ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
M A R S: Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mmimik@chi.civil.ntua.gr
2107722880
Χρονική Διάρκεια
4 έτη
Ημερ/νία Έναρξης
1/4/2014
Ημερ/νία Λήξεως
31/1/2018
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Το έργο MARS αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν 19 Ερευνητικά Ινστιτούτα και 5 Φορείς Διαχείρισης Υδατικών πόρων και Περιβαλλοντικοί Οργανισμοί. Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό, της σχετικής νομοθεσίας και του Σχεδίου Στρατηγικής για ένα μηχανισμό ασφάλισης των Υδατικών πόρων της Ευρώπης, μέσω καινοτόμων ερευνητικών μεθόδων και συνθέτοντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία, όσον αφορά την διαχείριση και επίδραση ποικίλων παραγόντων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Συγχρόνως το MARS θα συμβάλει στον 3ο κύκλο των διαχειριστικών σχεδίων της Οδηγίας Πλαίσιο αναπτύσσοντας νέα ολοκληρωμένα εργαλεία για τη διάγνωση και πρόληψη ποικίλων πιέσεων στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Το έργο θα εφαρμοστεί σε κλίμακα λεκανών απορροής της Ευρώπης. Σε κάθε κλίμακα θα υπάρχει άμεση σύνδεση με τους διαχειριστές και τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων. Ανάλογα με την κλίμακα εφαρμογής διάφορες μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν: πειράματα μεσόκοσμου σε αγωγούς ελεύθερης ροής προκειμένου να κατανοηθούν οι επιπτώσεις επιλεγμένων συνδυασμών πιέσεων με έμφαση στις ακραίες υδρολογικές πιέσεις; σύνδεση αβιοτικών και βιοτικών μοντέλων με σκοπό την πρόγνωση συνδυασμών πιέσεων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού; ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και επιπρόσθετες μεταβλητές με σκοπό την επισκόπηση των πιέσεων, κατάστασης και υπηρεσιών των οικοσυστημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram