ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
I-ADAPT: Innovative approaches to halt desertification in Pinios: Piloting emerging technologies
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mmimik@chi.civil.ntua.gr
2107722880
Χρονική Διάρκεια
1 έτος
Ημερ/νία Έναρξης
01/01/2011
Ημερ/νία Λήξεως
01/05/2012
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Το ερευνητικό πρόγραμμα i-adapt στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου και εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση τόσο της παροχής όσο και της ζήτησης του νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής (με έμφαση στην αγροτική χρήση) μελετώντας πιλοτικά τo ζήτημα της ερημοποίησης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού ποσοτικοποιώντας τις επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου δράσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram