ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Iera odos 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
EPI-Water: Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in Europe
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mmimik@chi.civil.ntua.gr
2107722880
Duration
2 έτη
Start Data
2011
End Date
2013
WEBPAGE
Link - Url

Economic policy instruments (EPI) have received widespread attention over the last three decades, and have increasingly been implemented to achieve environmental policy objectives. However, whereas EPI have been successfully applied in some policy domains (such as climate, energy and air quality), their application to tackle water management issues (drought/water scarcity, floods, water quality control) are beset by many practical difficulties. EPI-Water sets to assess the effectiveness and the efficiency of Economic Policy Instruments in achieving water policy goals, and to identify the preconditions under which they complement or perform better than alternative (e.g. regulatory or voluntary) policy instruments. Using a common multi-dimensional assessment framework, the project will compare the performance of single economic instruments or their apposite combinations with the performance otherwise achievable with regulatory (command & control) interventions (such as water restriction/rationing, licensing or permitting), persuasive instruments or voluntary commitments.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
The H.A.A. is an independent, non-profit organization. 
If you want to receive updates in your email, subscribe to the Newsletter 

Copyright © haga.gr  |  Developed by ichiphost.gr

earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram