ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Iera odos 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
I-ADAPT: Innovative approaches to halt desertification in Pinios: Piloting emerging technologies
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mmimik@chi.civil.ntua.gr
2107722880
Duration
1 έτος
Start Data
01/01/2011
End Date
01/05/2012
WEBPAGE
Link - Url

The i-adapt research project will develop a specific, actionable plan for combating desertification through the use of emerging technologies for managing both water supply and demand at the water basin level (with an emphasis on agribultural water use) and pilot it in the case of the desertification of the Pinios River Basin. The main activities of the project include review of existing pilot applications of technologies in Pinios with on-site visits, model development for the Pinios Basin, development of decision support tools for technology application and development of action plan and recommendations to be included in the next round of RBMP for Pinios.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
The H.A.A. is an independent, non-profit organization. 
If you want to receive updates in your email, subscribe to the Newsletter 

Copyright © haga.gr  |  Developed by ichiphost.gr

earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram