ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
SIGMA-Nexus
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mattas@auth.gr
(+30) 2310 - 998807
Χρονική Διάρκεια
4 έτη
Ημερ/νία Έναρξης
2019
Ημερ/νία Λήξεως
2023
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Ο στόχος του έργου είναι να συμβάλει σε οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές (συμπεριλαμβανομένων των υδρολογικών και οικολογικών) πτυχών τόσο της θεωρητικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας για ανθεκτικά και παραγωγικά αγρο-οικοσυστήματα.

Με το σχεδιασμό και την υποστήριξη της ψηφιακής πύλης καινοτομίας, στοχεύει να ενισχύσει τη διατομεακή επικοινωνία, να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ της έρευνας και της χάραξης πολιτικής και να υποστηρίξει την επεκτασιμότητα και τη διάδοση τεχνολογίας.

Με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ένα συμμετοχικό εργαστήριο πολλών ενδιαφερομένων να διευκολύνουν την υιοθέτηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών του WEF Nexus.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram