ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2310996141- 6974127044
ΕΜΑΙL
ctzimop@gmail.com
ΙΔΡΥΜΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

1962 
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός. Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
1970 
Διδάκτορας Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
1973 
Docteur-Ingénieur. Université de Paris VI. FRANCE
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι : Το 1962 πήρε το  Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. ,το 1970 ορκίστηκε ως  Διδάκτορας Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. , ενώ το 1973 έλαβε τον τίτλο του Docteur-Ingénieur από το  Université de Paris VI-FRANCE. Το 1974 υπέβαλε εργασία για υφηγεσία και εκλέχηκε Υφηγητής Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής Α.Π.Θ. ,ενώ το 1975 εκλέχτηκε Εντεταλμένος Υφηγητής Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Το 1978 εκλέχτηκε Έκτακτος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. στην Έδρα της Γεωργικής Υδραυλικής , ενώ το 1981εκλέχτηκε  Τακτικός Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. στην Έδρα της Γεωργικής  Yδραυλικής . Το 1985 ονομάστηκε Professeur Associé από την Ecole Nationale Superieure d'Hydraulique de Grenoble I.N.P.-France, ενώ το 1987 ονομάστηκε Professeur Invité στην  Ecole Nationale Superieure d'Hydraulique de Grenoble       I.N.P.-France. To 2006 Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. To 2014 εκλέχτηκε  τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Τέλο το 2018 εκλέχτηκε  Επίτιμος Διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

 

Διάφορες  Δραστηριότητες: Είναι μέλος των ακόλουθων επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων: 1) Τ.Ε.Ε., 2)INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH, 3) Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση(ΕΥΕ), 4) RESEAU EUROPEEN DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE POUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU, 5) Ελληνική Επιτροπή Αρδεύσεων και Στραγγίσεων, 6)EUROPEEN WATER RESOURCES ASSOCIATION, 7) Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος 8)European Society of Agricultural Engineers.

 

Kέντρα έρευνας: Εργάστηκε ως ερευνητής στα ακόλουθα Εργαστήρια και ερευηντικά κέντρα:1) 1970~1972: Laboratoire National d'Hydraulique (L.N.H.) E.D.F. - Chatou - FRANCE. Ingénieur de Recherche, 2) 1973-1978: Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Yδραυλικής και Εγγείων Βελτιώσεων. Γεωπονική Σχολή Θεσ/νίκης, Α.Π.Θ., ωςΥφηγητής και Εντεταλμένος Υφγγητής, 3)1978-2006: Εργαστήριο Γεωργικής Yδραυλικής , Πολυτεχνική Σχολή Θεσ/νίκη Α.Π.Θ. , ως Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου 4) 1980~1990: Ιnstitut de Mécanique de Grenoble (I.M.G.). Groupe de Milieux Poreux.  Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ του I.M.G. και του Εργαστηρίου   Γεωργικής Υδραυλικής του Α.Π.Θ.

 

Έρευνιτικά ενδιαφέροντα:Το Εργαστήριο Γεωργικής Τδραυλικής καλύπτει όλο το φάσμα των ερευνών που αφορούν τη Γεωργική Υδραυλική και τα ερευνητικά προγράμματα κατά την περίοδο 1980~2006, εκάλυπταν τις παραπάνω ερενητικές περιοχές.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις: Έχει δημοσιεύσει πάνω από 300 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ελληνικά και διεθνή και σε Συνέδρια.

 

Συγγράμματα: Έχει δημοσιεύσει συγγράμματα που αφορούν τη μελέτη Υδραυλικών Έργων. Εχει επιβλέψει 20 Διδακτορικές Διατριβές οι οποίες αφορούν Υδατικούς πόρους. Είναι ο συγγραφέας 7 συγγραμάτων που αφορούν επιστημονικές περιοχές της Γεωργικής Υδραυλικής.

 

Συνέδρια: Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ελληνικά και διεθνή Συνέδρια.

 

Λοιπά Ενδιαφέροντα.Κατά την περίοδο 1966-1977 υπήρξε Μηχανικός στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ειδική Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά την περίοδο 1966-1970 ασχολήθηκε με επιβλέψεις μεγάλων Υδραυλικών Έργων και ειδικότερα: Αρδευτικό Δίκτυο Μαλγάρων, Αντλιοστάσιο Κλειδίου, Παράκτιο ανάχωμα Χαλάστρας, Λεκάνη αποσβέσεως Ενεργείας του Φράγματος Αξιού, Προσαγωγός Διώρυγα Αλιάκμονα, Ειδικά Έργα στο Φράγμα Αλιάκμονα (Βαρβάρες).

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ασχολήθηκε με διάφορες μελέτες υδραυλικών έργων:

1)Με μελέτες αποχέτευσης των αρδευτικών δικτύων Μαλγάρων και Κλειδίου (Τροποποίηση του Έργου εξόδου), 2)Τη μελέτη συμπληρωματικών  τεχνικών έργων του παραπάνω δικτύου, 3)Τη μελέτη των ειδικών Έργων του Φράγματος Αλιάκμονα , 4)Τη μελέτη του ποταμού Δενδροποτάμου, 5)Εμπειρογνώμων στη μελέτη αξιοποιήσεως της πεδιάδος του ποταμού Αξιού(Υδρολογικό μέρος της Μελέτης), 6) Ως μέλος επιτροπής ασχολήθηκε με το υδρολογικό και υδραυλικό μέρος της Προμελέτης Φράγματος στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, 7) Μετρήσεις υδατοπαροχών σε ποταμούς και Διώρυγες.

Κατά τη περίοδο 1970-1973 ως υπότροφος του ΙΚΥ πραγματοποίησε στο Παρίσι τη δεύτερη Διδακτορική Διατριβή και έλαβε τον τίτλο του Docteur Ingénieur από το  Université de Paris VI. FRANCE

Κατά την περίοδο 1973-1977 υπήρξε Προϊστάμενος του Γραφείου Μελετών της 1ης ΔΕΚΕ(Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας). Υπο την ιδιότητα αυτή μελέτησε: 1) τη διευθέτηση του ποταμού Γαλλικού, 2) Μελέτησε διάφορα αρδευτικά δίκτυα, 3) Μελέτησε διάφορα υδραυλικά Έργα, 4) Μελέτησε την κατασκευή επειγόντων Αντιπλημμυρικών Εργων πεδιάδος Θεσσαλονίκης, 5) Επέβλεψε διάφορες μελέτες υδραυλικών Έργων της Περιοχής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, 6) Εισηγήθηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων τη μεταφορά νερού από τον Αλιάκμονα για την ύδρευση Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι η λύση αυτή θα επέλυε οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης της Θεσσαλονίκης. Η εισήγησε αυτή έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και προκηρύχθηκε μελέτη για την ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα. Σήμερα η Θεσσαλονίκη υδρεύεται κυρίως από νερά του Αλιάκμονα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)

Ελληνικές

 1. Τζιμόπουλος Χ., Καρασαββίδης Π., Ευαγγελίδης Χ., 2010, Εφαρμογή της μεθόδου AHP στην επιλογή της βέλτιστης θέσης κατασκευής φράγματος στην περιοχή Λιβαδιού Λαρίσης. Σύγκριση με το συμβιβαστικό προγραμματισμό,Υδροτεχνικά, τομ 10, σελ. 17-30,
 2. Τζιμόπουλος Χ., Χονδρογιάννης Σ, Ευαγγελίδης Χ., 2011, Βελτιστοποίηση του κόστους αρδευτικού δικτύου υπο πίεση με εφαρμογή Δυναμικού & Ασαφούς Προγραμματισμού, 7ο Συνέδριο της ΕΓΜΕ, 5 – 6 – 7 Οκτωβρίου 2011, ΑΘΗΝΑ.
 3. Γκινίδη Π, Τζιμόπουλος Χ., Σ. Γιαννοπουλος, 2011, Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κορώνειας με χρήση γραμμικού προγραμματισμού, 7ο Συνέδριο της ΕΓΜΕ, 5 – 6 – 7 Οκτωβρίου 2011, ΑΘΗΝΑ.
 4. Τζιμόπουλος Χ., Β. Μπαλιώτη, Χ. Ευαγγελίδης και Σ. Γιαννόπουλος, 2011, Διαχείριση αρδευτικών δικτύων με τη βοήθεια του Γραμμικού Προγραμματισμού – Εφαρμογή στο αρδευτικό δίκτυο Γεφύρας (περιοχή Αγίου Αθανασίου), 7ο Συνέδριο της ΕΓΜΕ, 5 – 6 – 7 Οκτωβρίου 2011, ΑΘΗΝΑ.
 5. Τζιμόπουλος Χ., Δ. Ζορμπά , Χ. Ευαγγελίδης,2011, Πολυκριτηριακή ανάλυση με χρήση Συμβιβαστικού Προγραμματισμού. Εφαρμογή σε αρδευτικά δίκτυα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, 7ο Συνέδριο της ΕΓΜΕ, 5 – 6 – 7 Οκτωβρίου 2011, ΑΘΗΝΑ.
 6. Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη, Μ., Καρατάσιου, Ε., Χ., Τζιμόπουλος Χ., Νάκας, Χ., Παπανικολάου, Χ., Μπότα, Β., Μπακιρτζής, Κ. και Μπεγλόπουλος, Ν., 2011, Σύγκριση μεθόδων άρδευσης σε ενεργειακή καλλιέργεια. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Βόλος, 176-181. 2013.
 7. Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Χαλκίδης, Η., Τζιμόπουλος Χ., 2011 , Διερεύνηση της υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού με διαπερατόμετρο Guelph και χρήση γεωστατιστικής. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), 24-27 Νοεμβρίου, Αθήνα (CD 4-10-65). 2011.
 8. Γιαννόπουλος Στ., Πέτκου Ολ., Γιαννοπούλου Ι., Τζιμόπουλος Χ., 2012, Διερεύνηση της διαχείρισης του νερού ύδρευσης απο τις Δ.Ε.Υ.Α.των νομών ΠΕΛΛΑΣ και ΗΜΑΘΙΑΣ: Προβλήματα και προοπτικές, 2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Υ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Υ.Π., 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΠΑΤΡΑ, (252-265.
 9. Τζιμόπουλος Χ., Ευαγγελίδης Χ., Μπαλιώτη Β., 2012, Πολυκριτηριακή ανάλυση με χρήση σύνθετου Συμβιβαστικού Προγραμματισμού. Εφαρμογή στο φράγμα ΟΛΥΝΘΙΟΥ, 2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Υ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Υ.Π., 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΠΑΤΡΑ, 709-718.
 10. Ανυφαντής Β., Τζιμόπουλος Χ., Γιαννόπουλος Στ., 2012, Βελτιστοποίηση και αντιπληγματική προστασία των υπο πίεση αρδευτικών δικτύων, 2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Υ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Υ.Π., 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΠΑΤΡΑ, , 719-732.
 11. Τζιμόπουλος Χ., 2012, Εφαρμογή της μεθόδου TOPSIS σε αρδευτικά δίκτυα του TOEB ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Υ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Υ.Π., 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΠΑΤΡΑ, 733-743.
 12. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Τζιμόπουλος Χ., Γιουβάνης Β., 2012, Διαχείριση αρδευτικών δικτύων με τη βοήθεια του Γραμμικού Προγραμματισμού - Εφαρμογή στο αρδευτικό δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ, 2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Υ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Υ.Π., 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΠΑΤΡΑ780-790.
 13. Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη Μ., Τζιμόπουλος Χ., Νάκας Χ., Καρατάσιου Ε., Παπανικολάου Χ., 2012, Συγκριτική ανάλυση αυτοματοποιημένων μεθόδων άρδευσης, 2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Υ.Ε. –Ε.Ε.Δ.Υ.Π., 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΠΑΤΡΑ, 791-801.
 14. Γκινίδη Π., Τζιμόπουλος Χ., Γιαννόπουλος Στ., 2012, Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ με χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού, 2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Υ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Υ.Π., 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΠΑΤΡΑ, 1226-1237.
 15. Τζιμόπουλος Χ., Δ. Ζορμπά , Χ. Ευαγγελίδης, 2013, Διαχείριση αρδευτικών δικτύων της πεδιάδας Θεσσαλονίκης με τη χρήση της θεωρίας της μεθόδου VIKOR Ε. Γ. Μ. Ε.- 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής «Η Γεωργική Μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα»-Βόλος. 182~186.
 16. Τζιμόπουλος Χ., 2013, Υπολογισμός παροχής αρδευτικού δικτύου με τη βοήθεια ασαφών κανόνων, Ε. Γ. Μ. Ε.- 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής «Η Γεωργική Μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα»-Βόλος, 146~150..
 17. Σ. Γιαννόπουλος, Ε. Πουρναρά, Χ. Τζιμόπουλος, Χ. Ευαγγελίδης, 2013, Οριοθέτηση υδατορέματος μικρής λεκάνης απορροής χωρίς υδρομετρήσεις με σύγχρονες μεθόδους. 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής «Η Γεωργική Μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα»-Βόλος. 165-170.
 18. Μ. Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη, Ε. Καρατάσιου, Χ. Τζιμόπουλος, Χ. Νάκας, Χ. Παπανικολάου, Β. Μπότα, Κ. Μπακιρτζής, Ν. Μπεγλόπουλος, 2013, Σύγκριση μεθόδων άρδευσης σε ενεργειακή καλλιέργεια, 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής «Η Γεωργική Μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα»-Βόλος.176~181.
 19. Ζορμπά Δ., Χ. Τζιμόπουλος , Χ. Ευαγγελίδης), Συγκριτική ανάλυση της μεθόδου Vikor και του Συμβιβαστικού Προγραμματισμού στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης, 3o κοινό Συνέδριο:13o Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ),9o Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ),1 Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου,«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη νέα εποχή» Αθήνα, 469~476.
 20. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ, Καρατάσου Ε., Νάκας Χ., Τζιμόπουλος Χ., Παπανικολάου Χ.), 2015, Επίδραση της μεθόδου άρδευσης στα χαρακτηριστικά της ενεργειακής καλλιέργειας του ηλιάνθου, Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 3-10.
 21. Ζορμπά Δ., Τζιμόπουλος Χ., Ευαγγελίδης Χ., 2015, Διαχείριση αρδευτικών δικτύων της πεδιάδας Θεσσαλονίκης της με τη χρήση της θεωρίας της μεθόδου Vikor Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, Θεσσαλονίκη,  35-42.
 22. Τζιμόπουλος Χ., Ευαγγελίδης Χ., Καρασσαβίδης Π., 2015, Ο ασαφής συμβιβαστικός προγραμματισμός στην επιλογή της βέλτιστης θέσης κατασκευής φράγματος στον ποταμό Αλιάκμονα, Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 149-156.
 23. Τζιμόπουλος Χ., Παπαδόπουλος B.,2015, Επεξεργαςία βροχομετρικών παρατηρήσεων με ασαφή μοντέλα,  Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 115-122.
 24. Γιουβάνης Β., Χ. Τζιμόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, 2015, Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων. Πρακτικά  3ου Κοινού Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου, (ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ-ΕΥΣ), Αθήνα, 485-492.
 25. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ, Καρατάσιου, Ε. Νάκας, Χ. Τζιμόπουλος, και Χ.Παπανικολάου, 2015,  Επιπτώσεις τριών μεθόδων προγραμματισμού άρδευσης στην απόδοση του ηλίανθου στη Θεσσαλία. Πρακτικά 3ου Κοινού Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου, (ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ-ΕΥΣ), Αθήνα, 503-510.
 26. Χονδρογιάννης Σ., Χ.Τζιμόπουλος, Χ. Ευαγγελίδης, 2015, Υπολογισμός αρδευτικών δικτύων υπο πίεση με χρήση ασαφούς λογικής, 3o κοινό Συνέδριο:13o Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ),9o Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ),1o Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου,«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη νέα εποχή» Αθήνα, 535~540.
 27. Τζιμόπουλος Χ., Χ. Ευαγγελίδης, Σ. Κικίδης, 2015, Υπολογισμός της παροχής του ποταμού Μαїστρου με τη μέθοδο των ακραίων τιμών, 3o κοινό Συνέδριο:13o Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ),9o Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ),1o Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου,«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη νέα εποχή» Αθήνα, 17~24.
 28. Τζιμόπουλος Χ., και Παπαδόπουλος B.,2016, Ασαφή μοντέλα με εφαρμογή στην Υδρολογία, ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, 24: 3-13.
 29. Τζιμόπουλος Χ., Παπαευαγγέλου Γ., Παπαδόπουλος Κ., Ευαγγελίδης Χ., 2019, Νέα εξίσωση για την κατακόρυφη διήθηση του νερού στο έδαφος. Εφαρμογή σε πειραματικά δεδομένα, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, 16-17 Μαΐου 2019, Βόλος, σελ. 37-46.
 30. Γιουβάνης Β., Τζιμόπουλος Χ., Βλόντζος Γ., Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., 2019, Πολυκριτηριακή ανάλυση και διαχείριση του αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, 16-17 Μαΐου 2019, Βόλος, 73-82.

Διεθνή Συνέδρια και Περιοδικά

 1. Evangelides C., Arampatzis G., Tzimopoulos C., 2010, Estimation of soil moisture profile and diffusivity using simple laboratory procedures, Soil Science, vol 175(3), 118-127,
 2. Tzimopoulos C., Mpallas L., and Evangelides C., 2010, Rainfall data calculation using artificial Neural networks and adaptive neuro-fuzzy inference systems, 3rd International Conference on Sustainable Irrigation Management, Technologies and Policies, 7-9, Bucharest, Romania.
 3. Papaevangelou, Evangelides C., Tzimopoulos C., 2010. A new explicit equation for the friction coefficient in the Darcy - Weisbach equation, X International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 5 – 9, Corfu, Greece.
 4. Theocharis M., Tzimopoulos, M Sakellariou-Makranonaki,S. Yannopoulos, 2010, Comparative calculation of irrigation networks using Labye’s method, the linear programming method and a simplified nonlinear method, Mathematical and Computer Modeling, 5 1 286-299.
 5. Mpallas L., Tzimopoulos C. and Evangelides C., 2011, Comparison between Neural networks and adaptive Neuro-fuzzy inference system in modelling lake Kerkini water level fluctuation lake management using artificial intelligence, Journal of Environmental Science and Technology, vol. 4(4), 366-376.
 6. Tzimopoulos C., Balioti V., Evangelides C. and Yannopoulos S., 2011, Irrigation network planning using linear programming, V-Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2011, Rhodes, Greece.
 7. Tzimopoulos C., Evangelides, 2011, Decision making in water resources with fuzzy information”, Global NEST Journal, Vol 13, No 4, 315-322.
 8. Tzimopoulos C., Evangelides C., Papaevangelou G., 2012, A fuzzy set approach of an analytical solution of non-steady two-dimensional drainage”, Advances in Engineering Software, 45, 61–68.
 9. Tzimopoulos C., Tsaoussis,C. Evangelides, M. Sakellariou-Makrantonaki, G. Arampatzis, 2011,Fuzzy analysis of infiltration problem using Parlange model, Proceedings of the 6th International Congress of European Society for Soil Conservation, Theessaloniki –GREECE.
 10. Tzimopoulos C., Chondrogiannis, and C. Evangelides, 2012, Optimizing the cost of pressurized irrigation networks using conventional Dynamic, and fuzzy Dynamic Programming, Protection and Restoration of the Environment XI , Thessaloniki-GREECE.
 11. Tzimopoulos C., Balioti and C. Evangelides, 2012, Multi-criteria decision making using TOPSIS method. Application in irrigation networks, Protection and Restoration of the Environment XI , Thessaloniki-GREECE.
 12. Chondrogiannis S. Tzimopoulos C., Evangelides C, 2013, Optimizing the pressurized irrigation networks using fuzzy linear and dynamic programming, 13th International Conference on Environmental Science and Technology,CEST, Athens, Greece.
 13. Tzimopoulos ., Zormpa D.,Evangelides C., 2013, Multiple criteria decision making using Vikor method. Application in irrigation networks in the Thessaloniki plain, 13th International Conference on Environmental Science and Technology,CEST, Athens, Greece.
 14. Tzimopoulos C., Balioti V., Evangelides C., 2013, Fuzzy multi-criteria decision making method for dam selection, 13th International Conference on Environmental Science and Technology,CEST, Athens, Greece.
 15. Ginidi P., Tzimopoulos C., Υannopoulos S. and Evangelides C., 2013, Water resources management in the watershed Koronia using fuzzy linear programming, 13th International Conference on Environmental Science and Technology,CEST, Athens, Greece.
 16. Angelaki A., M. Sakellariou-Makrantonaki, Tzimopoulos C., 2013, Theoretical and Experimental Research of Cumulative Infiltration, , Transp Porous Med, 100:247–257.
 17. Deligiorgis S. , Tzimopoulos C., Evangelides C., 2014, Dam Location Selection in the Basin of Nestos River Using Multicriteria Analysis, 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Skiathos island, Greece, 37-42.
 18. Deligiorgis S. , Tzimopoulos C., Evangelides C., 2015, Dam Location Selection in the Basin of Nestos River Using Multicriteria Analysis, Environ. Process. 2 (Suppl 1):S101–S111.
 19. Zormpa D., Tzimopoulos C., Evangelides C., Sakellariou M., 2015, Multiple criteria decision making using Vikor method. Application in irrigation networks in the Thessaloniki plain, Proceedings of the 14th International Conference on Εnvironmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 
 20. Zormpa D., Tzimopoulos C.,  Evagelides C.), 2015, Water losses during distribution and application in collective irrigation networks,  EWRA, 9th World Congress, Water Resources Management in a Changing World:Chakkenges and Opportunities, Istanbul Turkey.
 21. Tzimopoulos C.,  Evangelides C., Arampatzis G. ,2015, Explicit approximate analytical solution of the horizontal diffusion equation, Soil Science,(2015), Vol. 180, 2, 47-53
 22. Tzimopoulos C.,  Papadopoulos K., Papadopoulos B.,2016, Models of Fuzzy Linear Regression:An Application in Engineering, Springer Optimization and It’s applications. Mathematical Analysis, Approximation Theory and Their Applications. pp. 741.
 23. Tzimopoulos C.,  Papadopoulos K., Papadopoulos B.), 2016, Fuzzy Regression with Applications in Hydrology, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT),  5(8), 69-75.
 24. Tzimopoulos C., Evangelides C., Papadopoulos K., Papadopoulos B.,2016, A Second Order Fuzzy Differential Equation for The Case of A Semi-Confined Aquifer, International Journal of New Technology and Research (IJNTR) , 2(9) , 23-29.
 25. Sakellariou-Makrantonaki M., Tzimopoulos C., Giouvanis V.,2016, Linear programming application for irrigation network management implementation in the irrigation network region of Pinios(central Greece), Irrigatopn and Drainage 65: 514–
 26. Tzimopoulos C., Evangelides , Papadopoulos B., 2016, Rainfall data regression model using fuzzy set logic, 4th IAHR Europe Congress "Water Engineering and Research", Liege, Belgium, Editors S. Erpicum, B. Dewals, P. Archambeau and M. Pirotton, Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change, CRC Press, pp. 1060-1064.
 27. Pagouropoulos P., Tzimopoulos C., Papadopoulos B. K.,2016 ,Selecting the most Appropriate Fuzzy Implication based on Statistical Data  INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS and ADVANCED APPLICATIONS, Vol. 3, 32-42.
 28. Tzimopoulos C., Papadopoulos K., Papadopoulos B.,2017, Fuzzy regression in hydrological case, Water Resources Engineering and Management Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning& Economics. Thessaloniki, Greece, 339~347.
 29. Tzimopoulos C., Papadopoulos K, Evangelides C.,2017, Fuzzy analytical solution to horizontal infiltration, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017(ICNAAM 2017), AIP Conf. Proc. 1978, 290002-1–290002-5; https://doi.org/10.1063/1.5043909.
 30. Pagouropoulos P., Tzimopoulos C., Papadopoulos B. K.,2017, A Generalized Method for Fuzzy Implication Selection,     International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017(ICNAAM 2017), AIP Conf. Proc. 1978, 290002-1–290002-5; https://doi.org/10.1063/1.5043909 , Published by AIP Publishing. 978-0-7354-1690-1.
 31. Evangelides C., Arampatzis G., Tzimopoulos C.,2017,  Fuzzy logic regression analysis for groundwater quality characteristics, Desalination and Water Treatment., 95, 45~50.
 32. Evangelides C., Atrampatzis G. and Tzimopoulos C., 2017, Soil water diffusivity obtained from visual inspection experiment and comparison with γ-ray measurements, Desalination and Water Treatment, vol. 86, pp. 327-331.
 33. Evangelides , Arampatzis G., Tsambali A.-A., Tzanetaki E., Tzimopoulos C.,2018 ,Moisture estimation in building materials with a simple procedure, Construction and Building Materials 2018, 164:,830–836.   
 34. Balioti, Tzimopoulos C., C. Evangelides, 2018, A fuzzy multicriteria decision approach to select the optimal type of spillway at a specific dam, International Confernece Protection and Restoration of the Environment XIV Proceedings, 2018: 1014~1023.
 35. Balioti V., Tzimopoulos C., Evangelides C., 2018,  Multi-Criteria Decision Making Using TOPSIS Method under Fuzzy Environment. Application in Spillway Selection, 3rd EWaS International Conference on “Insights on the Water-Energy-Food Nexus”,Lefkada Island, Greece, 2,637:1~8. Proceedings 2018, 2, 636,MDPI.
 36. Tzimopoulos C., Evangelides C., Vrekos C., Samarinas N., 2018, Fuzzy linear regression of rainfall-altitude relationship, 3rd EWaS International Conference on “Insights on the Water-Energy-Food Nexus”,Lefkada Island, Greece, 2,x:1~9. Proceedings 2018, 2, 636,MDPI.
 37. Samarinas N., Tzimopoulos C. and Evangelides C., (2018), Fuzzy Numerical Solution to Horizontal Infiltration, International Conference INASE -Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering, 2018, Venice, Italy.
 38. Samarinas N., Tzimopoulos C.,  Evangelides C., 2018, Fuzzy Numerical Solution to Horizontal Infiltration,  INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUITS, SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING,  Volume 12, 2018: 325~332.
 39. Tzimopoulos C., Papadopoulos, Papadopoulos B.K., 2018, Models of Fuzzy Linear Regression with Trapezoidal Membership Functions-Application in Hydrology, Conventional and Fuzzy Regresion-Theory and Engineering Applications.Chapter 6,  Nova Science Publishers, Inc., N.Y.pp.332.
 40. Tzimopoulos C., Evangelides C., Papadopoulos K., 2018, Fuzzy Solution to the Second Order Unsteady Partial Differential Equation, 16TH International Conference of numerical analysis and applied mathematics(ICNAAM) 2018, Rodos. AIP Conf. Proc. 2116, 440004-1–440004. -5; https://doi.org/10.1063/1.5114463.
 41. Pagouropoulos, Tzimopoulos C., Papadopoulos B.K., 2018, 1A Generalized Method for Fuzzy Implication Selection,  6TH INTERNATIONAL AND applied mathematics(ICNAAM) 2018, RODOS, GREECE.
 42. Tzimopoulos C., Papadopoulos K., Papadopoulos , 2018, Application of quadratic membership functions to hydrological cases, Desalination and Water Treatment , 133, 237-244
 43. Pagouropoulos  P., Tzimopoulos C., Papadopoulos B.K., 2018, A method for the detection of the most suitable fuzzy implication for data applications, Evolving Systems, 1-11.
 44. Tzimopoulos C., Papadopoulos K., Evangelides C., Papadopoulos B., 2019, Fuzzy Solution to the Unconfined Aquifer Problem, Water, 11(54), 1-19.
 45. Vrekos, Tzimopoulos C., Evangelices C., Arampatzis G., 2019, Multi-Criteria Decision Making Using Relative Ratio Method for Locating a Small Hydropower Plant in Central Greece, International Journal of Renewable Energy Sources, 4, 32-39.
 46. Tzimopoulos C., Papadopoulos K., Evangelides C., 2019, Fuzzy analytical solution to horizontal infiltration, Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, 19(4),1, 1-15.
 47. Tzimopoulos C., Papadopoulos K., Evangelides C., Ρapadopoulos B., 2019, Fuzzy analytical solutions of one-dimension advection-dispersion equation, Proceedings of the Seventh International Conference on Environmental, Management, Engineering, Planning & Economics, Mykonos Island, Greece, ISBN: 978-618-5271-73-2.
 48. Tzimopoulos C., Papaevangelou, K. Papadopoulos, C. Evangelides, G. Arampatzis, 2020, Fuzzy Analytical Solution to Vertical Infiltration, Journal of  Software  Engineering and Applications , 2020, 13, 41-66.
 49. Tzimopoulos C., Papadopoulos K., Evangelides C., Papadopoulos B., 2020, Analytical solutions of advection-dispersion equation using fuzzy theory. Desalination. and Water. Treatment, 193,. 202-312..
 50. Samarinas N., Tzimopoulos C., Evangelides C., 2021,Fuzzy numerical. solution to the. unconfined. aquifer. problem. under. the Boussinesq equation, Water. Supply, 21 (6): 3210–3224.
 51. Tzimopoulos C, Papadopoulos K.,  Evangelides C.,  Spyrides A. , 2021, Recharging and discharging of unconfined aquifers. Case of nonlinear Boussinesq equation, Proceedings of the Eighth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics(CEMEPE2021)and SECOTOX Conference, Thessaloniki-GREECE, 74-81.
Ροές με ελεύθερη επιφάνεια
Ροές σε αγωγούς υπό πίεση
Υπόγεια Υδραυλική
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους, με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών, πεπερασμένων στοιχείων, οριακών στοιχείων, πεπερασμένων όγκων ελέγχου
Γεωστατιστική ανάλυση.
Μέθοδοι βελτιστοποίησης (Γραμμικός και μη γραμμικός Προγραμματισμός-Πολυκριτηριακή ανάλυση)
Μέθοδος της ασαφούς λογικής
Μαθήματα υδραυλικού πλήγματος κριού-Θεωρία-Εφαρμογή, Θεσσαλονίκη ,1975:,Ε.Ι.Ε.Π. (σελ. 230).
Θεωρία πεπερασμένων στοιχείων. Εφαρμογές στις ροές σε πορώδη μέσα. Θεσσαλονίκη 1977
Γεωργική Υδραυλική. Τόμος Ι. (Εξατμισοδιαπνοή-Διηθητικότητα-Ατομικά δίκτυα). Θεσσαλονίκη. 1982, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ.
Γεωργική Υδραυλική. Τόμος ΙΙ. (Συλλογικά Δίκτυα Αρδεύσεως με καταιονισμό).Θεσσαλονίκη 1983. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ
Στραγγίσεις-Υδραυλική Φρεάτων. Θεσσαλονίκη, 1983. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ
Notes sur les techniques des éléments finis pour l 'Ingénieur. 1985: Cours du D.E.A. de l'E.N.S.H.M.G. Grenoble-FRANCE.
Ασαφής Λογική. Εφαρμογές στις επιστήμες του Μηχανικού. Θεσσαλονίκη, 2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ

23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram