ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294001
+30 6945 801200
info@haga.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (Ε.Γ.Α.) Άρθρο 3 {(α) Τακτικά Μέλη}, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Άρθρα 15, 16, 17, 18, 21 και την Σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Α. (14-6-2021): ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Α.  Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Φυτικής Γεωργικής Παραγωγής  Δύο (2) θέσεις για […]
Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με την πρόσκληση της 12ης /4/2021.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε στην τελευταία, ενόψει των θερινών διακοπών, Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Α. που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 (Κτίριο Ρουσσόπουλου, 1ος όροφος). Λόγω
Καλούνται όλα τα μέλη της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας να προσέλθουν σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Επιστήμης

Ελληνική Γεωργική Ακαδημία

Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποστολή της είναι να υποστηρίξει την πρόοδο της γεωργίας και της αγροτικής κοινωνίας, με έμφαση στην επιστημονική, τεχνική, οικονομική, νομική, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στα εξής: σεμινάρια και συνέδρια, περιοδικές εκδόσεις & δημοσιεύσεις, ετήσια απονομή βραβείων και υποτροφιών, προώθηση της Ιστορίας

Εσωτερικός Κανονισμός ΕΓΑ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της συντάχθηκε στο πλαίσιο του Καταστατικού της Ε.Γ.Α μελετήθηκε από τα Μέλη της Ακαδημαϊκής Επιτροπής και εν συνεχεία αναγγέλθηκε σε όλα τα μέλη της Ακαδημίας που συνεδρίασαν την 7/02/2005.

Καταστατικό Μελὠν της ΕΓΑ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της συντάχθηκε στο πλαίσιο του Καταστατικού της Ε.Γ.Α μελετήθηκε από τα Μέλη της Ακαδημαϊκής Επιτροπής και εν συνεχεία αναγγέλθηκε σε όλα τα μέλη της Ακαδημίας που συνεδρίασαν την 7/02/2005.

Διοίκηση της Ε.Γ.Α.

Πρόεδρος για την περίοδο 2014 - 2016 είναι o καθηγητής κ.Λέκκας Θεμιστοκλής και Γενικός Γραμματέας είναι o καθηγητής κ. Γεώργιος Ζέρβας
ΣΚΟΠΟΣ
Μελέτη με σκοπό την κατανόηση και επίλυση κάθε θέματος επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Με βάση το καταστατικό της Ακαδημίας τα μέλη χωρίζονται σε τακτικά μέλη, επίτιμα μέλη και αντεπιστέλλοντα μέλη. 
ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε το 2002 και έγινε μέλος της Ένωσης Γεωργικών Ακαδημιών Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Ευρώπης(UEAA)
ΤΜΗΜΑΤΑ
Στό καταστατικό της Ακαδημίας υπάρχει πρόβλεψη για 47 συνολικά τακτικά μέλη, που κατανέμεται σε δέκα Τμήματα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σκοπός της Ακαδημίας είναι η συμβολή προς την κατεύθυνση της πνευματικής εξύψωσης και της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Η παροχή επιστημονικής βοήθειας προς τα μέλη της και τους φορείς της χώρας, κυρίως στους τομείς της γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής και των σχετικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα της προστασίας της φύσης. Την προώθηση των σχετικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
file-emptygraduation-hatbookmarklocationlayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram