ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Iera odos 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
FOOD4FEED - F4F - LIFE15ENV/GR/000257
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
gzervas@aua.gr
6946063621 - 2106216584
Duration
5 years
Start Data
2016
End Date
2021
WEBPAGE
Link - Url

The main project’s objective is to evaluate, through a pilot scale realization, an innovative, simple technology and low emissions process that allows the safe transformation of source separated food wastes, mainly from hotels ( and generally from the hospitality industry and restaurants), into animal feed, utilizing an altered solar drying process. An evaluation of the economical, marketing, environmental, and policy parameters related to the process will be done at the end.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
The H.A.A. is an independent, non-profit organization. 
If you want to receive updates in your email, subscribe to the Newsletter 

Copyright © haga.gr  |  Developed by ichiphost.gr

earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram