ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Iera odos 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
NEWS - EVENTS
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Ε.Γ.Α.), στο πλαίσιο της υποδοχής των νέων μελών της, σας προσκαλεί στη διάλεξη με θέμα: «Βιολογική Πολυπλοκότητα/Αλληλεπιδράσεις Γενοτύπου-Περιβάλλοντος-Φαινοτύπου» με ομιλητή τον κ. Σκούρα Ζαχαρία, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός […]
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Ε.Γ.Α.), στο πλαίσιο της υποδοχής των νέων μελών της, σας προσκαλεί στις διαλέξεις των Καθηγητών κ.κ.  Ιωάννη Γήτα και Καλλιόπης Ραδόγλου που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 86, Βοτανικός). Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. […]
      Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Ε.Γ.Α.), στο πλαίσιο της υποδοχής των νέων μελών της, σας προσκαλεί στις διαλέξεις των Καθηγητών κ.κ. Αθανασίου Οικονόμου και Έφης Τσακαλίδου που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 86, Βοτανικός). Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη […]
Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία συγχαίρει την Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Γενική Γραμματέα της Ε.Γ.Α. κα Γεωργία Καμάρη για την βράβευσή της με το χρυσό μετάλλιο της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) κατά τη διάρκεια του ΧVII Συνεδρίου της, που διεξήχθη στο Palermo/Erice της Ιταλίας (20-23 […]
1 2 3 13

Hellenic Agricultural Academy

Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία είναι επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την πόλη των Αθηνών.
Ιδρύθηκε το 2000 και έγινε μέλος της Ένωσης Γεωργικών Ακαδημιών Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Ευρώπης (UEAA).

Αποστολή της ΕΓΑ

Αποστολή της είναι:
1) Η μελέτη, με σκοπό την κατανόηση και επίλυση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, κάθε θέματος επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως που αφορά τη γεωργία, τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα δάση και τα δασικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον, τον γεωργικό και αγροτικό πληθυσμό, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού χώρου, τον σεβασμό των ανθρώπων και την ευζωία των εκτρεφομένων ζώων και πτηνών.
2) Η συμβολή προς την κατεύθυνση της πνευματικής εξύψωσης και της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της.
3) Η παροχή επιστημονικής καθοδήγησης προς τα μέλη της, την πολιτική ηγεσία και τους φορείς της χώρας, κυρίως στους τομείς της γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής και των σχετικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα της προστασίας της φύσης.
4) Η προώθηση και δημοσιοποίηση σχετικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων.

Επίτευξη των σκοπών της ΕΓΑ

Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται κυρίως με τα εξής μέσα:
Με την ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό των εργασιών μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών οργανισμών σχετικών προς τους άνω σκοπούς του Σωματείου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία, τα τρόφιμα, τα δάση και γενικά τη φύση.
Με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
Με τη σύσταση μονίμων και προσωρινών επιτροπών μελετών.
Με την οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων και εθνικών και διεθνών συνεδρίων.
Με την έκδοση εντύπων κάθε είδους, όπου θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις, επιστημονικά άρθρα των μελών ή άλλων επιστημόνων, καθώς και τα πορίσματα των επιστημονικών συζητήσεων, μελετών και ερευνών που θα διεξάγει το Σωματείο και γενικά κάθε φύσεως υλικό που εμπίπτει στο πεδίο των σκοπών του Σωματείου.
Με τη συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, οργανώσεις και επιτροπές σχετικές προς τα αντικείμενα ενδιαφέροντος και τους σκοπούς του Σωματείου.
Με τη μελέτη ειδικών προβλημάτων της ελληνικής και παγκόσμιας γεωργίας, των τροφίμων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Με την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλα παρεμφερή επιστημονικά σωματεία και ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
Με τη συμμετοχή ως μέλους στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών Εφαρμο-σμένων Επιστημών στην γεωργία, στα τρόφιμα και στη φύση (Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature), καθώς και σε άλλες σχετικές διεθνείς οργανώσεις που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον.
Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προάγει τους σκοπούς του Σωματείου

Administration of H.A.A.

Πρόεδρος είναι o καθηγητής Ανδρέας Ι. Καραμάνος και αντιπρόεδρος η καθηγήτρια Σοφία Ευστράτογλου
TARGET
Study in order to understand and resolve any issue of scientific, technical, economic or social nature
CONSTITUTION
According to the statute of the Academy, the members are divided into full members, honorary members and corresponding members. 
HISTORY
The H.A.A. was founded in 2002 and became a member of the Association of Agricultural Academies for Food and the Environment of Europe (UEAA)
DEPARTMENTS
In the Status of the Academy there is a provision for a maximum of 47 full members divided into 10 Departments

ACADEMY

Target of Academy is the contribution towards intellectual enhancement and development of cooperation among members. The provision of scientific assistance towards members and national bodies, especially those regarding agricultural animal, agricultural plant and forest production and its related products, as well as to those responsible for the protection of the environment. The advancement of related research and technological activities.
READ MORE
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
The H.A.A. is an independent, non-profit organization. 
If you want to receive updates in your email, subscribe to the Newsletter 

Copyright © haga.gr  |  Developed by ichiphost.gr

file-emptygraduation-hatbookmarklocationlayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram