings of the VI OPTIMA MEETING. – Botanika Chronika 10: 1-987 (ISSN 0253-6064).
KAMARI G., BLANCHÉ C. & GARBARI F. (Eds) 2000-2007: "Mediterranean Chromosome Number Reports - 11 έως17". – "Flora Mediterranea", vol. 10-17 (ISSN: 1120-4052 printed & 2240-4538 online
GREUTER W., GEORGIADIS TH., CONSTANTINIDIS TH. & KAMARI G. (Eds) 2000: – Botanika Chronika (commemorating Prof. D. Phitos' 70th birthday) 13: 1-487 (ISSN 0253-6064).
ΚΑΜΑΡΗ Γ., ΨΑΡΑΣ Γ. & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ. (Επιτρ. Έκδοσης) 2000: Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. – Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, σελ. 479
PHITOS D. & KAMARI G. (Eds) 2001-σήμερα: – Botanika Chronika, vol. 14-22 (ISSN 0253-6064
Μέλος του "Editorial Board" 2001-σήμερα: Επιστημονικό περιοδικό "Journal of Biological Research".
ΚΑΜΑΡΗ Γ., ΨΑΡΑΣ Γ., ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Α. & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ. (Εκδότες) 2002: – Πρακτικά του 9º Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Πά-τρα 5-8 Οκτώβρη, 2002, σελ. 366
ΚΑΜΑΡΗ Γ., ΜΠΑΡΕΚΑ Π., ΨΑΡΑΣ Γ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Α. (Επιμ. Έκδοσης) 2008: – Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Επι-στημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 5-8 Μαΐου 2005, Ιωάννινα. – Ηλεκτρονική έκδοση (ISBN: 978-960-98543-0-6, ISSN: 1791-6399).
KAMARI G., BLANCHÉ C. & S. SILJIAK-YAKOVLEV (Eds) 2008-2015: "Mediterra-nean Chromosome Number Reports – 18 έως 25". – "Flora Mediterranea", vol. 18-25 (ISSN: 1120-4052 printed & 2240-4538 online).
ΦΟΙΤΟΣ Δ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ. & ΚΑΜΑΡΗ Γ. (Εκδότες) 2009: – "Βιβλίο Ερυ-θρών Δεδομένων των Σπανίων & Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας". Τόμος 1 (Α-D): 1-405 (ISBN: 978-960-9407-09-0) & Τόμος 2 (Ε-Ζ): 1-413 (ISBN: 978-960-9407-11-3 & SET: 978-960-9407-12-0). – Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
ΦΟΙΤΟΣ Δ., ΚΑΜΑΡΗ Γ., ΚΑΤΣΟΥΝΗ Ν. & ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ Γ. (Εκδότες) 2015: Το ό-ρος Αίνος της Κεφαλονιάς: Iστορία - Φυσιογεωγραφία - Bιοποικιλότητα. – Κεφαλονιά: Φο-ρέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, σελ. 334+1 χάρτη (In Greek).
PHITOS D., KAMARI G., KATSOUNI N. & ΜΙTSAINAS G. (Eds) 2015: Τhe Μt. Aenos of Cephalonia island: History, Physiography, Biodiversity. – Kefalonia: Managment Body of Aenos National Park, pp. 318+1 map (In English).
KAMARI G., BLANCHÉ C. & S. SILJIAK-YAKOVLEV (Eds) 2016-σήμερα: Mediter-ranean plant karyological data – 26 έως 31. – "Flora Mediterranea", vol. 26-31 (ISSN: 1120-4052 printed & 2240-4538 online). Doi: 10.7320/FlMedit26.215
GREUTER W., KOKKINH S., MANETAS Y., BAREKA P. & KAMARI G. (Eds) 2019: Botanika Chronika (Dedicated to Dimitrios Phitos on the occasion of his 90th birth-day) 22: pp. 372
ΒΑRΕΚΑ P., DOMINA G. & KAMARI G. (Eds) 2019: Book of Abstacts of XV Meet-ing of OPTIMA, Athens Greece
 1. 1975: 1ο Διεθνές Συνέδριο της "ΟΡΤΙΜΑ" (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area): Hράκλειο Κρήτης, 22-28 Σεπτεμβρίου 1975. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 2. 1994: 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Ε.Β.Ε.): Δελφοί, 21-23 Οκτωβρίου 1994. – Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 3. 1996: 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: Παραλίμνι-Κύπρου, 6-11 Απριλίου 1996. – Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 4. 1998: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: Αλεξανδρούπολη, 1-4 Οκτωβρίου1998. – Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 5. 2000: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας (EBE): Πάτρα, 5-8 Οκτωβρίου 2000. – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 6. 2002: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας (E.B.E.): Αργοστόλι Κεφαλονιάς, 9-12 Μαΐου 2002. – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 7. VI ICSEB – Sixth International Congress of Systematic and Evolutionary Biology: Patras, Greece, 9-16 September 2002. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής.
 8. 2004: XIth OPTIMA Meeting, Beograd, Serbia: 5-11 September 2004. Μέλος της Programme Committee και Συνοργανώτρια (G. Kamari & M. Ančev) του Συμποσίου (no 4), με τίτλο "Plant taxonomic studies in the southern Balkan countries".
 9. 2005: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας (E.B.E.): Ιωάννινα, 4-9 Μαΐου 2005. – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 10. 2007: XIΙth OPTIMA Meeting: Pisa, Italy, 8-16 September 2007. Μέλος της Programme Committee και Συνοργανώτρια (G. Kamari & S. Siljak-Yakovlev) του Συμποσίου (no 6), με τίτλο "Karyology and palynology of Mediterranean plants: case studies".
 11. 11. 2007: "ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Ημέρα Περιβάλλοντος", Κυριακή 10 Ιουνίου 2007, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, Kεφαλονιά. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 12. 2008: 4ο Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας: Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου 2008, με θέμα "Σύγχρονες τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία". – Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 13. 2008: ΗΜΕΡΙΔΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ οργανωμένη από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα: "Δασοπροστασία του Εθνικού Δρυμού Αίνου - Ρουδίου", Κυριακή 22 Ιουνίου 2008. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 14. 2009: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: Αθήνα, 8-12 Οκτωβρίου 2009. – Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 15. 2010: XIΙIth OPTIMA Meeting: Antalya, Turkey, 22-26 March 2010. – Μέλος της Programme Committee και Συνοργανώτρια (G. Kamari & Ν. Özhatay) του Συμποσίου (Α-5), με τίτλο "Geophytes".
 16. 2010: ΗΜΕΡΙΔΑ οργανωμένη από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα: "Ημέρα Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας", 6 Ιουνίου 2010, Αίνος - Κεφαλονιά. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 17. 2011: VII ICSEB – Seventh International Congress of Systematic and Evolutionary Biology: Berlin, Germany, 21-27 Feb. 2011, με θέμα "Biosystematics". – Μέλος της Programme Committee και Συνοργανώτρια (G. Kamari & Ε. Giagia-Athanasopoulou) στο θέμα "Trends in Taxonomy", συμπόσιο με τίτλο "Chromosomal Studies in Plants and Animals: still a Significant Approach in the Elucidation of Phylogenetic and Taxonomical Problems?" (22 Feb. 2011).
 18. 2011: 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: Ρέθυμνο, Κρήτης, 29 Σεπτ. - 2 Οκτωβρίου 2011. – Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 19. 2012: ΗΜΕΡΙΔΑ οργανωμένη από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα "50 έτη Εθνικός Δρυμός Αίνου - 10 έτη Φορέας Διαχείρισης", 16 Δεκεμβρίου 2012, Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 20. 2013: XIV OPTIMA Meeting στο Παλέρμο Σικελίας (9-15 Σεπτ. 2013). – Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος.
 21. 2013: Σεμινάριο οργανωμένο από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα "Ας γνωρίσουμε τον κόσμο των μανιταριών!", 2 Νοεμβρίου 2013, Αργοστόλι Κεφαλονιάς.. – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 22. 2014: ΗΜΕΡΙΔΑ οργανωμένη από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα "Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Εδώδιμα Φυτά: Χρήσεις τους", 26 Ιουλίου 2014, Αργοστόλι Κεφαλονιάς.Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 23. 2015: ΗΜΕΡΙΔΑ οργανωμένη από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα "Οι Ορχιδέες της Κεφαλονιάς", 25 Απριλίου 2015, Αργοστόλι Κεφαλονιάς. – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 24. 2015: 17º Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, 4-7 Οκτώβρη, 2015, Αργοστόλι Κεφαλονιάς. – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας.
 25. 2019: XVI OPTIMA Meeting στην Αθήνα (2-6 Οκτωβρίου 2019). – Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram