ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Iera odos 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

CONTACT

PHONE
(+30) 2310 - 998807
ΕΜΑΙL
mattas@auth.gr
INSTITUTION
Aristotle University of Thessaloniki

EDUCATION

1972 
B.Sc. in Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki
1976 
B.Sc. in Economics, Aristotle University of Thessaloniki
1982 
M.Sc. in Agricultural Economics, University of Kentucky
1984 
Ph.D. in Agricultural Economics, University of Kentucky
C.V.
PUBLICATIONS
RESEARCH
BOOKS
CONFERENCES
PROJECTS

Η ερευνητική του εμπειρία περιλαμβάνει Τρόφιμα και Ευρωπαϊκή Πολιτική και ανάλυση, Αγροτική Ανάπτυξη, Ανάλυση Αγροτικού Μάρκετινγκ και Επενδύσεων,διακλαδική ανάλυση Διεθνούς Εμπορίου με εξειδίκευση στα μοντέλα εισροών-εκροών.Η εμπειρία του διευρύνεται από την απασχόλησή του ως διευθυντής σε επιχείρηση μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και από την επί σειρά ετών απασχόληση στο Υπουργείο Γεωργίας.

Είναι ειδικός στην ανάλυση επιπτώσεων και πολιτικής και έχει υπηρετήσει σε αρκετές σχετικές επιτροπές της ΕΕ και της Εθνικής Επισιτιστικής Πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες και είναι συντάκτης/συν-εκδότης ή μέλος της συντακτικής επιτροπής πολλών επιστημονικών περιοδικών.

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συντονιστής και Συντονιστής Έργων πολλών Ερευνητικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και επί του παρόντος συντονίζει και συμμετέχει σε μερικά έργα EU HORIZON

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)
 1. Mattas, K., Tsakiridou, E., Karelakis, C., Lazaridou, D., Gorton, M., Filipović, J., ... & Veneziani, M. (2021). Strengthening the sustainability of European food chains through quality and procurement policies. Trends in Food Science & Technology. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.11.021
 2. Gkatsikos, A., Mattas, K., Loizou, E., & Psaltopoulos, D. (2021). The Neglected Water Rebound Effect of Income and Employment Growth. Water Resources Management, 1-20. https://doi.org/10.1007/s11269-021-03032-w
 3. Baourakis, G., Unay-Gailhard, I., Essakkat, K., Mattas, K. (forthcoming). Youth’s potential of adopting the Mediterranean diet lifestyle in response to climate change empirical study in Crete, Greece, New Medit, https://doi.org/10.30682/nm2105f
 4. Bellassen, V., Drut, M., Hilal, M., Bodini, A., Donati, M., de Labarre, M. D., Filipović, J., Gauvrit, L., Gil, J. M., Hoang, V., Malak-Rawlikowska, A., Mattas, K., Monier-Dilhan, S., Muller, P., Napasintuwong, O., Peerlings, J., Poméon, T., Maksan, M. T., Török, Á., ... Arfini, F. (2022). The economic, environmental and social performance of European certified food. Ecological Economics191, 107244. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107244
 5. Maniati, A., Loizou, E., Psaltopoulos, D., & Mattas, K. (2021). The regional economy of Central Macedonia: an application of the social accounting matrix. Agricultural Finance Review. https://doi.org/10.1108/AFR-02-2021-0019
 6. Belgacem, W., Mattas, K., Arampatzis, G., & Baourakis, G. (2021). Changing Dietary Behavior for Better Biodiversity Preservation: A Preliminary Study. Nutrients13(6), 2076. https://doi.org/10.3390/nu13062076
 7. Gkatsikos, A., & Mattas, K. (2021). The Paradox of the Virtual Water Trade Balance in the Mediterranean Region. Sustainability13(5), 2978. https://doi.org/10.3390/su13052978
 8. Bellassen, V., Drut, M., Antonioli, F., Brečić, R., Donati, M., Ferrer-Pérez, H., Gauvrit, L., Hoang, V., Steinnes, K. K., Lilavanichakul, A.,  Majewski, E., Malak-Rawlikowska, A., Mattas, K., Nguyen, A., Papadopoulos, I., Peerlings, J., Ristic, B., Maksan, M. T., Török, Á., Vittersø, G., & Diallo, A. (2021). The Carbon and Land Footprint of Certified Food Products. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization19(2), 113-126. https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0037
 9. Drut, M., Antonioli, F., Böhm, M., Brečić, R., Dries, L., Ferrer-Pérez, H., Gauvrit, L., Hoàng, V., Steinnes, K. K., Lilavanichakul, A., Majewski, E., Napasintuwong, O., Nguyễn, A., Mattas, K., Ristic, B., Schaer, B., Tangeland, T., Maksan, M. T., Csillag, P., Török, Á., Tsakiridou, E., Veneziani, M., Vittersø G., & Bellassen, V. (2021). Foodmiles: the logistics of food chains applied to food quality schemes. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization19(2), 127-143. https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0040
 10. Monier-Dilhan, S., Poméon, T., Böhm, M., Brečić, R., Csillag, P., Donati, M., Ferrer-Pérez, H., Gauvrit, L., Gil, J. M., Hoàng, V., Lilavanichakul, A., Majewski, E., Malak-Rawlikowska, A., Mattas, K., Napasintuwong, O., Nguyễn, A. Q., Nikolaou, K., Papadopoulos, I., … & Bellassen, V. (2021). Do Food Quality Schemes and Net Price Premiums Go Together?. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization19(2), 79-94. https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0044
 11. Muller, P., Böhm, M., Csillag, P., Donati, M., Drut, M., Ferrer-Pérez, H., Gauvrit, L., Gil, J. M., Hoang, V., Malak-Rawlikowska, A., Mattas, K., Napasintuwong, O., Nguyen, A., Papadopoulos, I., Ristic, B., Stojanovic, Z., Török, Á., Tsakiridou, E., Veneziani M., & Bellassen, V. (2021).Are Certified Supply Chains More Socially Sustainable? A Bargaining Power Analysis. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization19(2), 177-192. https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0039
 12. Donati, M., Wilkinson, A., Veneziani, M., Antonioli, F., Arfini, F., Bodini, A., Amilien, V., Csillag, P., Ferrer-Pérez, H., Gkatsikos, A., Gauvrit, L., Gil, C., Hoàng, V., Steinnes, K. K., Lilavanichakul, A., Mattas, K., Napasintuwong, O., Papadopoulos, I., Tsakiridou E., ... & Bellassen, V. (2021). Economic spill-over of food quality schemes on their territory. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization19(2), 95-111. https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0046
 13. Hilal, M., Leedon, G., de Labarre, M. D., Antonioli, F., Boehm, M., Péter, C., Donati, M., Drut, M., Ferrer-Pérez, H., Gauvrit, L., Gil, J. M., Gkatsikos, A., Gołaś, M., Hoang, V., Steinnes, K. K., Lilavanichakul, A., Malak-Rawlikowska, A., Mattas, K., Napasintuwong, O., ... & Bellassen, V. (2021). Organic and Geographical Indication Certifications’ Contributions to Employment and Education. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization19(2), 161-176. https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0042
 14. Dhaoui, O., Nikolaou, K., Mattas, K., & Baourakis, G. (2020). Consumers’ attitude towards alternative distribution channels of fresh fruits and vegetables in Crete. British Food Journal. https://doi.org/10.1108/bfj-05-2019-0342
 15. Maniati, A., Psaltopoulos, D., Loizou, E.,  Mattas, K., (2020). Agricultural Policy and Regional Development via CAP Policies: The Case of the Central Macedonia, Journal of Business and Economics, 11(12), 1318-1325. https://doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/12.11.2020/002
 16. Karelakis, C., Loizou, E., Chatzitheodoridis, F., & Mattas, K. (2020). Assessing policy impacts on the economy of European insular rural regions: the case of the smaller Aegean islands programme. European Planning Studies28(9), 1771-1789. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1687655
 17. Karelakis, C., Zevgitis, P., Galanopoulos, K., & Mattas, K. (2020). Consumer trends and attitudes to functional foods. Journal of International Food & Agribusiness Marketing32(3), 266-294. https://doi.org/10.1080/08974438.2019.1599760
 18. Mattas, K., Baourakis, G., Tsakiridou, E., Hedoui, M. A., & Hosni, H. (2020). PDO Olive Oil Products: A Powerful Tool for Farmers and Rural Areas. Journal of International Food & Agribusiness Marketing32(4), 313-336. https://doi.org/10.1080/08974438.2019.1599763
 19. Lazaridou, D., Michailidis, A., & Mattas, K. (2019). Evaluating the willingness to pay for using recycled water for irrigation. Sustainability11(19), 5220. https://doi.org/10.3390/su11195220
 20. Konstantinidis, C., Natos, D., & Mattas, K. (2019). Food and beverages industry competitiveness in economic turbulence: Agricultural policy viewpoints. British Food Journal. https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2019-0267
 21. Chousou, C., & Mattas, K. (2019). Assessing consumer attitudes and perceptions towards food authenticity. British food journal. https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2019-0177
 22. Theodoridou, G., Tsakiridou, E., Kalogeras, N., & Mattas, K. (2019). The Impact of the Economic Crisis on Greek Consumer Behaviour towards Food Consumption. International Journal on Food System Dynamics10(3), 298-314. https://doi.org/10.18461/ijfsd.v10i3.20
 23. Staboulis, C., Natos, D., & Mattas, K. (2019). Estimating the Impact of Trade Costs on Agricultural Productivity. International Journal on Food System Dynamics10(3), 278-286. https://doi.org/10.18461/ijfsd.v10i3.18
 24. Papadopoulos, S., Markopoulos, T., Chousou, C., Natos, D., & Mattas, K. (2019). Highlighting a Key Question for the Common Agricultural Policy: Adoption of Agriculture System Types. International Journal on Food System Dynamics10(3), 250-261. https://doi.org/10.18461/ijfsd.v10i3.16
 25. Loizou, E., Karelakis, C., Galanopoulos, K., & Mattas, K. (2019). The role of agriculture as a development tool for a regional economy. Agricultural Systems173, 482-490. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.04.002
 26. Hedoui, M. A., Natos, D., & Mattas, K. (2019). EU agricultural integrated policies: the case of EU and Mediterranean countries. New Medit18(3), 17-29. http://dx.doi.org/10.30682/nm1903b
 27. Nastis, S. A., Mattas, K., & Baourakis, G. (2019). Understanding farmers’ behavior towards sustainable practices and their perceptions of risk. Sustainability11(5), 1303. https://doi.org/10.3390/su11051303
 28. Papanikolaou, Z., Karelakis, C., & Mattas, K. (2018). Exploring the antecedents of export motivation: the case of the Greek yogurt firms. International Journal of Globalisation and Small Business10(1), 49-76. https://doi.org/10.1504/IJGSB.2018.091829
 29. Nastis, S. A., & Mattas, K. (2018). Income elasticity of willingness-to-pay for a carbon tax in Greece. International Journal of Global Warming14(4), 510-524. https://doi.org/10.1504/IJGW.2018.091511
 30. Chousou, C., Tsakiridou, E., & Mattas, K. (2018). Valuing consumer perceptions of olive oil authenticity. Journal of International Food & Agribusiness Marketing30(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/08974438.2017.1382418
 31. Raptou, E., Papastefanou, G., & Mattas, K. (2017). Investigating the influence of eating habits, body weight and television programme preferences on television viewing time and domestic computer usage. Perspectives in public health137(1), 59-72. https://doi.org/10.1177/1757913916636925
 32. Karelakis, C., Mattas, K. & Papanikolaou, Z. (2017). Exploring the antecedents of export competitive advantage of Greek yogurt firms. New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment= Revue Méditerranéenne dʹEconomie Agriculture et Environment16(4), 48-55. https://www.proquest.com/scholarly-journals/exploring-antecedents-export-competitive/docview/2458950107/se-2
 33. Mattas, K., & Loizou, E. (2017). The CAP as a job stabiliser. EuroChoices16(3), 23-26. https://doi.org/10.1111/1746-692X.12170
 34. Markopoulos, T., Papadopoulos, S., Karelakis, C., Galanopoulos, K., & Mattas, K. (2017). The Effects of the Reformed CAP to Cereal Crops. International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM)2(2), 1-12. https://doi.org/10.4018/IJFBMBM.2017070101
 35. Theodoridou, G., Tsakiridou, E., Kalogeras, N. and Mattas, K., (2017). Food Consumption Patterns in times of Economic Recession. International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM), 2(1), 56-69. https://doi.org/10.4018/IJFBMBM.2017010105
 36. Nikolaou, K., Tsakiridou, E., Anastasiadis, F., & Mattas, K. (2017). Exploring alternative distribution channels of agricultural products. International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM)2(2), 36-66. https://doi.org/10.4018/IJFBMBM.2017070103
 37. Raptou, E., Papastefanou, G., & Mattas, K. (2017). Investigating the influence of eating habits, body weight and television programme preferences on television viewing time and domestic computer usage. Perspectives in public health137(1), 59-72. https://doi.org/10.1177/1757913916636925
 38. Tsakiridou, E., Tsiamparli, E., & Mattas, K. (2016). Consumers' Potentials to Adopt a Healthy Eating Lifestyle. International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM)1(2), 1-14. https://doi.org/10.4018/IJFBMBM.2016070101
 39. Loizou, E., Chatzitheodoridis, F., Polymeros, K., Michailidis, A. and Mattas, K., 2014. “Sustainable Development of Rural Coastal Areas: Impacts of a New Fisheries Policy”. Land Use Policy, 38, pp41-47.
 40. Tsiamparli, E. Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2014. “Greek Consumers' Perceptions of Healthy Eating”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 27(6), 4341-4343.
 41. Albayram, Z., Mattas, K. and Tsakiridou, E., 2014. “Purchasing local and non-local products labeled with geographical indications (GIs)”, Operational Research 14(2), pp2 37-251., doi: 10.1007/s12351-014-0154-9
 42. Natos, D., Mattas, K. and Tsakiridou, E., 2014. “Assessing the effect of the remote geographical position of Cyprus on its agricultural exports”, Operational Research 14(3), pp453-470.
 43. Mattas K. and Loizou E., 2013. “Agriculture: a powerful tool of rural development in the current economic crisis” Watch Letter, No24, pp.3-5.
 44. Pery, A.R.R., Schuurmann, G., Ciffroy, P., Faust, M., Backhaus, T., Aicher, L., Mombelli, E., Tebby, C., Cronin, M.T.D., Tissot, S., Andres, S., Brignon, J.M., Frewer, L., Georgiou, S., Mattas, K., Vergnaud, J.C., Peijnenburg, W., Capri, E., Marchis, A. and Wilks, M.F., 2013. "Perspectives for integrating human and environmental risk assessment and synergies with socio-economic analysis". Science of the Total Environment, 456-457, pp. 307-316.
 45. Nastis, S.A., Michailidis, A. and Mattas, K., 2013. “Hazardous agrochemicals, smoking, and farmers' differences in wage-risk tradeoffs”. Operational Research, 13(1) pp139-152.
 46. Nastis, S.A., Michailidis, A. and Mattas, K., 2013. “Crop biodiversity repercussions of subsidized organic farming”. Land Use Policy, 32, pp. 23-26.
 47. Raptou, E., Galanopoulos, K., Katrakilidis, C. and Mattas, K., 2012. ”Public support toward tobacco control: Consumer responsiveness and policy planning”. American Journal of Health Behavior, 36(5), pp. 666-680.
 48. Tsakiridou, E., Mattas, K. and Bazoche, P., 2012. “Consumers’ response on the labels of fresh fruits and related implications on pesticide use”. Food Economics, 9(1-2), pp. 129-134.
 49. Galanopoulos, K., Karantininis, K., Mattas, K. and Karelakis, C., 2011. “Exploring the Relations, Bargaining Forms and Dynamics of the EU Food Supply Chain under the Perspective of the Key Actors: Evidence from Greece and Denmark”. International Journal on Food System Dynamics, 2(3), pp. 274-280.
 50. Markou, M., Mattas, K., Natos, D. and Stylianou., 2011. “Economic impact of the remote geographical position of Cyprus on the Cypriot agricultural sector”, MANRE Nicosia.
 51. Baourakis, G., Kalogeras, N. and Mattas, K., 2011. ”Introduction to the special issue on recent trends in the food industry and food Chain”. Journal of Food Products Marketing, 17(2-3), pp. 111-113.
 52. Tsakiridou, E., Mattas, K., Tsakiridou, H. and Tsiamparli, E., 2011. “Purchasing fresh produce on the basis of food safety, origin, and traceability labels”. Journal of Food Products Marketing, 17(2-3), pp. 211-226.
 53. Giannakas, K., Kalaitzandonakes, N., Magnier, A. and MAT Mattas TAS, K., 2011. “Economic Effects of Purity Standards in Biotech Labeling Laws”. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization, 9(1), pp. 1-45.
 54. Galanopoulos, K., Mattas, K. and Surry, Y., 2011. “Agricultural Productivity Growth in the Euro-Med region: Is there evidence of convergence?”, Outlook on Agriculture, 40(1), pp. 29-37.
 55. Galanopoulos, K., Karantininis, K., Mattas, K. and Karelakis, Ch., 2011. “Exploring the relations, bargaining forms and dynamics of the EU food supply chain under the perspective of the key actors: Evidence from Greece and Denmark”, International Journal on Food System Dynamics, 2(3), pp: 274-280.
 56. Mattas, K., Tsakiridou, E., Botonaki, A. and Tsiboukas, K., 2011. “A retrospective view of the EU's cotton production, and future perspectives”. Outlook on Agriculture, 40(1), pp. 39-44.
 57. Michailidis, A., Nastis, S.A., Loizou, E. and Mattas, K., 2011. “The adoption of water saving irrigation practices in the Region of West Macedonia”, Journal of Extension Systems, 26(2), pp. 14-25.
 58. Tsakiridou, E., Tsakiridou, H., Mattas, K. and Arvaniti, E., 2010. “Effects of animal welfare standards on consumers’ food choices”, Food Economics, 7(2-4), pp. 234-244.
 59. Baourakis, G., Kalaitzis, P., and Mattas K., 2010. “Food industry and food chain in a challenging world”, Acta Agriculturae Scadinavica Section C – Economy, 7:55-55.
 60. Botonaki, A. and Mattas, K., 2010. “Revealing the values behind convenience food consumption”, Appetite, 55(3), pp. 629-638.
Agro-food supply chain policy/impact/analysis/structure and agro-food commodities certification
Αγροδιατροφική αλυσίδα (πολιτικές/επιδράσεις/ανάλυση/δομή) και πιστοποίηση εμπορευμάτων αγροδιατροφής
1. Mattas, k., Nastis, S., Baourakis, G., 2021. “Responding to Pressing Sustainability Issues through Agro-Food Policies”, [special issue], Sustainability
2. Mattas, K., Kievit, H., van Dijk, G., Baourakis, G., Zopounidis, C. 2020. “Sustainable Food Chains and Ecosystems: Cooperative Approaches for a Changing World” (Cooperative Management), 2020th Edition, Springer Nature
3. Baourakis, G. and Mattas, K., 2019. “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro – Food Chains”, International Journal on Food System Dynamics, [editorial], 10 (3), pp.248-249
4. Mattas, K., Nastis, S., Baourakis, G., 2019. “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro – Food Chains”, [special issue], Sustainability
5. Mattas, K., Baourakis, G. and Zopounidis, C., 2018. “Sustainable Agriculture and Food Security: Aspects of Euro-Mediterranean Business Cooperation”, (Cooperative Management), 2018th Edition, Springer International Publishing
6. Petit, M., Montaigne, E., El Hadad-Gauthier, F., Garthia Alvarez-Coque, J.M, Mattas, K. and Mili, S., 2015. “Sustainable Agricultural Development: Challenges and Approaches in Southern and Eastern Mediterranean Countries”, (Cooperative Management), 2015th Edition, Springer International Publishing.
7. Mattas, K., Atsalakis, G. and Baourakis, G., 2014. “Integrated modeling tools for agricultural policy analysis”, Operational Research, 14(2), pp. 149-150.
8. Zopounidis, C., Kalogeras, N., Mattas, K., Dilk, G. and Baourakis, G., 2014. “Agricultural Cooperative Management and Policy: New Robust, Reliable and Coherent Modelling Tools”, (Cooperative Management) 2014th Edition, International Publishing.
9. Kalogeras N., Zopounidis C, Baourakis, G., Dilk, G. and Mattas, K., 2014. “Management and Policy: New robust, Reliable and Coherent Modeling tools”, (Cooperative Management and Policy), Springer Academic Publications.
10. Mattas, K., Rezitis, A. and Tsakiridou, E., 2013. “Marketing and Prices of Agricultural Products”, Broken Hill Publishers ltd, Cyprus. Translation of the “Agricultural Marketing and Price Analysis” by Bailey Norwood, F. and Jayson L. Lusk, 2008, Pearson Prentice Hall, New Jersey [in Greek].
11. Baourakis, G., Mattas, K. and Gert Van Dijk., 2012. “External cost of farming activities: Economic evaluation, risk considerations and environmental repercussions”, [special issue], Food Economics, 9:1-2.
12. Baourakis, G., Mattas, K., Zopounidis, C. and Dijk, G., 2011. “A Resilient European Food Industry in a Challenging World”, European Political, Economic and Security Issues: Agriculture Issues and Policies, Nova Science Publishers, p.391.
13. Baourakis, G., Kalaitzis, P. and Mattas, K., 2011. “Food Chains: Quality, Safety and Efficiency in a Challenging World”, Routledge Taylor & Francis Group, London, p.232.
14. Baourakis, G., Kalaitzis, P. and Mattas, K., 2010. “Food Industry and Food Chain in a Challenging World”, [special issue], Food Economics, 7(2-4).
15. Mattas, K. and Baourakis, G., 2009. “Competitiveness in International Markets”, [special issue], Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 21:2-3.
16. Baourakis, G. and Mattas, K., 2009. “Marketing Trends within Global Trading System”, [special issue], Journal of Food Products Marketing, 15(3).
17. Baourakis, G. and Mattas, K., 2007. “Marketing dynamics within the global trading system”, [special issue], Journal of Food Economics, 4(3).
18. Baourakis, G., and Mattas, K., 2007. “Food Marketing”, Edition: 4(3), Food Economics, [Special Issue].
19. Baourakis, G., and Mattas, K., 2005. “Food quality products: Production, Demand and Public Policy in the EU context”, Edition: 11(3), Journal of Food Products Marketing.
20. Baourakis, G. and Mattas, K., 2005. “Food Quality Products: Production, Demand and Public Policy in the EU context”, [special issue], Journal of Food Products Marketing, 11(3).
21. Mattas, K. and Tsakiridou, E., 2005. “Food Quality Products in the Advent of the 21st Century: Production, Demand and Public Policy”, [special issue], Cahiers Options Mediterraneennes, 64.
22. Baourakis, G. and Mattas, K., 2004. “Marketing Food Quality Products”, [special issue], Journal of Food Economics, 1(2).
23. Mattas, K., Karagiannis, I. and Galanopoulos, K., 2000. “Problems and Prospects of Balkan Agriculture in a Destructing Environment”, Publishing Ziti, p. 240.
24. Mattas, K., Papanagiotou, E. and Galanopoulos, K., 1996. “Agro-food small and medium enterprises in a large integrated economy”, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel K.G., p.304.
25. Mattas, K., Pagoulatos, A. and Debertin, D., 1984. “Building input-output models using non survey techniques”, Southern Rural Development Center, series No 72, p. 191.
 1. Mattas, K., 2020. " Toward the Digital Society Inspired by SDGs: e-welfare for all, clean energy, circular economy", XX Infopoverty World Conference, Roundtable discussion, UN, New York, USA. 4th
 2. Mattas , 2020. “Policy recommendations”, First AREPO (Association of European Regions of Produce of Origin) annual plenary meeting, “GIs and sustainability: Revealing the power of PDO/PG - The strength2food Project”, Virtual Workshop, 16 November.
 3. Muller, P., Mattas, K., Tsakiridou, E., Papadopoulos, I., Filipović, J., Ristic, B., Stojanovic, Z., Gil, C., Ferrer, H., Csillag, P., Török, A., Schaer, B., Gauvrit, L., Dupont, O., Boehm, M., Amilien, V., Vittersø, G., Tangeland, T., Wilkinson, A., Bellassen, V., Drut, M., Napasintuwong, O., Lilavanichakul, A., Majewski, E., Malak-Rawlikowska, A., Việt, H., Nguyễn Quỳnh, A., Arfini, F., Donati, M., Veneziani, M., Antonioli, F., Devincenzo, F., Zerbini, C., Bodini, A., Chiussi, S., Peerlings, J., Dries, L., Sinčić Ćorić, D., Brečić, R., Tomić M., 2019. “Are FQS more socially sustainable? Proposing and testing an indicator based on the vertical distribution of bargaining”, 13th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks (Igls-Forum), Garmisch, Germany, February 18-22.
 4. Karelakis, C., Zevgitis, P., Galanopoulos, K. and Mattas, K., 2018. “Consumer Trends and Attitudes to Functional Foods”, 164th EAAE Seminar “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 5-7.
 5. Staboulis, C., Natos, D., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2018. “Trade cost and productivity in the agricultural sector”, 164th EAAE Seminar “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 5-7.
 6. Hedoui, M.A., Natos, D. and Mattas, K., 2018. “Assessing agricultural trade integration among EU and Metiterranean countries: Countries signed under the Agadir Agreement”, 164th EAAE Seminar “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 5-7.
 7. Chousou, C., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2018. “Agro-policy impacts on olive sector: A retrospective view”, 164th EAAE Seminar “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 5-7.
 8. Zulug, A., Raptou, E. and Mattas, K., 2018. “From ancient to refined wheat with different perspectives: from nutritional value to consumer preferences”, 164th EAAE Seminar “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 5-7.
 9. Papadopoulos, I., Tsakiridou, E., Mattas, K. and Tsakiridou, H., 2018. “Food waste and nutritional investigation of the public school-meals in Greece”, 164th EAAE Seminar “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 5-7.
 10. Karelakis, C. and Mattas, K., 2018. “The Delphi technique as a tool for assessing the impact of public sector food procurement policies on the socioeconomic sustainability of rural territories: a review”, Poster presented at 164th EAAE Seminar “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 5-7.
 11. Mattas, K., 2018. “Agroalimentary sector: A unique mechanism of Local Development”, International Conference on Agro–food Sector, New Technologies, Entrepreneurship and Local Development, Serres, Greece, May 24-27.
 12. Nikolaou, K., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2017. “The “power” of alternative distribution channels: Exploring factors on consumer choice behavior concerning agricultural products”, XV EAAE Congress "Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society", Parma (Italy) 28 August-1 September.
 13. Nikolaou, K., Tsakiridou, E., Anastasiadis, F. and Mattas, K., 2016. “Exploring alternative distribution channels of agricultural products”, 158th EAAE Seminar “Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 8-9 2016.
 14. Theodoridou, G., Tsakiridou, E., Kalogeras, N. and Mattas, K., 2016. “Factors influencing consumers’ purchasing behavior for food in times of crisis”, 158th EAAE Seminar “Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 8-9 2016.
 15. Chousou, C., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2016. “Valuing consumer perception of olive oil authenticity”, 158th EAAE Seminar “Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade”, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh), Chania, Crete, Greece, September 8-9 2016.
 16. Markopoulos, T., Karelakis, C., Galanopoulos, K. and Mattas, K., 2015. “Did the 2004 CAP reform affect production practices of cereals? Insights from the agricultural input suppliers”, 7th International Conference “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World”, EBEEC 2015, Kavala, Greece, 8-9 May.
 17. Mattas, K., Tsakiridou, E. and Theodoridou, G., 2015. “Consumers’ purchasing trends of GIs products”, 145th Seminar of the European Association of Agricultural Economists, “Intellectual Property rights for Geographical Indications: what is at stake in the TTIP?”, Parma, April 14-15.
 18. Michailidis, A.C, Loizou, E., Sergaki, P., Nastis, S.A. and Mattas, K., 2015. “Do farmers adopt precision agriculture? Evidence from Greece”, Paper presented at the 146th European Association of Agricultural Economics Seminar, 15-16 July, Chania, Greece.
 19. Michailidis, A.C, Loizou, E., Sergaki, P., Nastis, S.A. and Mattas, K., 2014. “Do farmers adopt precision agriculture? Evidence from Greece”, Poster presented at the 2014 European Association of Agricultural Economics Congress, 26-29 August, Ljubljana, Slovenia.
 20. Loizou, E., Chatzitheodoridis, F., Michhailidis, A., Kontogeorgos, A. and Mattas, K., 2014. “Leader approach performance assessment in Greek rural region”, EAAE Congress “Agri-food and rural innovations for healthier societies”, Ljubljana, Slovenia, August 2014.
 21. Apostolidou, I., Mattas, K., Loizou, E., and Michailidis, A., 2013. “Agriculture’s role in economic growth: An exploratory study among southern and northern EU countries”, EBEEC 2013 “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World”, Turkey 2013.
 22. Tsakiridou, E., Tsiamparli, E. and Mattas, K., 2013. “Consumers potentials to adopt a healthy eating lifestyle”, 134th Seminar of the European Association of Agricultural Economists, "Labels on sustainability: an issue for consumers, producers, policy makers and NGOs", Paris, March 21-22, 2013.
 23. Natos, D., Staboulis, C., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2013. “Agricultural Trade Integration in South East Europe: Orientation and Complementarity”, 135th Seminar of the European Association of Agricultural Economists, "Challenges for the Global Agricultural Trade Regime After Doha", Belgrade, August 28-30, 2013.
 24. Mattas, K., Tsakiridou, E., Zulug, A. & Miran B., 2012. “Consumer attitudes towards various labelled food products: The Istanbul case”, 73rd International Atlantic Economic Conference, Istanbul, 28-31 March 2012.
 25. Mattas, K. and Tsakiridou, E., 2011. “Consumers' Response on the Labels of Fresh Fruits”, 71st International Atlantic Economic Conference, Athens, 16-19 March, 2011.
 26. Mattas, K. and Tsakiridou, E., 2011. “External costs of pesticide use: A brief policy-oriented approach and a consumer's outlook (EU Theme 2 Project: Theoretical Developments and Empirical Measurements of the External Costs of Pesticides - TEAMPEST)”, BIOPESTICIDES Conference 2011, 29 November, Barn Hotel, Grantham, UK.
 27. Loizou E., Chatzitheodoridis F, Mattas and Polymeros K., 2010. “Fisheries Policies Impacts Consideration towards the Development of Rural Coastal Areas”, Paper presented at the 118th Seminar, of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), ‘Rural development: governance, policy design and delivery’ Ljubljana, Slovenia, August 25-27, 2010
 28. Michailidis A., Loizou E., Nastis S. and Mattas , 2010. “Mobile Telephony As a Change Driver In Rural Areas”, Paper presented at the 118th Seminar, of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), ‘Rural development: governance, policy design and delivery’ Ljubljana, Slovenia, August 25-27, 2010.
 29. Tsakiridou, E., Mattas, K., Tsakiridou, H., and Tsiamparli, E., 2009. “Purchasing fresh produce on the base of food safety, origin and traceability labels”, 113th Seminar of the European Association of Agricultural Economists, “A resilient European food industry and food chain in a challenging world” Maich, Chania, Greece, 3 – 6 September 2009.
 30. Tsioumanis, A., and Mattas, K., 2009. “The ânot-so-modernâ consumer â considerations on food prices, food security, new technologies and market distortions”, 113th Seminar of the European Association of Agricultural Economists, “A resilient European food industry and food chain in a challenging world “ Maich, Chania, Greece, 3 – 6 September 2009.
 31. Raptou, E., Mattas, K., Katrakilidis, C., 2009. “Public responsiveness to tobacco control: a bivariate semi-ordered probit model analysis”, European Applied Business Research Conference, Prague, Czech Republic, 8-11 June.
 32. Raptou, E., Papastefanou, G., Mattas, K., 2009. “An empirical study of the factors inducing weight status and the relationship between smoking and body mass”, International Conference Marketing – From Information to Decision, Cluj-Napoca, Romania, 30-31 October.
 33. Tsakiri, M., Mattas, K., Loizou, E. and Ch. Papadas, 2008. “Assessing the Impacts of CAP reform on Rural Areas via Supply-Driven Multipliers”, 107th Seminar of the European Association of Agricultural Economists, Sevilla, Spain, January29-February 1, 2008.
 34. Tsakiri, M., Karelakis, C., Loizou E., and Mattas, K., 2008. “The impact of the CAP and RDP reforms on the regional employment: evidence from the region of Eastern Macedonia and Thrace-Greece”, XIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, Ghent Belgium, August 26-29, 2008.
 35. Mattas, K., Arfini, F., Midmore, P., Schmitz, M., and Surry, Y., 2008. “Impacts o CAP reform on rural employment: A multimodeling cross country approach”, 109th EAAE Seminar “The CAP after the fischler reform: National implementations, impact assessment and the agenda for future reforms” Viterbo, Italy, 20-21 November, 2008.
 36. Kostantinidis, C., Sergaki, P., Mattas, K.and Kontogeorgos, A., 2008. “Factors affecting the competitiveness of the Greek wine enterprises and cooperatives”, European Association of Agricultural Economists, International Congress 26-29 August, Ghent, Belgium.
 37. Mattas, K. and Tsakiridou, E., 2007. “Impact of Food Quality Schemes on Rural Development – Methodological needs”, Conference on Food Quality Certification: Adding Value to Farm Produce European Commission, DG Agriculture, Brussels 5 - 6 February 2007.
 38. Tsakiridou, E., Mattas, K. and Mpletsa, Z., 2007. “Consumers’ Willingness To Pay for Value- Added Food Products”, 105th Seminar of the European Association of Agricultural Economists “International Marketing and International Trade of Quality Food Products”, Bologna, Italy 8-10 March 2007.
 39. Botonaki, A., Tsakiridou, E., Polymeros, K. and Mattas, K., 2006. “Consumer attitudes and willingness to pay for quality labeled meat”, Agricultural Economics Society 80th Annual Conference, Paris, 30-31 March 2006.
 40. Tsakiri M., Mattas K and Loizou E., 2006. “Rural Population Changes and Structural Impacts upon Agriculture and Regional Economy”, Presented at the 96th EAAE Seminar, "Causes and Impacts of Agricultural Structures", Taenikon (Switzerland), 10-11 January, 2006
 41. Mattas Κ., Tsakiri M., Loizou S. and D. Psaltopoulos, 2006. “Structural Changes and Employment Impacts on a Rural Regional Economy: A Sam Approach”, Paper presented in the 61st International Atlantic Economic Conference, Berlin, Germany, 15-19 March.
 42. Tarek, S., Loizou, E. and Mattas, K., 2006. “Export Changes and Macroeconomic Collateral Effect In the Egyptian Economy”, Paper presented at the 98th EAAE Seminar, "Marketing dynamics within the global trading system: new perspectives", Chania (Greece), 29 June-2 July.
 43. Loizou, E., Michailidis A., Mattas and Melfou, K., 2006. “Agro-food Dynamics in a Region's Growth”, Paper presented at the 46th Congress of the European Regional Science Association, "Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean", Volos (Greece), 30 August-3 September, 2006.
 44. Galanopoulos, K., Lindberg, E., Surry, Y., and Mattas, K., 2006. “Agricultural productivity growth in the Mediterranean and tests of convergence among countries”, European Association of Agricultural Economists 98th Seminar, 29 June – 2July, Chania, Crete, Greece.
 45. Michailidis, A. and Mattas, K., 2006. “Estimating the Optimal Farm Size under Uncertainty: an Application of Real Options Methodology”, Presented at the 96th EAAE Seminar, "Causes and Impacts of Agricultural Structures", Taenikon (Switzerland), 10-11 January
 46. Raptou, E., Mattas, K., Katrakilidis, C., 2006. “A microeconometric investigation of cigarette consumption: evidence from Greece”, XX International Conference on Population Economics (ESPE 2006), Verona, Italy, 22-24 June.
 47. Michailidis, A. and Mattas, K., 2005. “Socioeconomic Evaluation and Ranking of Large Dams: an Application of Multicriteria Method”, Presented at the 89th Seminar of the European Association of Agricultural Economists, "Modelling agricultural policies: state of the art and new challenges", Parma (Italy), 3-5 February.
 48. Tsakiridou, E., Mattas, K. and Somwaru, A., 2005. “Multilateral or Regional Agreement: The Case of Mediterranean Countries”, Middle East and North Africa Economies: Past Perspectives and Future Challenges Conference, Brussels, 2-4 June, 2005.
 49. Mattas, Κ., Loizou, Ε., Tzouvelekas V. and Rosakis, S., 2005. “Policy decisions evaluation in agriculture employing input – output analysis: The case of tobacco sector regime reform”, 89 EAAE Seminar “Modeling agricaultural policies: State of the art and new challenges.
 50. Botonaki, A., Polymeros, K., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2005. “Consumer perceptions of quality labeled food products”, The XIth International Congress of the European Association of Agricultural Economists “The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System”, Copenhagen, Denmark, 24 -27 August 2005.
 51. Polymeros, K., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2005. “Assessing the competitiveness of RU Mediterranean fisheries and aquaculture industries”, 95th EAAE Seminar, 9-10 December, Civitavecchia, Italy
 52. Mattas Κ., Loizou Ε. and Tzouvelekas V., 2005. “Agro-food Linkages in Rural Areas: An Empirical Evaluation of Integrated Development Programs”, Paper presented at the OECD workshop on: COHERENCE OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT POLICIES, October 23-26, Bratislava, Slovakia.
 53. Springer, A., Papastefanou, G., Tsioumanis, A., and Mattas, K., 2005. “Using value priorities to explain differences in attitudes towards genetically modified food” EAAE, International Congress 23-27 August, Copenhagen, Denmark.
 54. Raptou, E., Mattas, K. “An empirical investigation of the determinants of smoking expenditures”, 59th International Atlantic Economic Conference, London, UK, 9-13 March.
 55. Raptou, E., Mattas, K., Katrakilidis, C., 2005. “Analysing the determinants of smoking behaviour and their differences across various smoking groups”, 9th International Conference on Marketing and Development (ICMD), Thessaloniki, Greece, 8-11 June.
 56. Raptou, E., Mattas, K., Katrakilidis, C., 2005. “An empirical investigation of public support toward anti-smoking policies”, XIX International Conference on Population Economics (ESPE 2005), Paris, France, 16-18 June.
 57. Karelakis, C., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2004. “The impact of firm and environmental characteristics on export marketing mix strategy and export performance of Greek wine exporters”, EURESCO Conference: Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry, Maich, Chania, Greece, 3 –7 September, 2004.
 58. Tsioumanis, Mattas, K., 2004. “Employing real option methodology to evaluate the organic agriculture scheme in Greece”, 87th EAAE Seminar “Assessing rural development policies of the CAP”, Vienna, Austria, 21-24 April.
 59. Loizou, S., Tzouvelekas, V., Mattas, K. and M. Tsakiri, 2004. “Regional Development Initiatives: An Impact Analysis”, International Seminar at Babes-Bolyai University of Cluj- Napoca, Romania, 13-15 May, 2004.
 60. Tsioumanis, Mattas, K., Papastefanou, G. and Springer, A., 2004. “Potential on using cultural syndromes for explaining differences in attitudes in northern and southern EU countries”, 84th EAAE Seminar, 8-11 February, Zeist, The Netherlands.
 61. Raptou, E. and Mattas, K., 2004. “Controlling factors that affect cigarette demand in an open economy”, 57th International Atlantic Economic Conference, Lisbon, Portugal, 10-14 March
 62. Tsibouras, K., Tsioumanis, A., Mattas, K., Raptou, E. 2004. “The nature of trade-offs between economic development and environmental protection- economic and ethical considerations”, 5th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics, Leuven, Belgium, 1-4 September
 63. Karagianni, P., Tsakiridou, E., Tsakiridou, H. and Mattas, K., 2003. “Consumer Perceptions about Fruit and Vegetable Quality Attributes: Evidence from a Greek survey”, International Conference on Quality in Chains, Wageningen, The Netherlands, 6-9 July, 2003.
 64. Botonaki, A., Tsakiridou, E. and Mattas, K., 2003. “Measuring consumer response to quality wine: level of awareness, purchase intention and willingness to pay more for cooperative Peza wine”, 83rd Seminar of the European Association of Agricultural Economists, Maich, Chania, Greece, 4 – 7 September, 2003.
 65. Mattas, K., Loizou, E. and Tzouvelekas V., 2003. “Tobacco Cultivation: A Rural Initiative for the Less Developed Regions”, International Conference Organized by the International Tobacco Growers Association (ITGA) “The Economic and Social Impact of Leaf Tobacco Production” at Geneva, Switzerland 6 – 7 February 2003.
 66. Loizou, E., Mattas, K., Psaltopoulos and V. Tzouvelekas, 2002. “Ex-Ante Assessment Of Rural Development Initiatives Impacts: The Case Of Western Macedonia Region”, Poster paper at the EAAE seminar "Prospects for the Mediterranean Agri-food system in an international context", Zaragoza Spain, August 30th, 2002
 67. Springer, A., Papastefanou, G., Tsioumanis, A., and Mattas, K., 2002. “Comparing consumers attitudes towards genetically modified food in Europe”, 10th EAAE Congress “Exploring diversity in the European agri – food System”, Zaragoza, Spain 28-31 August.
 68. Tzouramani, I., and Mattas, K., 2002. “Employing real options methodology in environmental friendly production systems”, International Conference Risk and Uncertainty in Environmental and Resource Economics, Wageningen University, The Netherlands, 5-7 June,2002.
 69. Tsakiridou, E., Mattas, K. and Zotos, Υ., 2001. “Demand for organically produced fruits and vegetables in Northern Greece”, 72nd Seminar of the European Association of Agricultural Economists, Maich, Chania, Greece, 7 –10 June, 2001.
 70. Loizou S., Mattas , Tzouvelekas V., and Fotopoulos C., 1999. “Empirical Evaluation of the negative Impacts of the production Process on the Natural Environment: A Regional Environmental Input Output Model”, 47th International Atlantic Economic Conference, Vienna, March 16-23.
 71. Polymeros, K., Katrakilidis, K., and Mattas, K., 2000. “Empirical analysis of the greek cotton demand in EU market”, 6th Conference of the Greek Association of Agricultural Economists, Thessaloniki 24-25 November, 2000.
 72. Markou, M., Mattas, K. and Katrakilidis, K., 2000. “Sectoral cointegration and agriculture’s role in the Cypriot economy in 1960-1998: A VAR approach”, 6th Panhellenic Conference of Agricultural Economics.
 73. Galanopoulos, K., Tzouramani, I., Fotopoulos, and Mattas, K., 2000. “PDO supply chains in Greece: Empirical evidence from two regional products”, The socio – economics of origin labeled products in agrifood supply chains: Spatial institutional and Coordination aspects, Edited by: Sylvander, B., Barjolle, D.and Arfini, F. Volume: Actes et Communications17-2, November, 67-77.
 74. Polymeros K., Mattas , Michailidis A., Loizou S. and V. Tzouvelekas, 1998. “Competitiveness and Changes in Trade Patterns: The Case of Cotton Industry”, Poster paper at the 59th Seminar of the EAAE, Competitiveness: Does Economic Theory Contribute to a Better Understanding of Competitiveness?, Apeldoom (The Netherlands), April 22-24.
 75. Mattas , Fotopoulos, C., Tzouvelekas V., Loizou S. and K. Polymeros, 1998. “The Dynamics of Crop Sectors in Regional Development: The Case of Tobacco”, 45th International Atlantic Economic Conference, Rome March 14-21.
 76. Polymeros, K. and Mattas , 1996. “Problems and Opportunities in the marketing of Greek cotton”, 4th Conference of the Greek Association of Agricultural Economists, Thessaloniki 28-30 November 1996.
 77. Tzouramani, I., Mattas, K. and Pagoulatos, A., 1996. “Revisiting finance of small greenhouse enterprises” AGRO-FOOD SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN A LARGE INTERGRATED ECONOMY, Edited by: Mattas, K., Galanopoulos, K., Papanagiotou, and abst Journal of agricultural and applied economics, Vol 24(1), 1995 pp.316.
 78. Loizou E., Mattas and Pagoulatos A., 1996. “The Cost-price Squeeze in the Greek Agricultural Sector”, Southern Agricultural Economics Association (SAEA), Greensboro, North Carolina, USA, 3-7 February, 1996.
Στόχος του έργου είναι η χρήση του ανακτημένου νερού για άρδευση στη γεωργία.
4 έτη
20192021
Στόχος του έργου είναι η αύξηση του επαγγελματισμού των νέων φοιτητών υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός νέου διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση νερού
4 έτη
20182021
Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών πολιτικών σχετικά με τους
4 έτη
20162021
Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει δυνατότητες και να αναπτύξει από κοινού πλαίσια πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. Να δημιουργήσει νέες ή αναβαθμισμένες αλυσίδες αξίας για να συμβάλει στην ανθεκτικότητα
4 έτη
20192023
Ο στόχος του έργου είναι να συμβάλει σε οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές (συμπεριλαμβανομένων των υδρολογικών και οικολογικών) πτυχών τόσο της θεωρητικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας για ανθεκτικά
4 έτη
20192023
Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της Βιώσιμης Εντατικοποίησης της γεωργικής παραγωγής σε συστήματα βιολογικής γεωργίας, αγροδασοκομίας και μικτών καλλιεργειών και κτηνοτροφίας σε 38 περιοχές
4 έτη
20192023
Ο στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων των αγροτικών πολιτικών, μέσω της δημιουγρίας ενός ειδικού εργαλείου που αποσκοπεί στην εύρεση σχέσεων ...
4 έτη
20192023
Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα δυναμικό εργαλείο προσομοίωσης με συστήματα πρακτόρων που θα αναλύσει τις σχέσεις ανάμεσα στη βιοποικιλότητα, την αγροδιατροφική αλυσίδα ...
4 έτη
20212025
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
The H.A.A. is an independent, non-profit organization. 
If you want to receive updates in your email, subscribe to the Newsletter 

Copyright © haga.gr  |  Developed by ichiphost.gr

apartmentphone-handsetcalendar-fullclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram