ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
EPI-Water: Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in Europe
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mmimik@chi.civil.ntua.gr
2107722880
Χρονική Διάρκεια
2 έτη
Ημερ/νία Έναρξης
2011
Ημερ/νία Λήξεως
2013
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Το πρόγραμμα EPI-Water στοχεύει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των οργάνων οικονομικής πολιτικής στην επίτευξη των πολιτικών στόχων νερού, και να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες τα πολιτικά όργανα συμπληρώνουν ή αποδίδουν καλύτερα από τα εναλλακτικά (π.χ. εθελοντισμός). Χρησιμοποιώντας ένα κοινό πολυδιάστατο πλαίσιο αξιολόγησης, το πρόγραμμα θα συγκρίνει την απόδοση των ενιαίων οικονομικών οργάνων με την απόδοση άλλων επιτεύξιμων ρυθμιστικών επεμβάσεων (όπως ο περιορισμός νερού/διανομή με δελτίο). Επιπλέον το πρόγραμμα θα προσδιορίσει τα υπόλοιπα ερευνητικά και μεθοδολογικά ζητήματα τα οποία χρειάζεται να εξεταστούν – αντιμετωπιστούν, και ιδιαίτερα σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση εθνικών διευθύνσεων, για την υποστήριξη του σχεδίου, της εφαρμογής και της αξιολόγησης του EPI στον τομέα της διαχείρισης νερού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram