ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
DISARM : Project No 817591 – HORIZON2020
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
gzervas@aua.gr
6946063621 - 2106216584
Χρονική Διάρκεια
5 χρόνια
Ημερ/νία Έναρξης
2017
Ημερ/νία Λήξεως
2022
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management

Το έργο  DISARM  είναι ένα θεματικό δίκτυο συνεργασίας 15 Οργανισμών και Ιδρυμάτων  από 9 Ευρωπαϊκές χώρες για τη μείωση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Πρόκειται για μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων, γεωπόνων-ζωοτεχνών, ερευνητών, ακαδημαϊκών και βιομηχανίας με κύριο και πρωταρχικό  στόχο να αξιολογήσει, εφαρμόσει και διαδώσει καινοτόμες στρατηγικές, που είναι αποτελεσματικές για τη διασφάλιση της υγείας των εκτρεφόμενων  ζώων (αγελάδων και προβάτων γαλακτοπαραγωγής, χοίρων και πτηνών) με ταυτόχρονη μείωση της ανάγκης χρήσης αντιβιοτικών στις ευρωπαϊκές κτηνοτροφικές μονάδες.

Με την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης και των πλέον κατάλληλων, κατά περίπτωση,  μέτρων βιοασφάλειας στις μονάδες θα μειωθεί η απειλή από την αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η παραγωγικότητα και η οικονομική αποτελεσματικότητα των μονάδων αυτών που θα τις εφαρμόσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram