ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
Ημ/νία :15-04-2022
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΕΓΑ 2022

Καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (Ε.Γ.Α.) να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 9.00 – 11.00. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρα 9.00 – 11.00 . Ο σύνδεσμος (link) για την συμμετοχή στη Γ.Σ. θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
1. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων και Ετήσιου Διαχειριστικού Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Α.
2. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Γ.Α.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Α. από κάθε ευθύνη
4. Αποδοχή από τη Γ.Σ. των νέων Τακτικών και Επίτιμων μελών της Ε.Γ.Α.
5. Διάφορα θέματα

Επισυναπτόμενo Αρχείo:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram