ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105294761
ΕΜΑΙL
tsiboukas@aua.gr
ΙΔΡΥΜΑ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΠΟΥΔΕΣ

1982 
Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών
1982 
Υποτροφία του Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Μméditerranéennes
1984 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών D.E.A. (Γεωγραφίας - Χωροταξίας του Αγροτικού Χώρου) από το Πανεπιστήμιο MOΝPELLIER ΙΙΙ.s
1985 
MASTER Θετικών Επιστημών - Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών του MONTPELLIER της Γαλλίας (I.A.M.M).
1987 
Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας από το Πανεπιστήμιο MONTPELLIER ΙΙΙ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ
Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram