ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294001
+30 6945 801200
haa@aua.gr
EUROHARP: Towards European harmonized procedures for quantification of nutrient losses from diffuse sources
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mmimik@chi.civil.ntua.gr
2107722880
Χρονική Διάρκεια
4 έτη
Ημερ/νία Έναρξης
2002
Ημερ/νία Λήξεως
2006
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Για την ολοκληρωμένη και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, η επάρκεια ύδατος καλής ποιότητας για οικιακούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και σε οικονομικά ανεκτά επίπεδα, είναι υψίστης σημασίας. Επιπρόσθετα, σε θέματα υγείας σχετικά με την τοξική βλάστηση αλγών που αναδεικνύεται μέσω του φαινομένου του ευτροφισμού, το καθαρό νερό είναι πολύτιμο για τις κοινωνικές δραστηριότητες όπως το ψάρεμα, ο τουρισμός και το κολύμπι. Είναι επίσης σημαντικό για την προστασία της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων (καλή οικολογική κατάσταση, όπως ορίστηκε από την Ευρωπαική οδηγία – πλαίσιο).

Η ακριβής ποσοτικοποίηση των διαχεόμενων απωλειών θρεπτικών από αγροτικές δραστηριότητες αποτελεί βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει η ερευνητική κοινότητα σε Εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο λήψης αποφάσεων. Τα διάφορα εργαλεία εκτίμησης πρέπει να είναι ακριβή και να αποκρίνονται στις μεταβολές των χρήσεων γης και των διαχειριστικών πρακτικών. Οφείλουν να υπολογίζουν γεωφυσικούς παράγοντες (τοπογραφία, υδρολογία), βιοχημικούς (εδάφη), κλιματικούς (βροχόπτωση, θερμοκρασία) και να παρέχουν στους τελικούς χρήστες (λαμβάνοντες τις αποφάσεις, εκτελούντες και εκτιμητές) πληροφορίες σε κατάλληλη χρονική βάση για τη συμμόρφωση με μέτρα αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα EUROHARP περιλαμβάνει εννέα σύγχρονες μεθοδολογίες για την εκτίμηση του Αζώτου (Ν) και Φωσφώρου (P) από διαχεόμενες πηγές σε 17 πιλοτικές λεκάνες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης, με διαφορές στο κλίμα, το έδαφος την τοπογραφία, την υδρολογία και την εδαφοκάλυψη. Οι εν λόγω μεθοδολογίες επιλέχτηκαν για να περιέχουν αυτές τις συνιστώσες και να τις εφαρμόζουν σε επίπεδο λεκάνης και χρησιμοποιούνται από Ερυρωπαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram