ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2310998629
ΕΜΑΙL
eleftero@agro.auth.gr
ΙΔΡΥΜΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Ο Ηλίας Ελευθεροχωρινός είναι κάτοχος Πτυχίου Γεωπονίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη "Γενετική Βελτίωση Φυτών και Γεωργία" από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Διδάκτωρ (κάτοχος Ph.D. που εκπονήθηκε με Υποτροφία του ΙΚΥ) του Πανεπιστημίου του Reading (Μ. Βρετανία). Από το 1997 Καθηγητής της Ζιζανιολογίας στο Εργαστήριο Γεωργίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., ενώ το 2015, μετά από την αφυπηρέτησή του, του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ..

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας και του Δ.Σ. του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. (2001-03), Διευθυντής του Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας (2007-2013), Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας (2012-15) Α.Π.Θ., μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (1991-1995, 2001-2013), μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΕΜΕ) ‘Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία Φυτών’ του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. (1997-2001, 2003-2013), υπεύθυνος του Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας και μέλος της επταμελούς ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης της Γεωπονικής Σχολής κατά την περίοδο 2004-2008 (περατώθηκε το 2010), και μέλος της Επιτροπής υλοποίησης προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών Γεωπονίας (2006-2015). Ήταν επιβλέπων καθηγητής για την εκπόνηση εννέα (9) διδακτορικών διατριβών, 39 διατριβών μεταπτυχιακού επιπέδου και μεγάλου αριθμούπτυχιακών διατριβών.  

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 95 ερευνητικές εργασίες σε έγκυρα περιοδικά του SCI (Web of Science), 3 ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά του Scopus, 5 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 2 ερευνητικές εργασίες σε εθνικά περιοδικά με κριτές, 13 ερευνητικές εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 114 ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών σε Εθνικά Συνέδρια.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει5 διδακτικά συγγράμματα και 1 διδακτικό βοήθημα, 4 συνθετικές εργασίες σε εθνικά περιοδικά με κριτές, 2 συνθετικές εργασίες σε τιμητικά αφιερώματα, 13 συνθετικές εργασίες σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων και 34 εκλαϊκευμένα άρθρα.

Η διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού του έργου περιλαμβάνει 2693 αναφορές (Web of Science) για τις δημοσιευμένες εργασίες, με δείκτη παραγωγικότητας και απήχησης-εμβέλειας  (h-index) 24.

Τιμήθηκε με το Πρώτο διεθνές βραβείο για ‘Καλύτερη εργασία του έτους 2015’ στο διεθνές περιοδικό International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 4,6). ‘Best Paper Award Year 2015’, this certificate is presented to Christos A. Damalas and Ilias G. Eleftherohorinos in recognition of the outstanding publication “Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk Assessment Indicators”. JERPH 2011, 8(5), 1402–1419. doi:10.3390/ijerph8051402, Web of Science. Η εργασία αυτή έχει ήδη 1186 ετεροαναφορές (Δεκέμβριος 2023).

Ήταν κριτής ερευνητικών εργασιών 28 έγκυρων διεθνών περιοδικών.

Εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (1999-2002, 2002-04, 2007-09), Εθνικός εκπρόσωπος (National Reprisentative 2012-2015) της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας στο European Weed Research Society, Τακτικό μέλος (2017…) και μέλος του Δ.Σ. (2022….) της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, καθώς και Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών (2022….).

Διετέλεσε:

1) Τακτικό μέλος του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού του Α.Π.Θ. (2001-03).

2)Μέλος της επιτροπής του κτιριακού προβλήματος του Α.Π.Θ. (2002-2004).

3) Μέλος του πενταμελούς Τεχνικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (2004-06, 2013-2015).

4)Μέλος της επιτροπής αναδιαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. (2011-2012).

5) Μέλος της επιστημονικής ομάδας εργασίας του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που συνέγραψε τα πρώτα πρότυπα (Agro 2.1 και Agro 2-2) παραγωγής προϊόντων με Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (1999-2001).

6) Μέλος της τριμελούς ακαδημαϊκής επιτροπής του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας Τίτλων Σπουδών της αλλοδαπής στον επιστημονικό κλάδο των Γεωτεχνικών Επιστημών (1999-2013).

7) Μέλος της τριμελούς ακαδημαϊκής επιτροπής του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) που απονέμονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (2001-2009).

8) Μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (2002-2015).

9) Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 2005-09) για την κρίση, αξιολόγηση και εξέλιξη των ερευνητών του ιδρύματος.

10) Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Σπουδών Ελλάδος (εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) του ιδρύματος ΜΑΙΧ-CIHEAM (2005-2009).

11) Μέλος Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη χάραξη και το σχεδιασμό της Αγροτικής Πολιτικής (2007).

12) Μέλος Επιτροπής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μελέτη των επιπτώσεων στην ελληνική γεωργία και ειδικότερα στη φυτοπροστασία της χώρας από τις διατάξεις του κανονισμού που αντικαθιστά την οδηγία 914/414/ΕΟΚ (2008).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)
 1. Koutsos, T.M., G.C. Menexes, I.G. Eleftherohorinos, T.K. Alexandridis. 2023. Using Block Kriging as a satial smooth interpolator to address missing values and reduce variability in maize field yield data. Agronomy 13, 1685. doi.org/10.3390/agronomy13071685.
 2. Papapanagiotou, A.P., D. Loukovitis, E. Anthimidou, I.G. Eleftherohorinos. 2023. Impact of ALS herbicide-resistant perennial ryegrass (Lolium perenne) population on growth rate and competitive ability against wheat. Agronomy 13, 1641. doi.org/10.3390/agronomy13061641.
 3. Papapanagiotou, Α., I. Vasilakoglou, K. Dhima, and I. Eleftherohorinos. 2023. Growth rate and competitive ability of susceptible and multiple-resistant late watergrass (Echinochloa phyllopogon) biotypes to rice. Phytoparasitica doi.org/10.1007/s12600-023-01084.
 4. Papapanagiotou, Α.P., Th. Spanos, Ν.E. Zarrougui, I.C. Livieratos, and I.G. Eleftherohorinos. 2023. Pro197 and Trp574 substitutions in the acetolactate synthase of corn marigold and their impact on competitive ability against barley. Weed Technology doi: 10.1017/wet.2023.17.
 5. Papapanagiotou, A., D. Loukovitis, C. Damalas and I. Eleftherohorinos. 2022. Identification of an ACCase-resistant johnsongrass (Sorghum halepense L.) population from a cotton field in northern Greece. Weed Biology and Management 22(4): 88–93. doi.org/10.1111/wbm.12256.
 6. Papapanagiotou, A., I. Bosmali, P. Madesis, G. Menexes and I. Eleftherohorinos. 2022. Multiple-resistance of silky windgrass to acetolactate synthase (ALS)- and acetyl-CoA synthase (ACCase)-inhibiting herbicides. Weed Technology 36:334-343. doi: 10.1017/wet.2022.24.
 7. Papapanagiotou, A., D. Loukovitis, S. Ntoanidou and I. Eleftherohorinos. 2022. Target-site cross-resistance to ALS inhibitors in johnsongrass [Sorghum halepense (L.) Pers.] originating from Greek corn fields. Weed Technology 36:276–282. doi: 10.1017/wet.2022.8
 8. Koutsos, T.M., G.C. Menexes and I.G. Eleftherohorinos. 2022. The use of spatial interpolation to improve the quality of corn silage data in case of presence of extreme or missing values. ISPRS-International Journal of Ge-Information 11:153. doi.org/10.3390/ijgi11030153.
 9. Giannakis, J., C. Manitsas, I. Eleftherohorinos, G. Menexes, C. Emmanouil, A. Kungolos and A.L. Lagopodi. 2021. Use of Biosolids to Enhance Tomato Growth and Tolerance to Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici. Environmental Processes, doi.org/10.1007/s40710-021-00538-8.
 10. Ntoanidou, S., P. Madesis, G. Menexes, and I. Eleftherohorinos. 2020. Growth rate and genetic structure of Sinapis arvensis susceptible and herbicide resistant populations originating from Greece. Euphytica 216 (12):185 DOI: 10.1007/s10681-020-02723-6.
 11. Anthimidou, E., S. Ntoanidou, P. Madesis, and I. Eleftherohorinos. 2020. Mechanisms of Lolium rigidum multiple resistance to ALS- and ACCase-inhibiting herbicides and their impact on plant fitness. Pesticide Biochemistry and Physiology 164:65-72.
 12. Papapanagiotou, A.P., C.A. Damalas, G.C. Menexes, I.G. Eleftherohorinos. 2020. Resistance levels and chemical control options of sterile oat (Avena sterilis L.) in Northern Greece. International Journal of Pest Management 66:106-115.
 13. Papapanagiotou, A.P., C.A. Damalas, I. Bosmali, P. Madesis, G.C. Menexes, I.G. Eleftherohorinos. 2019. "False cleavers (Galium spurium L.) and common cleavers (G. aparine L.) resistance to ALS-inhibiting herbicides in northern Greece". Planta Daninha 2019; v37:e019207288.
 14. Ntoanidou, S., P. Madesis, I. Eleftherohorinos. 2019. Resistance of Rapistrum rugosum to tribenuron and imazamox due to Trp574 or Pro197 substitution in the acetolactate synthase. Pesticide Biochemistry and Physiology 154:1-6.
 15. Tsialtas,J.T., E. Kostoglou, D. Lazari, I.G. Eleftherohorinos. 2018. Annual Datura accessions as source of alkaloids, oil and protein under Mediterranean conditions. Industrial Crops & Products 121:187–194.
 16. Ntoanidou, S., P. Madesis, G. Diamantidis, I. Eleftherohorinos. 2017. Trp574 substitution in the acetolactate synthase of Sinapis arvensis confers cross-resistance to tribenuron and imazamox. Pesticide Biochemistry and Physiology 142:9–14.
 17. Papadaki, A.M., F.A. Bletsos, I.G. Eleftherohorinos, G. Menexes, A.L. Lagopodi. 2017. Effectiveness of seven commercial rootstocks against verticillium wilt and their effects on growth, yield, and fruit quality of tomato. Crop Protection 102:25-31.
 18. Dhima, D., I. Vasilakoglou, S. Stefanou, T. Gatsis, K. Paschalidis, S. Aggelopoulos and I. Eleftherohorinos. 2016. Differential competitive and allelopathic ability of Cyperus rotundus on Solanum lycopersicum, Solanum melongena and Capsicum annuum. Archives of Agronomy and Soil Science 62(9):1250-1263.
 19. Theologidou, G.S., J.T. Tsialtas, N. Kaloumenos, and I.G. Eleftherohorinos. 2016. From Petri dish to field: testing Greek lentil accessions for imazamox tolerance. International Journal of Plant Production 10(3):265-274.
 20. Vasileiadis, V.P., R.J. Froud-Williams, D. Loddo and I.G. Eleftherohorinos. 2016. Emergence dynamics of barnyardgrass and jimsonweed from two depths when switching from conventional to reduced and no-till conditions. Spanish Journal of Agricultural Research 14(1), e1002, 7 pages (2016).
 21. Ntoanidou, S., N. Kaloumenos, G. Diamantidis, P. Madesis, I. Eleftherohorinos. 2016. Molecular basis of Cyperus difformis cross-resistance to ALS-inhibiting herbicides. Pesticide Biochemistry and Physiology 127: 38-45.
 22. Papapanagiotou, A.P., M.I. Paresidou, N.S. Kaloumenos, and I.G. Eleftherohorinos. 2015. ACCase mutations in Avena sterilis populations and their impact on plant fitness. Pesticide Biochemistry and Physiology 123:40-48.
 23. Kadoglidou, K., D. Chalkos, K. Karamanoli, I.G. Eleftherohorinos, H-I.A. Constantinidou, D. Vokou. 2014. Aromatic plants as soil amendments: Effects of spearmint and sage on soil properties, growth and physiology of tomato seedlings. Scientia Horticulturae 179:25-35.
 24. Mylonas, P.N., C.N. Giannopolitis, P.G. Efthimiadis, G. Menexes, P.B. Madesis, I.G. Eleftherohorinos. 2014. Glyphosate resistance of molecularly identified Conyza albida and Conyza bonariensis populations. Crop Protection 65:207-215.
 25. Tsialtas, I.T., E. Patelou, N.S. Kaloumenos, P.V. Mylona, A. Polidoros, G. Menexes, and I.G. Eleftherohorinos. 2014. In the wild hybridization of annual Datura species as unveiled by morphological and molecular comparisons. Journal of Biological Research-Thessaloniki 21(11):2-8
 26. Gkika, P.I., N. Krigas, G. Menexes, I.G. Eleftherohorinos, E. Maloupa. 2013. Effect of temperature and light on seed germination of Erysimum naxense and Erysimum krendlii. Central European Journal of Biology 8:1194-1203.
 27. Lotos, L., J.T. Tsialtas, V.I. Maliogka, N. Kaloumenos, I.G. Eleftherohorinos and N.I. Katis. 2013. First report of a “Candidatus Phytoplasma solani” related strain associated with a disease of Datura stramonium in Greece. Disease Note. Journal of Plant Pathology 95:447.
 28. Kaloumenos, N.S., S.L. Chatzilazaridou, P.V. Mylona, A.N. Polidoros, and I.G. Eleftherohorinos. 2013. Target-site mutation associated with cross-resistance to ALS-inhibiting herbicides in late watergrass (Echinochloa oryzicola Vasing). Pest Management Science 69:865-873.
 29. Kaloumenos, N.S., N. Capote, A. Aguado and I.G. Eleftherohorinos. 2013. Red rice (Oryza sativa) cross-resistance to imidazolinone herbicides used in resistant rice cultivars grown in northern Greece. Pesticide Biochemistry and Physiology 105:177-183.
 30. Vasileiadis V.P., R.J. Froud-Williams and I.G. Eleftherohorinos. 2012. Tillage and herbicide treatments with inter row cultivation influence weed densities and yield of three industrial crops. Weed Biology and Management 12:84-90.
 31. Efthimiadou, Α., R.J. Froud-Williams, I. Eleftherohorinos, A. Karkanis, D.J. Bilalis. 2012. Effects of organic and inorganic amendments on weed management in sweet maize. International Journal of Plant Production 6:291-308.
 32. Kaloumenos, N.S., V.C. Tsioni, E.G. Daliani, S.E. Papavassileiou, A.G. Vassileiou, P.N. Laoutidou, I.G. Eleftherohorinos. 2012. Multiple Pro-197 substitutions in the acetolactate synthase of rigid ryegrass (Lolium rigidum) and their impact on chlorsulfuron activity and plant growth. Crop Protection 38:35-43.
 33. Papapanagiotou, A.P., N.S. Kaloumenos, and I.G. Eleftherohorinos. 2012. Sterile oat (Avena sterilis L.) cross-resistance profile to ACCase-inhibiting herbicides in Greece. Crop Protection 35:118-126.
 34. Damalas C., A. Lithourgidis, and I.G. Eleftherohorinos. 2012. Echinochloa species control in maize (Zea mays L.) with sulfonylurea herbicides applied alone and in mixtures with broadleaf herbicides. Crop Protection 34:70-75.
 35. Tsialtas, I. and I.G. Eleftherohorinos. 2011. First report of branched broomrape (Orobanche ramosa L.) on oilseed rape (Brassica napus L.), wild mustard (Sinapis arvensis L.) and wild vetch (Vicia spp.) in northern Greece. Plant Disease 95(10):1322.
 36. Damalas, C.A. and I.G. Eleftherohorinos. 2011. Pesticide exposure, safety issues, and risk assessment indicators. International Journal of Environmental Research and Public Health 8:1402-1419.
 37. Kaloumenos, N.S., V.N. Adamouli, C.A. Dordas, and I.G. Eleftherohorinos. 2011. Corn poppy (Papaver rhoeas) cross-resistance to ALS-inhibiting herbicides. Pest Management Science 67:574-585.
 38. Chalkos D., K. Kadoglidou, K. Karamanoli, Ch. Fotiou, A.S. Pavlatou-Ve, I.G. Eleftherohorinos, H-I. A. Constantinidou and D. Vokou. 2010. Mentha spicata and Salvia fruticosa composts as soil amendments in tomato cultivation. Plant Soil 332:495-509.
 39. Dhima, K., I. Vasilakoglou, Th. Gatsis, I. Eleftherohorinos. 2010. Competitive interactions of fifty barley cultivars with Avena sterilis and Asperugo procumbens. Field Crops Research 117:90-100.
 40. Vasilakoglou, I., K. Dhima, A. Lithourgidis and I. Eleftherohorinos. 2009. Allelopathic potential of 50 barley cultivars and herbicidal effects of barley extract. Allelopathy Journal 24:309-319.
 41. Kaloumenos, N.S. and I.G. Eleftherohorinos. 2009. Identification of a johnsongrass (Sorghum halepense) biotype resistant to ACCase-inhibiting herbicides in northern Greece. Weed Technology 23:470-476.
 42. Kaloumenos, N.S., C.A. Dordas, G.C. Diamantidis, and I.G. Eleftherohorinos. 2009. Multiple Pro197 substitutions in the acetolactate synthase of corn poppy (Papaver rhoeas) confer resistance to tribenuron. Weed Science 57:362-368.
 43. Dolaptsoglou C., D.G. Karpouzas, U. Menkissoglu-Spiroudi, I. Eleftherohorinos, E.A. Voudrias. 2009. Influence of different organic amendments on the leaching and dissipation of terbuthylazine in a column and a field study. Jounnal of Environmental Quality 38:782-791.
 44. Dhima, K., I. Vasilakoglou, Th.D. Gatsis, E. Panou-Philotheou, I.G. Eleftherohorinos. 2009. Effects of aromatic plant cover crop mulches on weed and maize development. Field Crops Research 110:235-241.
 45. Lithourgidis, A., C. Damalas and I. Eleftherohorinos. 2009. Conservation tillage: A promising perspective for sustainable agriculture in Greece. Journal of Sustainable Agriculture 33:85-95.
 46. 46. Damalas, C.A., K.V. Dhima, and G. Eleftherohorinos. 2008. Morphological and physiological variation among species of the genus Echinochloa in Northern Greece. Weed Science 56:416-423.
 47. Kadoglidou, K., C. Malkoyannidis, K. Radoglou, I. Eleftherohorinos, and H-I Constantinidou. 2008. Pronamide effects on physiology and yield of sugar beet. Weed Science 56:457-463.
 48. 48. Dhima, K., I. Vasilakoglou, A. Lithourgidis, E. Mecolari, R. Keco, XH. Agolli, and Eleftherohorinos. 2008. Phytotoxicity of 10 winter barley varieties and their competitive ability against common poppy and ivy-leaved speedwell. Experimental Agriculture 44:385-397.
 1. 49. Papageorgiou, I., G. Eleftherohorinos and I. Vasilakoglou. 2008. Tillage implement effects on herbicide efficacy and yield of cotton grown under sprinkler or drip irrigation system. Weed Biology and Management 8:201-208.
 2. 50. Argyropoulos E.I., G. Eleftherohorinos and D. Vokou. 2008. In vitro evaluation of essential oils from Mediterranean aromatic plants of the Lamiaceae for weed control in tomato and cotton crops. Allelopathy Journal 22:69-78.
 3. 51. Vasilakoglou, I., K. Dhima, A. Lithourgidis, and Eleftherohorinos. 2008. Competitive ability of winter cereal-common vetch intercrops against sterile oat. Experimental Agriculture 44:509-520.
 4. 52. Kaloumenos, N.S. and G Eleftherohorinos. 2008. Corn Poppy (Papaver rhoeas) Resistance to ALS-inhibiting Herbicides and its Impact on Growth Rate. Weed Science 56:789-796.
 5. 53. Damalas, C.A., K.V. Dhima, and G. Eleftherohorinos. 2008. Bispyribac-sodium efficacy on early watergrass (Echinochloa oryzoides) and late watergrass (Echinochloa phyllopogon) as affected by coapplication of selected rice herbicides and insecticides. Weed Technology 22:622-627.

 

3 Ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά του Scopus (2016-2020)

 1. Dhima, K.., I. Vasilakoglou, S Stefanou, T. Gatsis, K. Paschalidis, S. Aggelopoulos, and I. Eleftherohorinos. 2016. Differential competitive and allelopathic ability of Cyperus rotundus on Solanum lycopersicum, Solanum melongena and Capsicum annuum. Archives of Agronomy and Soil Science 62 (9): 1250-1263.
 2. Mylonas, P.N., C.N. Giannopolitis, P.G. Efthimiadis, G.C. Menexes, G.C., and I.G. Eleftherohorinos. 2019. Dose-response and growth rate variation among glyphosate resistant and susceptible Conyza albida and Conyza bonariensis populations. Journal of Plant Protection Research 59(1):32-40.
 3. Pratsinakis, E.D., S. Ntoanidou, A. Polidoros, C. Dordas, P. Madesis, I. Eleftherohorinos and G. Menexes. 2020. Comparison of hierarchical clustering methods for binary data from molecular markers. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies 12(3):190. DOI: 10.1504/IJDATS.2020.108036
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram