ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2106824670 6977015730
ΕΜΑΙL
sefst@aua.gr
ΙΔΡΥΜΑ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΠΟΥΔΕΣ

1964 
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οικονομικών Σπουδών
1967 
Master of Science (MSc) στην Αγροτική Οικονομική, North Carolina State University, USA
1970 
Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικονομικά (εξειδίκευση Αγροτική Οικονομική) North Carolina State University, USA
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Η Σοφία Ευστράτογλου-Τοδούλου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σπούδασε Οικονομικά (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έκαμε μεταπτυχιακές σπουδές, με υποτροφία, στο North Carolina State University των ΗΠΑ, όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MSc. (1967) και Διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά (1970), με εξειδίκευση στην Αγροτική Οικονομική. Υπηρέτησε ως Ερευνήτρια στο ΚΕΠΕ (1970-1987) και δίδαξε ως Ειδικός Επιστήμονας Μικροοικονομία, Οικονομική Ανάπτυξη και Αγροτική Οικονομική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών (1974-1987).

Το 1987, εκλέχθηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και στη συνέχεια Καθηγήτρια (1992), στο αντικείμενο της Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης (1992-2008) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη»» του Τμήματος της (2003-2006).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται  στα διαρθρωτικά προβλήματα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, στην εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και στην αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική υπεύθυνη σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών καθώς και σε Ευρωπαϊκά δίκτυα σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, τοπικής ανάπτυξης και ΚΑΠ. Στην έρευνά της έχει χρησιμοποιήσει  μεθοδολογίες και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και έχει  διερευνήσει  τις επιπτώσεις της ΚΑΠ στα αγροτικά εισοδήματα και την απασχόληση με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών και προσεγγίσεων.

Οι επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας βιβλίων και διδακτικών εγχειριδίων στο αντικείμενο της Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών της καθηκόντων έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο αντικείμενο της εξειδίκευσής της και έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Είναι εκλεγμένο μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας και μέλος του Δ.Σ. της. Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου «Φίλοι του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών».

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)
 • Efstratoglou, S., Giannakis, E. and Psaltopoulos, D. (2011), “Evaluating CAP alternative policy scenarios through a system dynamics approach in rural areas of Greece” paper presented in the 122nd EAAE Seminar on “ Evidence based agricultural and rural policy making : Methodological and empirical challenges of policy evaluation”, Ancona , February 17-18 , 2011.
 • Giannakis, E and Efstratoglou, S. (2011) “An input-output approach in assessing the CAP reform impact of extensive versus intensive farming systems on rural development: the case of Greece” Agricultural Economics Review (forthcoming)
 • Efstratoglou, S., Psaltopoulos, D., Giannakis, E., Kampas, A., Papadas, C. (2010) Farming, Multifunctionality and Regional Development in a Remote Rural Region: Trikala, Greece. In Bryden, J.M., Efstratoglou, S., Ferenczi, T., Knickel, K., Johnson, T.G., Refsgaard, K., Thomson, K.J. (Eds): Towards Sustainable Rural Regions in Europe: Exploring Inter-relationships between Rural Policies, Farming, Environment, Demographics, Regional Economies and Quality of Life using System Dynamics, Routledge, Taylor & Francis Group , New York
 • Bryden, J.M., Efstratoglou, S., Ferenczi, T., Knickel, K., Johnson, T.G., Refsgaard, K., Thomson, K.J. (Eds) (2010) : Towards Sustainable Rural Regions in Europe : Exploring Inter-relationships between Rural Policies, Farming, Environment, Demographics, Regional Economies and Quality of Life using System Dynamics, Routledge, Taylor & Francis Group , New York, 2010
 •  Bogdanov, N., Merdith, D., and Efstratoglou, S.(2008) “A typology of rural areas in Serbia” Economic Annals, Year LIII, No 177, April-June 2008, pp 7-29.
 • Efstratoglou S. and Psaltopoulos , D. (2007) “ A regional SAM assessment of structural plolicy effects in EU remote rural areas: the case of Greece” Journal of Agricultural and Food Economics Vol 2, No1, June 2007 pp 15-32
 • Efstratoglou S., Bogdanov N., and Meredith D. (2007) “ Defining rural areas in Serbia and their typology” in Proceedings 100th Seminar of the European Association of Agricultural Economists on “Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe” (eds) Tomic D. and Sevarlic M.M., Novi Sad, Serbia, 21st -23rd June 2007 .
 • Efstratoglou S. (2006) “Rural Women and Sustainable Development: the experience from the European Initiative LEADER” in Proceedings of the European Conference on “Women and Sustainable Rural Development iin Europe” Agricultural Research Institute, Nocosia, Cyprus, 7-10 June 2004
 • Efstratoglou, S. A. Papadopoulos, A. Efstratoglou and E. Kouroussi (2004) “A new Approach to Rural Development in Europe, Germany, Greece, Scotland and Sweden:” Chapter 4, Greece (eds) Bryden and K Hart, Mellen Studies in Geography (Vol. 9), The Edwin Mellen Press,  2004
 • Psaltopoulos D. Thomson K.J., Efstratoglou S., Kola J., Daouli A. (2004) “Regional Accounting Matrices for Structural Policy Analysis in lagging EU Rural Regions European Review of Agricultural Economics Vol 31 (2) 149-178
 • Christos T. Papadas and Sophia Efstratoglou (2004) “Estimation of Regional Economic Convergence Equations using Artificial Neural Networks with Cross Sectional Data” in Proceedings (referred papers sessions) 44th Congress  of the European Regional Science Association , Porto, Portugal, August 2004
 •  Efstratoglou S., A. Papadopoulos and A. Efstratoglou (2002) “Factors influencing the differential performance of rural areas: the case of Greece” in Proceedings of the 7th Hellenic Conference of the Agricultural Association, Athens, 21-23 November, 2003
 • Papadas and Efstratoglou S. (2002) “ Regional Economic Convergence and growth in Greece: an analysis of empirical evidence” in Proceedings of the 7th Hellenic Conference of the Agricultural Association, Athens, 21-23 November, 2003
 • Efstratoglou S., Kola J., Psaltopoulos D., Thomson K.J., (2002)” An Assessment of the Effects of Structural Funds Policies in Remote Rural Areas of Finland, Greece and Scotland “ in “European Policy Experiences with Rural Development” ed. A. Arzeni, R. Espoti and F. Sotte, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, 2002
 • Efstratoglou, S. (2002) “Towards a methodology for evaluating the Canadian Community Futures Programme based on the LEADER experience”. Paper prepared under the Canadian Studies Award of the ISCS , Guelph University, Canada
 • Efstratoglou S., (2001), “The Contribution of Women in Agriculture and Rural Economies” in “The New Challenge of Women’s role in Rural Europe. Proceeding of an International Conference, Nicosia, Cyprus, 4-6 October, 2001
 • Papadopoulos, A., Efstratoglou, S., and Efstratoglou, A. (2001) “The Differential Economic Performance in Greek Rural Areas: Mobilization, Entrepreneurship and Social Capital” paper presented in the XIXth Congress of the ESRS, “Society, Nature, Technology. The Contribution of Rural Sociology”, Dijon, France, 3-7th September 2001
 • Efstratoglou S., Papadopoulos A., Efstratoglou A., Kouroussi E., (2001), “Dynamics of Rural areas, (DORA), National Report – Greece”, Agricultural University of Athens, Athens, June, 2001
 • Efstratoglou S., Papadopoulos A., Efstratoglou A., Kouroussi E., (2001), “Dynamics of Rural areas, (DORA), National Summary - Greece”, in “Dynamics of Rural Areas (DORA) Final Report”, Aberdeen, October, 2001

 

Επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, ως Καθηγήτρια του ΓΠΑ (1987- 2008) και ως Ερευνήτρια του ΚΕΠΕ (1970-1987), σε θέματα και προβλήματα της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα και των αγροτικών περιοχών, καθώς και σε θέματα απασχόλησης , σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης.
Επιστημονική υπεύθυνη και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης σε θέματα αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και πολυαπασχόλησης, Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και προβλημάτων τοπικής και περιφερειακής αγροτικής ανάπτυξης.
Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης και Διαρθρωτικών Πολιτικών του Αγροτικού Χώρου. Ex-post αξιολόγηση της Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας LEADER I και του LEADER II, και Σύνθεση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Leader+ και των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (2000-2006) για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπεύθυνη Συντονισμού Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων των Πυρόπληκτων Περιοχών (χορηγός Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση) και της Μελέτης Διερεύνησης της Πορείας Υλοποίησης της Μελέτης του ΓΠΑ για τις πυρόπληκτες περιοχές. Υπεύθυνη υπο-έργου για τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας της Μελέτης για την αποκατάσταση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα των δασών και της προστασίας περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές.
Επιστημονική υποστήριξη ως εμπειρογνώμων των Υπουργείων Γεωργίας υπό ένταξη χωρών (Σερβία, Βοσνία, Μάλτα, Σλοβενία, Βουλγαρία,) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Rural Development Plan, SAPARD, LEADER). Συντονιστής Προγραμμάτων Διδυμοποίησης (Twinning Projects, PHARE) με το Υπουργείο Γεωργίας της Βουλγαρίας και της Σλοβενίας.
Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού της ανάπτυξης, ως ερευνήτρια του ΚΕΠΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πρωτογενούς Παραγωγής. Συμμετοχή στην τεχνική επεξεργασία Προγραμμάτων Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (1970-1987). Tεχνική υποστήριξη Υπ. Γεωργίας, συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα αγροτικής πολιτικής, εναρμόνισης της αγροτικής πολιτικής προς την ΚΑΠ στα πλαίσια της προετοιμασίας για ένταξη.
Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και της Γεν. Δ/νσης ¨Έρευνας (CAMAR, AIR, FAIR, 5th Framework, 6th and 7th Framework, Article 8 of Reg. EEC 4256/88).
Διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά δίκτυα εμπειρογνωμόνων (REAPER, RUSSTIC, RURAL, GIRA.) σχετικά με τις εξελίξεις, προβλήματα, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της αγροτικής ανάπτυξης, αξιολόγησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης κλπ.
Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων στη χώρα και στον Ευρωπαϊκό χώρο με παρουσίαση ερευνητικών εργασιών. Μέλος επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων
Κριτής εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά: και επιστημονικών μελετών του ΚΕΠΕ και της Αγροτικής Τράπεζας.
Σ. Ευστράτογλου «Αγροτική Ανάπτυξη (Θεωρία και Πολιτική)» Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα , Σεπτέμβριος 2005
Σ. Ευστράτογλου «Ανάλυση Τιμών Γεωργικών Προϊόντων», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα , Σεπτέμβριος 2005
Σ. Ευστράτογλου «Ειδικά Θέματα Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων» (1998)
Σ. Ευστράτογλου, «Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη : Θεωρία και Πολιτική» Πανεπιστημιακές Παραδόσεις για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 1983.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram