ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
FORAGE4CLIMATE - F4C - LIFE15CCM/IT/000039
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
gzervas@aua.gr
6946063621 - 2106216584
Χρονική Διάρκεια
4 χρόνια
Ημερ/νία Έναρξης
2016
Ημερ/νία Λήξεως
2020
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Στόχος του έργου είναι να δείξει με ποιο τρόπο τα παραγωγικά συστήματα που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της κλιματικής κρίσης μέσω :

  • της αποδοχής και εφαρμογής καλών γεωργικών  και κτηνοτροφικών  πρακτικών που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ζωοτροφών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου και στη διατήρηση ή αύξηση της ενσωμάτωσης άνθρακα στο έδαφος (καλλιεργήσιμης γης, λειμώνων, βοσκοτόπων) , και
  • της  ανάπτυξης και διάδοσης    εργαλείων μέτρησης των αποθεμάτων άνθρακα και των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιδράσεων από επεμβάσεις μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram