ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946063621 - 2106216584
ΕΜΑΙL
gzervas@aua.gr
ΙΔΡΥΜΑ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΠΟΥΔΕΣ

1974 
Πτυχίο Γεωπόνου - Ζωικής Παραγωγής
1983 
Phd στο Dept. of Animal Physiology and Nutrition, Leeds University
1986 
University of Leipzing, Germany
1989 
Λέκτορας Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, ΓΠΑ
1990 
Rowett Research Institute, Aberdeen Σκωτίας
1996 
Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του ΓΠΑ
2001 
Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
2018 
Καθηγητής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μακρά διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα διατροφής και παραγωγικών συστημάτων μηρυκαστικών ζώων και ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων.

Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004-2010), Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (2008-2020), Αντιπρόεδρος της European Federation of Animal Science (2008-2012) και  της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (2018-2022), με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων (166) σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Συμμετοχή σε 105 Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με παρουσίαση εργασιών.

Κριτής εργασιών σε ξενόγλωσσα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, section Editor στο περιοδικό Livestock Science στον τομέα της Διατροφής, αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ, τα Υπουργεία Γεωργίας και  Εργασίας και αξιολογητής προγραμμάτων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας.

Ενεργό συμμετοχή στην οργάνωση εθνικών και διεθνών Συνεδρίων ως Πρόεδρος και Μέλος  ΟΕ.

Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών με χρηματοδότηση της ΕΕ, της ΓΓΕΤ, των Υπουργείων Γεωργίας, Παιδείας και Απασχόλησης, της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,  που έχουν σχέση με την αξιολόγηση συμβατικών και νέων ζωοτροφών, προσδιορισμό βιοδιαθεσιμότητας ανοργάνων αλάτων, αξιολόγηση και βελτίωση  βοσκοτόπων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αειφόρο διαχείρισή τους, βελτίωση της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτών μέσω της διατροφής και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των παραγωγικών ζώων μέσω της διατροφής.

Επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Βιομηχανίες Ζωοτροφών και Κτηνοτροφικές μονάδες της αλλοδαπής.

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών (Nutrition Society, British Society of Animal Science, Ε.Ζ.Ε, European Association for Animal Production).

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Air, Fair, Marie Curie, Quality of life κ.ά.)
 2. Αξιολογητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ) από το Υπουργείο Παιδείας.
 3. Μέλος εξεταστικών επιτροπών του Ι
 4. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως «ERASMUS» (συνεργασία με Α.Ε.Ι., Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας) και «ΤEMPUS» (συνεργασία με Α.Ε.Ι.  Βουλγαρίας), το Υπουργείο Παιδείας (συνεργασία με Α.Ε.Ι. Ιρλανδίας), το Βρετανικό Συμβούλιο και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  (Organization for Economic Co-operation and Development.
 5. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής σε θέματα Διατροφής Ζώων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ζωική Παραγωγή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωικής Παραγωγής (ΕΑΑΡ), μέλος ομάδας εργασίας του Υπουργείου Γεωργίας για καθορισμό κατευθύνσεων-στόχων της Αγροτικής Έρευνας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των Μεσογειακών χωρών για θέματα Ζωικής Παραγωγής.
 6. Επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Βιομηχανίες Ζωοτροφών και κτηνοτροφικές μονάδες της αλλοδαπής (Η.Π.Α., Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ελβετία, Σλοβακία, Βραζιλία, Σλοβενία, Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνησία, Τουρκία).
 7. Επίβλεψη και μέλος εξεταστικών επιτροπών Προπτυχιακών Μελετών και Μεταπτυχιακών Διατριβών (MSc. και Ph.D) Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ( Νορβηγίας, Ιταλίας).
 8. Μέλος της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες των ζώων σε Cu (Working Group on Copper, Health and Consumer Protection Directorate-General, European Commission

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)
 1. TSIPLAKOU, E., HADJIGEORGIOU, I., SOTIRAKOGLOU, K. and ZERVAS, G. 2011. Differences in mean retention time of sheep and goats under controlled feeding practices. Small Ruminant Research, 95: 48-53.
 2. ZERVAS, , and TSIPLAKOU, E. 2011. Green house-gas emissions from small ruminants. IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow milk. Session 1, 16-18 May, Athens, Greece.
 3. Zervas, G., and Tsiplakou, E., The effect of feeding systems on the characteristics of products from small ruminants. Small Ruminant Research 101, 140-149.
 4. Tsiplakou, E., Flementakis, E., Kalloniati, C., and Zervas, G. 2011. Differences in mRNA lipogenic gene expression in the subcutaneous adipose tissue of sheep and goats under the same dietary treatments. Small Ruminant Research 99, 110-115.
 5. Tsiplakou, E., Chadio, S., Papadomichelakis, G., Zervas, G. 2012. The effect of long term under- and over feeding on milk and plasma fatty acids profile and on insulin and leptin concentrations of goats. International Dairy Journal, 24, 87-92.
 6. ZERVAS, G., and TSIPLAKOU, E. 2012. An assessment of GHG emissions from small ruminants in comparison with GHG emissions from large ruminants and monogastric livestock. Atmospheric Environment 49, 13-23.
 7. Tsiplakou, E., Chadio, S., Zervas, G. 2012. The effect of long term under-and over feeding on milk and plasma fatty acids profile and on insulin and leptin concentrations of sheep. Journal of Dairy Research 79, 192-200.
 8. HADJIGEORIOU, I. and ZERVAS, G. 2012. Assessing grazing animal production systems on large Greek islands: A case study on the island of Grete. Ed. Acar, Z., López-Frances, A., Porqueddu, C.) New approaches for grassland research in a context of climate and socio-economic changes. Options Méditerranéennes 102, 453-456.
 9. AL-WAELI, A. PAPPAS, A.C., ZOIDIS, E., FEGEROS, K., GEORGIOU, C.A. and ZERVAS, G. 2012. The role of selenium in cadmium toxicity: interactions with essential and toxic elements. British Poultry Science, 53, 817-827.
 10. ZERVAS, G. and TSIPLAKOU, E. 2013. Goat milk. In: Milk and Dairy Products in Human Nutrition. eds. Y.W.Park and G.F.W Haenlein, 498-518.
 11. TSIPLAKOU, E. and ZERVAS, G. 2013. Changes in milk and plasma fatty acid profile in response to fish and soybean oil supplementation in dairy sheep. Journal of Dairy Research, 80, 205-213.
 12. TSIPLAKOU, E. and ZERVAS, G. 2013. The effect of fish and soybean oil inclusion in goat diet on their milk and plasma fatty acid profile. Livestock Science 155, 236-243.
 13. TSIPLAKOU, E., FLEMETAKIS, E., KOURI, E., C. KALLONIATI, K. SOTIRAKOGLOU, K. and ZERVAS, G., 2013. Differences in urokinase plasminogen activator (u-PA) and its receptor (u-PAR) genes expression in subcutaneous adipose tissue between sheep and goats. Livestock Science 157, 345-350.
 14. SINTORI, A., TSIBOUKAS, K., ZERVAS, G. 2013. Evaluating Socio-economic and Environmental Sustainability of the Sheep Farming Activity in Greece: A Whole-Farm Mathematical Programming Approach In: Methods and Procedures for Building Sustainable Farming systems: Application in the European Context. Chapter 15, pp. 219-235.
 15. TSIPLAKOU, E. ECONOMOU, G., HADJIGEORGIOU, I., KOMINAKIS, A. and ZERVAS, G. 2014. Plant species mixtures for forage production for ruminant feeding under Mediterranean conditions. Experimental Agriculture, 50, (3), 426-437.
 16. BILALIS, D., KAKABOUKI, I., KARKANIS, A., ZERVAS, G., TSIPLAKOU, E. and HELA, 2014.  Effects of fertilization and tillage system on growth and crude protein content of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An alternative forage crop. Emirates Journal of Food and Agriculture 26, 18-24.
 17. THEODOROU, G., PAPADOMICHELAKIS, G., TSIPLAKOU, E., CHRONOPOULOU, R., ZERVAS, G. and POLITIS, 2014. Association of dietary soy with expression of various pro-inflammatory genes in porcine phagocytes. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 1-8.
 18. SIMITZIS, P., PAPADOMICHELAKIS, G., TSIPLAKOU, E., THEODOROU, G., ZERVAS, G. and POLITIS, I. 2014. Effect of dietary protein source on piglet meat quality characteristics. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 15-26.
 19. PAPPAS, AC., TSIPLAKOU, E., GEORGIADOU, M., ANAGNOSTOPOULOS, , LIAPIS, K., MARKOGLOU, A. N. and ZERVAS, G. 2014. Bentonite binders in the presence of mycotoxins: Results of in vitro preliminary tests and an in vivo broiler trial. Applied Clay Science, 99, 48-53.
 20. TSIPLAKOU, E., ANAGNOSTOPOULOS, , LIAPIS, K., HAROUTOUNIAN, SA. and ZERVAS, G. 2014. Determination of mycotoxins in feedstuffs and ruminant’s milk using an easy and simple LC-MS/MS multiresidue method. Talanta, 130, 8-19.
 21. SOSSIDOU, E.N., TSIPLAKOU, E. and ZERVAS, 2014. Options for managing livestock production systems to adapt to climate change. Journal of Earth Science and Engineering, 4, 415-427.  
 22. PAPASTYLIANOU, , KAKABOUKI, I., TSIPLAKOU, E., TRAVLOS, I. BILALIS, D., HELA, D., CHACHALIS, D., ANOGIATIS, G. and ZERVAS, G. 2014.  Effect of fertilization on yield and quality of biomass of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Green Amaranth (Amaranthus retroflexua L.). Bulletin UASVM Horticulture, 71 (2), 288-292
 23. THEODOROU, G., PAPADOMICHELAKIS, G., TSIPLAKOU, E., LAMPIDONIS, A.D., CHADIO, S,. ZERVAS, G. and POLITIS, I. 2015. Effects of soyabean meal- or whey-based diets on lipid metabolism in weaned pigs. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 99 (1), 92-99.
 24. TSIPLAKOU, E., FLEMETAKIS, E., KOURI, E., SOTIRAKOGLOU, K. and ZERVAS, G. 2015. The effect of long term under- and over-feeding on the expression of genes related to lipid metabolism in the mammary tissue of sheep. Journal of Dairy Research, 82, 107-112.
 25. TSIPLAKOU, E., FLEMETAKIS, E., KOURI, E. and ZERVAS, G. 2015. The effect of long term under- and over-feeding on the expression of genes related to lipid metabolism in the mammary tissue of goats. Livestock Science 173, 32-37.
 26. TSIPLAKOU, E., FLEMETAKIS, E., KOURI, E., SOTIRAKOGLOU, K. and ZERVAS, G. 2015. The effect of long term under- and over-feeding on the expression of genes related to glucose metabolism in mammary tissue of sheep. Journal of Dairy Research, 82, 228-235.
 27. PARASKEVAKIS, , TSIPLAKOU, E., DAFERERA, D., POLISSIOU, M., SOTIRAKOGLOU, K. and ZERVAS, G. 2015. Changes in essential oil content and composition of Origanum spp. during storage as a whole plant or after grinding and mixing with a concentrate ruminant diet. Journal of Essential oil Research, 27 (3), 264-270.
 28. TSIPLAKOU, E., FLEMETAKIS, E., KOURI, E., KARALIAS, G., SOTIRAKOGLOU, K. and ZERVAS, G. 2015. The effect of long term under- and over-feeding on the expression of six major milk protein genes in the mammary tissue of sheep. Journal of Dairy Research, 82 (3), 257-264.
 29. TSIPLAKOU, E., FLEMETAKIS, E., KOURI, E., KARALIAS, G., SOTIRAKOGLOU, K. and ZERVAS, G. 2015. The effect of long term under- and over-feeding on the expression of six major protein genes in the mammary tissue of goats. Journal of Animal Physiology Nutritional and Feeding ,100,422-430.
 1. C. PAPPAS, E. TSIPLAKOU, D.I. TSITSIGIANNIS, M. GEORGIADOU, Μ.K. ILIADI, K. SOTIRAKOGLOU and G. ZERVAS, 2016. The role of bentonite binders in single or concomitant mycotoxin contamination of chicken diets. British Poultry Science, 57 (4), 551-558.
 2. ZERVAS and E. TSIPLAKOU, 2016. Life cycle assessment of animal origin products. Advances in Animal Biosciences, 7 (2), 190-194.
 3. BILALIS, I. TABAXI, G. ZERVAS, E. TSIPLAKOU, I. TRAVLOS and S. TSIORAS, 2016. Chia (Salvia hispanica) fodder yield and quality as affected by sowing rates and organic fertilization. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 47 (15), 1764-1770.
 4. TSIPLAKOU, G. PAPADOMICHELAKIS, D. SPARAGGIS, K. SOTIRAKOGLOU, M. GEORGIADOU, and G. ZERVAS, 2016. The effect of maternal or artificial milk, age and sex on three muscles fatty acid profile of Damascus breed goat kids. Livestock Science, 188, 142-152.
 5. TSIPLAKOU E, FLEMETAKIS, E. KOURI, AND G. ZERVAS, 2017. The effect of long term under- and over-feeding on the expression of genes related to glucose metabolism in the mammary tissue of goats. Animal Production Science, 57, 622-626.
 6. TSIPLAKOU, M.A.M. ABDULLAH, D. SKLIROS, M. CHATZIKONSTANTINOU,  E. FLEMETAKIS, N.E. LABROU AND G. ZERVAS, 2017. Effect of Chlorella vulgaris supplementation on micro organism community, enzymes activities and fatty acid profile in the rumen liquid of goats. Journal of Animal Physiology Nutritional and Feeding, 101, 275-283.
 1. TSIPLAKOU, M. CHATZIKONSTANTINOU, C. MITSIOPOULOU, C. KARAISKOU, A. MAVROMMATIS, K. SOTIRAKOGLOU, N.E. LABROU AND G.  ZERVAS, 2017. Effect of soya bean and fish oil inclusion in diets on milk and plasma enzymes from sheep and goat related to oxidation. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101, 733-742.
 2. TSIPLAKOU, A. MAVROMMATIS, TH. KALOGEROPOULOS, M. CHATZIKONSTANTINOU, P. KOUTSOULI, K. SOTIRAKOGLOU, N.E. LABROU, AND G. ZERVAS, 2017. The effect of dietary supplementation with rumen- protected methionine alone or in combination with rumen-protected choline and betaine on sheep milk and antioxidant capacity Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101, 1004-1013.
 1. TSIPLAKOU, M.A.M. ABDULLAH, A. MAVROMMATIS, M. CHATZIKONSTANTINOU, D. SKLIROS, K. SOTIRAKOGLOU, E. FLEMETAKIS,  N.E. LABROU AND G. ZERVAS, 2017. The effect of dietary Chlorella pyrenoidosa inclusion on goats milk chemical composition, fatty acids profile and enzymes activities related to oxidation. Livestock Science, 197, 106-111.
 2. TSIPLAKOU, A.C. PAPPAS, C. MITSIOPOULOU, M. GEORGIADOU, C.A. GEORGIOU AND G. ZERVAS, 2017. Evaluation of different types of calcined magnesites as feed supplement in small ruminants. Small Ruminant Research, 149, 188-195.
 3. TSIPLAKOU, L. YIASOUMIS, A. MARAGOU, A. MAVROMMATIS, K. SOTIRAKOGLOU, G. MOATSOU, AND G. ZERVAS, 2017. The response of goats to different starch/NDF ratios of concentrates on the milk chemical composition, fatty acid profile, casein fractions and rennet clotting properties. Small Ruminant Research, 156, 82-88.
 4. G. BONTINI, E.C. PAPPA, K. SOTIRAKOGLOU, A.C. PAPPAS, E. TSIPLAKOU AND G. ZERVAS, 2017. Monitoring of selected milk quality parameters during lactation of a Mediterranean dairy sheep breed. Large Animal Review, 23 (5), 185-188.
 5. KOTSAMPASI, C. CHRISTODOULOU, E. TSIPLAKOU, A. MAVROMMATIS, C. MITSIOPOULOU, C. KARAISKOU, V. CHRISTODOULOU, V. DOTAS, V. BAMPIDIS, AND G. ZERVAS, 2017. Effects of dietary pomegranate pulp silage supplementation on milk yield and composition, milk fatty acid profile and blood plasma antioxidant status of lactating dairy cows. Animal Feed Science and Technology, 234, 228-236.
 6. TSIPLAKOU, G. PAPADOMICHELAKIS, D. SPARAGGIS, K. SOTIRAKOGLOU, M. GEORGIADOU, AND G. ZERVAS, 2018. The effects of rearing diet, sex and age on the fatty acid profile of Chios lambs. Animal Production Science, 58 (2), 369-375.

 

 1. E. TSIPLAKOU,A.M. ABDULLAH, A. MAVROMMATIS, M. CHATZIKONSTANTINOU, D. SKLIROS, E. FLEMETAKIS,  N.E. LABROU AND G. ZERVAS, 2018. The effect of dietary Chlorella vulgaris inclusion on goat’s milk chemical composition, fatty acids profile and enzymes activities related to oxidation. Journal of Animal Physiology Nutritional and Feeding, 102 (1), 142-151.
 2. TSIPLAKOU, C. MITSIOPOULOU,  A. MAVROMMATIS, C. KARAISKOU, C.G. CHRONOPOULOU, G. MAVRIDIS, K. SOTIRAKOGLOU, N.E. LABROU, AND G. ZERVAS, 2018. Effect of under- and overfeeding on sheep and goat milk and plasma enzymes activities related to oxidation. Journal of Animal Physiology Nutritional and Feeding, 102 (1), e288-e298.
 3. Β. KOTSAMPASI,  TSIPLAKOU, C. CHRISTODOULOU, A. MAVROMMATIS, C. MITSIOPOULOU, C. KARAISKOU, E. SOSSIDOU, N. FRAGIOUDAKIS, I. KAPSOMENOSE, V.A. BAMPIDIS, V. CHRISTODOULOU G. ZERVAS, 2018. Effects of dietary orange peel essential oil supplementation on milk yield and, composition and blood and milk antioxidant status of dairy ewes Animal Feed Science and Technology, 245, 20-31.
 4. TSIPLAKOU, A. MAVROMMATIS, D. SKLIROS, K. SOTIRAKOGLOU, E. FLEMETAKIS AND G. ZERVAS, 2018. The effects of dietary supplementation with rumen protected amino acids on the expression of some genes involved in the immune system of dairy sheep. Journal of Animal Physiology Nutritional and Feeding, 102 (6), 1437-1449.
 5. MAVROMMATIS, E.G. CHRONOPOULOU, K. SOTIRAKOGLOU, N.E. LABROU G. ZERVAS AND E. TSIPLAKOU, 2018. The impact of the dietary supplementation level with Schizochytrium sp, on the oxidative capacity of both goats’ organism and milk. Livestock Science, 218, 37-43.
 6. PAPADOMICHELAKIS, A.C. PAPPAS, E. TSIPLAKOU, G.K. SYMEON, K. SOTIRAKOGLOU, V. MPEKELIS, K. FEGEROS AND G. ZERVAS, 2019.  Effects of dietary dried olive pulp inclusion on growth performance and meat quality of broiler chickens. Livestock Science, 221, 115-122.
 7. SIAFAKAS, E. TSIPLAKOU, M. KOTSARINIS, K. TSIBOUKAS, AND G. ZERVAS, 2019. Identification of efficient dairy farms in Greece based on home grown feedstuffs, using the Data Envelopment Analysis method. Livestock Science, 222, 14-20.
 8. C. PAPPAS, E. TSIPLAKOU, G. PAPADOMICHELAKIS, V. MPEKELIS, K. FEGEROS AND G. ZERVAS, 2019. Effects of olive pulp addition to broiler diets on performance, selected biochemical parameters and antioxidant enzymes. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 70(3), 1689-1696.
 9. P. DANEZIS, A. C. PAPPAS, E. TSIPLAKOU, E. C. PAPPA, M. ZACHARIOUDAKI, A. S. TSAGKARIS, C. PAPACHRISTIDIS, K. SOTIRAKOGLOU, G. ZERVAS, C. A. GEORGIOU, 2020. Authentication of Greek PDO cheeses through elemental metabolomics. International Dairy Journal,104,10599.
 10. Georganas, E. Giamouri, A.C. Pappas., G. Papadomichelakis, F. Galliou, T. Manios, E. Tsiplakou, K. Feggeros, and G. Zervas, 2020. Bioactive compounds in food waste: A review on the transformation of food waste to animal feed. Foods, 9, 291-309.
 1. P. Danezis, E. Tsiplakou, E.C. Pappa, A.C. Pappas, A. Mavrommatis, K. Sotirakoglou, C.A. Georgiou and G. Zervas., 2020. Fatty acid profile and physicochemical properties of Greek protected designation of origin cheeses, implications for authentication. European Food Research and Technology, 246 (9), 1741-1753.
 2. Giamouri, A.C. Pappas, G. Papadomichelakis, E. Tsiplakou, K. Sotirakoglou, N. Markakis, F. Galliou, T. Manios, J. Zentek, K. Lazaridi, K. Feggeros and G. Zervas, 2021. The Food for Feed concept. Performance of broilers fed Hotel food residues. British Poultry, 62, (3), 452-458.
Κάλυψη αναγκών μηρυκαστικών ζώων σε ιχνοστοιχεία
Eκτίμηση βιοδιαθεσιμότητας ανόργανων αλάτων
Διαιτητική αξιολόγηση διαφόρων υποπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών, εκτίμηση θρεπτικής αξίας διαφόρων ζωοτροφών προοριζομένων για διατροφή μηρυκαστικών ζώων
Κάλυψη των αναγκών των μηρυκαστικών ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά όταν διατηρούνται στη βοσκή
Διερεύνηση διαφόρων συστημάτων εκτροφής μηρυκαστικών ζώων με έμφαση στα θέματα διατροφής
Μελέτη των συμβιωτικών και ζυμωτικών φαινομένων των προστομάχων μηρυκαστικών ζώων
Επίδραση της διατροφής στα παραγωγικά (ποσότητα και ποιότητα γάλακτος & κρέατος) και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά αιγοπροβάτων, βιολογική κτηνοτροφία
Επίδραση της διατροφής στο προφίλ των λιπαρών οξέων του γάλακτος και στη δραστικότητα των ενζύμων που επηρεάζουν τους μηχανισμούς οξείδωσης προβάτων και αιγών
Διαφορές μεταξύ προβάτων και αιγών στην έκφραση γονιδίων που επηρεάζονται από τη διατροφή
Περιορισμός των αρνητικών επιδράσεων της εκτροφής ζώων στο περιβάλλον
Τα Ανόργανα Στοιχεία στη Διατροφή των Μηρυκαστικών Ζώων, Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα 2000
Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2004
Φυσιολογία Θρέψης Παραγωγικών Ζώων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2005
Κατάρτιση Σιτηρεσίων Παραγωγικών Ζώων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2007
Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2013
 1. TSIPLAKOU, E., CHADIO, S., PAPADOMICHELAKIS, G. and ZERVAS, G. 2011. The effect of long term under/over feeding on milk and plasma fatty acids profile and on insulin and leptin concentrations of goats. IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow milk. Session 2, 16-18 May, Athens, Greece.
 2. ZERVAS, G. and TSIPLAKOU, E. 2011. Green house-gas emissions from small ruminants. IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow milk. Session 1, 16-18 May, Athens, Greece.
 3.  TSIPLAKOU, E., CHADIO, S. and ZERVAS, G. 2011. The effect of long-term under/over feeding on milk and plasma fatty acids profile and on insulin and leptin concentrations of sheep. 62nd Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts. No 17, pp.156, Stavanger, Norway.
 4. ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ, E., ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ, X., ΧΑΔΙΩ, Σ., ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, Γ.  και ΖΕΡΒΑΣ, Γ. 2011. Η επίδραση του υπο- και υπερ- σιτισμού στο προφίλ των λιπαρών οξέων του λίπους του γάλακτος και του πλάσματος του αίματος καθώς και στις συγκεντρώσεις της ινσουλίνης και της λεπτίνης στο πλάσμα αιγών. Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης, (Υπό εκτύπωση).
 5.  ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ, E., ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ, Ε., ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ, Χ. και ΖΕΡΒΑΣ, Γ. 2011. Διαφορές στην έκφραση των λιπογενετικών γονιδίων στον υποδόριο ιστό μεταξύ προβατινών και αιγών. Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης,
 6. ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ, Δ., ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ, E., ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, Γ. και ΖΕΡΒΑΣ, Γ. 2011. Σύγκριση μεταξύ αμνών και εριφίων ως προς το προφίλ των λιπαρών οξέων του κρέατος όταν διατρέφονται με φυσικό ή τεχνητό θηλασμό. 26-30 Οκτωβρίου, 11ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας.
 7. ZERVAS, G., TSIPLAKOU, E., HADJIGEORGIOU, I., VOLANIS, M. and SOTIRAKI, S. 2011. The effect of inclusion Carob tree (Ceratonia siliqua) pods, Kermes oak (Querques coccifera) and Mastic tree (Pistacia lentiscus) forage in goats diets on their nutrients digestibility.3rd CAPARA WGs Workshop & MC Meeting of the cost action program “Goat-parasite interactions from knowledge to control” (COST Action FA 0805), 10-12 November, Limassol Cyprus.
 8. E. Tsiplakou, A. Tsiligaki, K.C Mountzouris and G. Zervas, 2012. The effect of soybean and fish oil inclusion in goat diet on their milk and plasma fatty acids. 63th Annual Meeting of EAAP, Book of abstracts. No18, pp 152. Bratislava, Slovakia.
 9. Γ. Ζέρβας και Ε. Τσιπλάκου 2012. Ο ρόλος των ζωοτροφών στην παραγωγή ασφαλούς και ποιοτικού κρέατος. Meat Days: Το κρέας και τα προϊόντα του από το στάβλο στο πιάτο. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου Meat Days, pp 21-27.
 10. Γ. Παπαδομιχελάκης, Γ. Θεοδώρου2, Ε. Τσιπλάκου, Α. Λαμπιδώνης, Δ, Τσώλη, Ε, Τομαρά Γ. Ζέρβας και Ι. Πολίτης, 2012. Επίδραση της πηγής πρωτεΐνης των σιτηρεσίων αναπτυσσομένων χοιριδίων και στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης, No 38 , pp 41.
 11. Γ. Θεοδώρου, Α. Baldi, Γ. Παπαδομιχελάκης, Ρ. Χρονοπούλου, Ε. Τσιπλάκου, Α. Λαμπιδώνης, Γ. Ζέρβας και Ι. Πολίτης, 2012. Επίδραση της πηγής πρωτεΐνης των σιτηρεσίων στην έκφραση των προ-φλεγμονοδών γονιδίων στα φαγοκύτταρα αναπτυσσομένων χοιριδίων. Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης, No 38 , pp 43.
 12. Ε. Τσιπλάκου, Α. Τσιλιγκάκη, Κ. Μουντζούρης και Γ. Ζέρβας, 2012.   Eπίδραση της ενσωμάτωσης σογιελαίου και ιχθυελαίου στο σιτηρέσιο προβατινών στο προφίλ των λιπαρών οξέων του γάλακτος. Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης, No 38, pp 39.
 13. Ν. Παρασκευάκης, Ε. Τσιπλάκου, Μ. Πολυσίου, Γ. Οικονόμου, Κ. Σωτηράκογλου και Γ. Ζέρβας 2012. Eπίδραση της ρίγανης στα ζυμωτικά φαινόμενα των προστομάχων αιγών. Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης, No 38 , pp 37.
 14. E. Tsiplakou, and G. Zervas, 2013. The effect of soybean and fish oil inclusion in sheep diet on their milk and plasma fatty acids. 64th Annual Meeting of EAAP, Book of abstracts. No19.  pp 401. Nantes, France.
 15. Ε. Τσιπλάκου, Α. Τσιλιγκάκη, Κ. Μουντζούρης και Γ. Ζέρβας, 2013.   Eπίδραση της ενσωμάτωσης σογιελαίου και ιχθυελαίου στο σιτηρέσιο αιγών στο προφίλ των λιπαρών οξέων του γάλακτος. Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης, No 39, 101.
 16. E. Τσιπλάκου, Σ. Παπαευσταθίου, Σ. Χαδιώ, και Γ.  Ζέρβας, 2013. Η επίδραση του υπο- και υπερ- σιτισμού στο προφίλ των λιπαρών οξέων του λίπους του γάλακτος και του πλάσματος του αίματος προβατινών. Επιθεώρηση Ελληνικής Ζωοτεχνικής Επιστήμης, No 39, 102.
 17. E.N. Sossidou, E. Tsiplakou and G. Zervas., 2014. Options for managing livestock production systems to adapt to climate changes. In: Proceedings of the International Conference ADAPTtoCLIMATE organized in the framework of the LIFE+ co-financed project ‘Development of a national strategy for adaptation to climate change adverse impacts in Cyprus’ CYPADAPT (LIFE10 ENV/CY/000723), 27-28 March, Nicosia, Cyprus ,http://adapttoclimate.uest.gr
 18. E. Tsiplakou, S. Chadio and G. Zervas, 2014. The effect of feeding level on goats milk fatty acids and on insulin and leptin concentrations. 65th Annual Meeting of EAAP, Book of abstracts, No 20, pp. 226, Copenhagen, Denmark.
 19. S. Siafakas, K. Tsiboukas, E. Tsiplakou, and G. Zervas, 2014. Cow’s milk cost estimation in relation to farm size and to its milk yield. Book of abstracts of Animal Science Review, No 40, pp. 35-36.
 20. S. Siafakas, K. Tsiboukas, E. Tsiplakou, and G. Zervas, 2014. Comparative evaluation of home grown and purchased feedstuffs for dairy cows. Book of abstracts of Animal Science Review, No 40, pp. 61-62.
 21. C. Mitsiopoulou, E. Tsiplakou, C. Karaiskou, N. Labrou and G. Zervas, 2014. The effect of simultaneous inclusion of soybean and fish oil in goats diets on some antioxidants enzymes in their milk and plasma. Book of abstracts of Animal Science Review, No 40, pp. 67.
 22. A.C. Pappas, E. Tsiplakou, M. Georgiadou, Μ.K. Iliadi, D.I. Tsitsigiannis, and G. Zervas, 2014. The effect of bentonite binders in the presence of mycotoxins to broilers productive characteristics. Book of abstracts of Animal Science Review, No 40, pp. 74-75.
 23.  L. Giasoumis, E. Tsiplakou, K. Mina and G. Zervas, 2014. The effect of dietary NDF/starch ratio in goats milk fatty acids profile. Book of abstracts of Animal Science Review, No 40, pp. 78.
 24. A. Mavrommatis, Th. Kalogeropoulos, E. Tsiplakou, P. Koutsouli, I. Bizelis and G. Zervas, 2015. The effect of methionine and vetaine inclusion in sheep diets on milk yield and its chemical composition. Book of abstracts of Animal Science Review, No 40, pp. 79.
 25. P. Pastylianou, E. Tsiplakou, G. Anogiatis,  I. Kakabouki, D. Bilalis and G. Zervas, 2014.  Effect of organic and conventional fertilization on yield and quality of biomass of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Green Amaranth (Amaranthus retroflexua L.). Proceedings of the 8th Panhellenic Rangeland Congress, Thessaloniki, 1-3 October, Νο 18, pp. 239-244.
 26. B. Kotsampasi, V. Christodoulou, E. Tsiplakou,  G. Zervas, E.N Sossidou, N. Fragioudakis, B.A., Babidis, 2015. The effect of citrus essential oil inclusion to sheep diets on their performance. Proceedings of the 5th Pan-Hellenic Congress in Technology of Animal Production, Thessaloniki, 30 January, pp. 105-106.
 27. E. Tsiplakou,E. Flemetakis and G. Zervas, 2015. The effect of feeding level on genes related to lipid metabolism in the mammary tissue of sheep. 66th Annual Meeting of EAAP, Book of abstracts, No 21, pp. 492, Warsaw, Poland.
 28. C. Karaiskou, E. Tsiplakou, C. Mitsiopoulou, N. Lambrou and G. Zervas, 2015. The effect of simultaneous inclusion of soybean and fish oil in sheep diets on some antioxidants enzymes in their milk and plasma. Book of abstracts of Animal Science Review, No 42, pp. 69-70.
 29. E. Tsiplakou, A.C. Pappas, C. Mitsiopoulou, M. Georgiadou, C.A. Georgiou and G. Zervas, 2015. The determination of bioavailability in different types of calcined magnesites Book of abstracts of Animal Science Review, No 42, pp. 71-72
 30. A.C. Pappas, E. Tsiplakou, G. Symeon, C. Vithoulka, C. Litoudi, V. Bekelis, C. Fegeros and G. Zervas, 2015. The effect of dietary inclusion of an olive by-product on the organoleptic characteristics of broilers carcass. Book of abstracts of Animal Science Review, No 42, pp. 85-86.
 31. E. Tsiplakou, G. Papadomichelakis, D. Sparaggis, K. Sotirakoglou, M. Georgiadou, and G. Zervas, 2015. The effect of goat milk or milk replacer diet, slaughter weight and sex on the fatty acid profile of muscles of Damascus goats kids. Book of abstracts of Animal Science Review, No 42, pp. 129-130.
 32. S. Siafakas, E. Tsiplakou, K. Tsiboukas, and G. Zervas, 2015. Reproductive indicators of dairy cows in relation to the milk yield. Book of abstracts of Animal Science Review, No 42, pp. 143-144.
 33. G. Theodorou, E. Tsiplakou, G. Papadomichelakis, M. Sotiriou, J. Bizelis, I. Politis, and G. Zervas, 2015. The effect of artificial rearing on the expression of genes related with meat quality of lambs. Book of abstracts of Animal Science Review, No 42, pp. 145-146.
 34. G. Danezis, A.C. Pappas, S. Drivelos, E.C. Pappa, M. Zacharioudaki, C. Papachristidis, A. Tsagkaris, E. Tsiplakou, G. Zervas and C.A. Georgiou., 2015. Authentication of Greek PDO and traditional cheeses through rare earth and trace element profile using chemo metrics. Proceedings of the 29th EFFoST International Conference on Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society. 10-12 November, Athens, Greece, pp. 1722.
 35. G. Danezis, A.C. Pappas, E.C. Pappa, M. Zacharioudaki, A. Tsagkaris, C. Papachristidis, E. Tsiplakou, G. Zervas and C.A. Georgiou., 2016. A method development for the determination of rare earth, trace and macro elements in cheeses. In the 6th National Congress in Metrologia,  pp. 107, 13-14 May, Athens.
 36. G. Theodorou, E. Tsiplakou, G. Papadomichelakis, D. Sparaggis,  I. Politis, V. Christodoulou and G. Zervas, 2016. Effect of artificial rearing on fatty acid metabolism and adipogenesis in lambs. 67th Annual Meeting of EAAP, Book of abstracts, No 22, pp. 254, Belfast, UK.
 37. E. Tsiplakou, G. Papadomichelakis, D. Sparaggis, K. Sotirakoglou, M. Georgiadou and G. Zervas, 2016. Effects of rearing system, sex and age on the fatty acid profile of three muscles in Chios breed. 67th Annual Meeting of EAAP, Book of abstracts, No 22, pp. 645, Belfast, UK.
 38. A. Mavrommatis, E. Tsiplakou and G. Zervas, 2016. The effect of dietary Schizochytrium sp. inclusion on the antioxidant enzymes activities of goats blood plasma and milk. Book of abstracts of Animal Science Review, No 44, pp. 89-90.
 39.  
 40. C. Karaiskou, E. Tsiplakou, C. Mitsiopoulou, A.C. Pappas, K. Sotirakoglou, N. Lambrou and G. Zervas, 2016. The effect of simultaneous dietary inclusion of sesame meal, vitamin E and Se on the antioxidant enzymes activities of goats blood plasma and milk. Book of abstracts of Animal Science Review, No 44, 91-92.
 41. G. Danezis, A.C. Pappas, E. Tsiplakou, M. Zacharioudaki, A. Tsagkaris, K. Sotirakoglou, G. Zervas and C.A. Georgiou., 2016. Investigation on the elementary food print of PDO cheeses. Book of abstracts of Animal Science Review, No 44, pp. 93-94.
 42. A. Mavrommatis, E. Tsiplakou, N. Lambrou and G. Zervas, 2016. The effect of dietary Schizochytrium sp. inclusion on the fatty acids profile of goats milk and blood plasma. Book of abstracts of Animal Science Review, No 44, pp. 97-98.
 43.  C. Mitsiopoulou, E. Tsiplakou, C. Karaiskou, A.C. Pappas, K. Sotirakoglou and G. Zervas, 2016. The effect of simultaneous dietary inclusion of sesame meal, vitamin E and Se on the quality characteristics of goat milk. Book of abstracts of Animal Science Review No, 44, pp. 99-100.
 44. C. Christodoulou, B. Kotsampasi, E. Tsiplakou, B. Babidis, A. Mavrommatis, C. Mitsiopoulou, C. Karaiskou, V. Christodoulou, G. Zervas and D. Dotas, 2016. The effect of pomegranate pulp dietary inclusion on the quality characteristics of cow’s milk. Book of abstracts of Animal Science Review, No 44, pp. 107-108.
 45. G. Danezis, A. C. Pappas, A. Tsagkaris, E. Tsiplakou, E. C. Pappa, M. Zacharioudaki, G. Zervas and C. A. Georgiou., 2017. Greek PDO Feta authentication through elemental fingerprinting. 6th International Congress on Food Technology. Current Trends and Future Perspectives in food sector: From novel concepts to industrial applications. 18-19 March, Athens, Greece.
 46. E. Tsiplakou, G. Papadomichelakis, D. Sparaggis, K. Sotirakoglou, M. Georgiadou and G. Zervas, 2017. Effects of rearing system, sex and age on the muscles fatty acid profile of Damascus goat kids. 68th Annual Meeting of EAAP, Book of abstracts, No 23, pp. 356, Tallinn, Estonia.
 47. G. Danezis, A. C. Pappas, E. Tsiplakou, E. C. Pappa, M. Zacharioudaki, A. S. Tsagkaris, K. Sotirakoglou, G. Zervas and C. A. Georgiou, 2017. Nutritional value and safety of Greek PDO cheeses through elemental metabolomics. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis (IMA), P3-28, pp. 29, 17-21 September, Heraklion, Greece.
 48. G. Danezis, A. C. Pappas, E. Tsiplakou, E. C. Pappa, M. Zacharioudaki, A. S. Tsagkaris, K. Sotirakoglou, G. Zervas and C. A. Georgiou, 2017. Soft cheeses, authentication and discrimination from possible imitations using elemental metabolomics. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis (IMA), P3-29, pp. 29-30, 17-21 September, Heraklion, Greece.
 49. A. Mavrommatis, C. Mitsiopoulou, D. Bouriti, J. Dimou, G. Zervas and E. Tsiplakou, 2017. The effect of dietary supplementation with rumen protected amino acids in ewes’ milk.  Book of abstracts of Animal Science Review, No 46, pp. 68-69.
 50. A. Mavrommatis, I., Vouga, K., Karapourtioti, Z., Komi, G. Zervas and E. Tsiplakou, 2017.  The impact of dietary interaction between the microalgae Schizochytrium sp. and the forage to concentrate ratio on gaots milk chemical composition and fatty acid profile. Book of abstracts of Animal Science Review, No 46, pp. 80-81.
 51. G. Theodorou, E. TsiplakouA.N. Triantou, G. Papadomichelakis,   D. Sparaggis, I. Politis, G. Zervas., 2017. The effects of artificial rearing on genes expression related to lipogenesis on Damascus goat kids. Book of abstracts of Animal Science Review, No 46, pp. 93-94.
 52. G. Papadomichelakis, E. Tsiplakou, A.C. Pappas, Κ. Vithoulka, K. Litoudi, V. Mpekelis, K. Feggeros and G. Zervas, 2017. The effect of dietary inclusion of olive by-product on broilers meat fatty acid profile and antioxidant capacity. Book of abstracts of Animal Science Review, No 46, pp. 72-73.
 53. G. Danezis, A.C. Pappas, E. Tsiplakou,  E.C. Pappa, M. Zacharioudaki, A. Tsagkaris, K. Sotirakoglou, G. Zervas and C.A. Georgiou., 2018. Authentication of semi-hard and hard Greek PDO cheeses by the use of Elemental metabolomics.  In the 7th National Congress in Metrologia, P26, pp. 99, 11-12 May, Athens.
 54. E. Tsiplakou, A. Mavrommatis, K. Sotirakoglou, N. Labrou and G. Zervas 2018. Methionine alone or in combined with choline and betaine affects ewes’ milk and antioxidant capacity. 69th Annual Meeting of EAAP, Book of abstracts, No 24, pp.221, Dubrovnik, Croatia.
 55. G.P. Danezis, A.C. Pappas, E. Tsiplakou, E.C. Pappa, A. Mavrommatis, M. Zacharioudaki, A.S. Tsagkaris, C.A. Papachristidis, K. Sotirakoglou, G. Zervas and C.A. Georgiou, 2018. Fusion of elemental and fatty acid profile for authentication of Greek PDO and traditional cheeses. 11th Aegean Analytical Chemistry Days, 25-29 September, P2-31, PP.155, Chania, Crete, Greece.
 56. G. Zervas, Α. Mavrommatis, C. Mitsiopoulou and E. Tsiplakou, 2018.     Management and dietary data of the Greek, dairy cows’ farms. Book of abstracts of Animal Science Review, No 47, pp. 25-26.
 57. S. Siafakas, K. Tsiboukas, A, Kominakis, E. Tsiplakou and G. Zervas, 2018. Typology analysis of Greek dairy cows’ farms. Book of abstracts of Animal Science Review, No 47, pp. 37-38.
 58. C. Mitsiopoulou, G. Zervas and E. Tsiplakou, 2018. The effect of dietary supplementation with sesame seeds on qualitative and quantitative characteristics of goat milk. Book of abstracts of Animal Science Review, No 47, pp. 70.
 59. Α. Mavrommatis, D. Skliros, E. Flemetakis, G. Zervas and E. Tsiplakou, 2018. The impact of dietary supplementation with rumen protected amino acids on the immune system of ewes. Book of abstracts of Animal Science Review, No 47, pp.76-77.
 60.  G.P. Danezis, A.C. Pappas, E. Tsiplakou, E.C. Pappa, A. Mavrommatis, M. Zacharioudaki, A.S. Tsagkaris, C.A. Papachristidis, K. Sotirakoglou, G. Zervas and C.A. Georgiou, 2018. Authentication of Greek PDO cheeses through data fusion of elemental, fatty acid profile and physicochemical properties. Athens Conference on Advances in Chemistry (ACAC 2018), 30 October-2 November, National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Athens, Greece.
 61. Α. Sintori, Ε. Τsiplakou and G. Zervas, 2019. Feeding systems with forages for lower green house gasses emissions. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 40-41.
 62. C. Mitsiopoulou, Α. Mavrommatis, P. Kyriakaki, M. Lagonikou, G. Zervas and E. Tsiplakou, 2019. Determination of the nitrogen efficiency in sheep and goats diets in various production systems. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 42-43.
 63. A. Mavrommatis, D. Skliros, E. Flemetakis, G. Zervas, E. Tsiplakou, 2019. The effect of microalgae Schizochytrium sp. in goats rumen microbiome. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 44-45.
 64. Α. Mavrommatis, G. Theodorou, I. Politis, G. Zervas and E. Tsiplakou, 2019. The effect of microalgae Schizochytrium sp. in the expression of selected genes of the immune system. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 46-47.
 65. C. Mitsiopoulou, N. Lambrou, G. Zervas and E. Tsiplakou, 2019.  2019. The effect of dietary sesame seeds incorporation in the antioxidant enzymes activities of goats both blood plasma and milk. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 50-51.
 66. C. Christodoulou, B. Kotsampasi, C. Mitsiopoulou, C. Mitsiopoulou, V. Ntotas, V. Christodoulou, G. Zervas and E. Tsiplakou, 2019. The effect of dietary inclusion of Camelina seeds on the quantitative and qualitative characteristics of sheep milk. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 64-65.
 67.  E. Giamouri, A.C. Pappas, G. Papadomichelakis, E. Tsiplakou, K. Sotirakoglou, C. Feggeros and G. Zervas, 2019. Study of the incorporation of restaurants’ food wastes into the diet of broilers in their productive characteristics. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 68-69.
 68. E. Giamouri, G. Papadomichelakis, A.C. Pappas, E. Tsiplakou, C. Feggeros and G. Zervas, 2019. Study of the incorporation of restaurants’ food wastes into the fattened pigs’ diet to its productive yields and meat parameters. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 70-71.
 69. S. Siafakas, K. Tsiboukas, E. Tsiplakou and G. Zervas, 2019. Determining the effectiveness of mixed farming systems of dairy cows which produce home grown feedstuffs. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 81-82.
 70. Α. Mavrommatis, C. Mitsiopoulou, M. Lagonikou, P. Kyriakaki, Th. Bartzianas, E. Tsiplakou, and G. Zervas, 2019. An assessment of the amount of greenhouse gases emissions produced by different farming systems of sheep and goats in Greece. Book of abstracts of Animal Science Review, Νο 49, pp. 83-84.
 71. A. Mavrommatis, D. Skliros, E. Flemetakis, E. Tsiplakou, 2019. Monitoring rumen microbiome manipulation under microalgae dietary supplementation using Next Generation Sequencing. 70th Annual Conference of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology (HSBMB),  Athens, Book of Abstract, P24, pp. 122.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση , μέσω πιλοτικής εφαρμογής, μιας καινοτόμου διαδικασίας, με απλή τεχνολογία  και  χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
5 χρόνια
20162021
Το έργο  DISARM  είναι ένα θεματικό δίκτυο συνεργασίας 15 Οργανισμών και Ιδρυμάτων  από 9 Ευρωπαϊκές χώρες για τη μείωση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά.
5 χρόνια
20172022
Στόχος του έργου είναι να δείξει με ποιο τρόπο τα παραγωγικά συστήματα που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της κλιματικής κρίσης
4 χρόνια
20162020
Ο πρώτος στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των μοντέλων  που χρησιμοποιούνται  στα  συστήματα  διατροφής των  αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (Cornel Net Carbohydrate and Protein System) 
5 χρόνια
20162021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handsetcalendar-fullclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram