ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2109650016 6972517173
ΕΜΑΙL
liakatas@aua.gr
ΙΔΡΥΜΑ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΠΟΥΔΕΣ

1969 
Πτυχίο Γεωπόνου, Γεωπονοδασολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1972 
Δίπλωμα Μετεωρολόγου, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα
1973 
Δίπλωμα Αγρομετεωρολόγου, International course on Agricultural Meteorology, Bet Dagan, Ισραήλ.
1978 
Philosophy Diploma (Ph. D.). Γεωργική Μικρομετεωρολογία, Department of Environmental Studies, University of Nottingham, Αγγλία
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Ο Καθηγητής Αριστοτέλης Λιακατάς είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Περιβαλλοντική Φυσική από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Nottingham Αγγλίας. Διαθέτει προϋπηρεσία στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) με αντικείμενα την Γεωργική Μετεωρολογία και την Πρόγνωση Καιρού και έχει διατελέσει ειδικός Εμπειρογνώμονας (Expert) του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) στην Γεωργική Μετεωρολογία  στην Ν.Α. Ασία.

Διατέλεσε Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο αντικείμενο της Γεωργικής Μικρομετεωρολογίας (Φυσική Περιβάλλοντος φυτών και ανάγκες φυτοκαλλιεργειών σε νερό), για την διδασκαλία μαθημάτων επί του αντικειμένου της Γεωργικής Μετεωρολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συμμετείχε στην υλοποίηση Εθνικών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Υπήρξε επίσης Διευθυντής του Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του ΓΠΑ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας στο Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1979:   Σχολή Μετεωρολογικών RADARS, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα.

1980:   Περιοχικό Σεμινάριο Εφαρμογών Τηλεπισκόπισης, Ελληνική Επιτροπή Τηλεπισκόπισης / F.A.O., Αθήνα.

1981:   Σεμινάριο Χρήσεων Ηλιακής Ενέργειας, Αθήνα.

1981:   Εκπαίδευση στην Εφαρμογή της Τηλεπισκόπισης στην Επίλυση Αγρομετεωρολογικών Προβλημάτων, Touluse, Γαλλία.

1984:   Επίσκεψη εργασίας στη Μετεωρολογική Υπηρεσία και σε Αγρομετεωρολογικά Κέντρα της Δ. Γερμανίας.

1986:   Σεμινάριο Στατιστικών Μεθόδων στην Αγρομετεωρολογία, Πανεπιστήμιο Reading, Αγγλία.

1990:   Επίσκεψη εργασίας στο Πανεπιστήμιο Βraunschweig Γερμανίας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)

Liakatas A., Clark J.A. and Monteith J.L., 1986. “Measurements of the heat balance under plastic mulches”, J. of Agricultural and Forest Meteorology, 36, 227-239.

 1. Liakatas A. and Nianios A., 1988. “Meteorological analysis of a severe drought in Greece”, Mausam, 39, 1.
 2. Charantonis T. and Liakatas A., 1990. “Study of minimum temperatures employing Markov chains”, Mausam, 41, 1.
 3. Liakatas A. and Charantonis T., 1990. “Analysis and prognosis of low temperatures adverse to plants, using Markov chains”, Mausam, 41,3.
 4. Liakatas A., 1991. “Maize growth and development thermally affected by plastic mulches”, Mausam, 41, 1.
 5. Liakatas A., “Harmonic analysis and modeling of annual soil temperature variation”, Mausam, 45/2: 121-128.
 6. Liakatas A., 1997. “Growth and yield of rainfed wheat on the seasonally dry Aegean islands”. Theoretical and Applied Climatology, 58: 43-56.
 7. S. Aggelides, P. Londra, A. Liakatas and S. Theocharopoulos, 1997. “Calibration of gypsum blocks in terms of matric potential and temperature and its evaluation”. Agricoltura Mediteranea, Vol. 127, 1-6.
 8. Roussopoulos D., Liakatas A. and Whittington W.J., 1998. “Controlled-temperature effects on cotton growth and development”. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 130, 451-462.
 9. Liakatas A., Roussopoulos D. and Whittington W.J., 1998. “Coutrolled-temperature effects on cotton yield and fibre properties”. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 130, 463-471.
 10. Roussopoulos D., Liakatas A. and Whittington W.J., 1998. “Cotton responses to different light-temperature regimes”. Journal of Agricultural Science, 131, 277-283.
 11. M. Anadranistakis, P.Kerkides, A. Liakatas, S. Alexandris and A. Poulovassilis, 1999. “How significant is the usual assumption of neutral stability in evapotranspiration estimating models?” Meteorol. Appl. Vol.6, 155-158.
 12. N. Dercas and A. Liakatas. Sorghum Water Loss in Relation to Irrigation Treatment

Water Resources Management 13(1): 39-57; Feb 1999

 1. M. Anadranistakis, A. Liakatas, P. Kerkides, S. Rizos, J. Gavanosis and A. Poulovassilis. Crop water requirements model tested for crops grown in Greece, Agricultural Water Management, Volume 45, Issue 3, August 2000, Pages 297-316.
 2. A. Poulovassilis, M. Anadranistakis, A. Liakatas, S. Alexandris and P. Kerkides. Semi-empirical approach for estimating actual evapotranspiration in Greece, Agricultural Water Management, Volume 51, Issue 2, 29 October 2001, Pages 143-152.
 3. Liakatas Α., N. Proutsos and S. Alexandris, 2002. Optical properties affecting radiant energy of an Oak Forest. Meteorological Applications, 9(4): 433-436. DOI:10.1017/ S135048270200405X. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1017/S135048270200405X/pdf
 4. Proutsos N., K. Tsagari, G. Karetsos, A. Liakatas and Th. Kritikos, 2010. Recent temperature trends over mountainous Greece. European Water, 32: 15-23.
 5. Proutsos N., A. Liakatas, S. Alexandris and I. Tsiros, 2017. Carbon fluxes above a deciduous forest in Greece. Atmósfera 30(4): 311-322. doi: 10.20937/ATM.2017.30.04.03
 6. Derkas N. and A. Liakatas, 2018. Sweet Sorghum Canopy Development in Relation to Radiation and Water Use. Environmental Processes. 5. 1-13. 10.1007/s40710-018-0300-0.
 7. Proutsos N., Liakatas A. & Alexandris S., 2019. Ratio of photosynthetically active to total incoming radiation above a Mediterranean deciduous oak forest. Theoretical and Applied Climatology. 10.1007/s00704-019-02786-z.
MEDEFLU: Carbon and water fluxes of Mediterranean forests and impacts of land use/cover changes (Eπιστημονικός υπεύθυνος για την Ελλάδα).
Εκτίμηση χρόνου, ποσότητας και ποιότητας βαμβακοπαραγωγής με βάση το κλιματικό δυναμικό (Επιστημονικός υπεύθυνος).
ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Standardization and data base creation of meteorological parameters. Ευθύνη για παραμέτρους που σχετίζονται προς την εξατμισοδιαπνοή
Rational water application for irrigation and drainage purposes under Greek conditions (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Α. Πουλοβασίλης). Ευθύνη για τον τομέα Γεωργικής Μικρομετεωρολογίας του Προγράμματος.
Αναθεώρηση προδιαγραφών οδηγιών τεχνικών-οικονομικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Π. Καρακατσούλης).
The effect of cultivation practices on the physical properties of the upper soil layer (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Α. Πουλοβασίλης)

Liakatas A., Clark J.A. and Monteith J.L., 1986. “Measurements of the heat balance under plastic mulches”, J. of Agricultural and Forest Meteorology, 36, 227-239.

 1. Liakatas A. and Nianios A., 1988. “Meteorological analysis of a severe drought in Greece”, Mausam, 39, 1.
 2. Charantonis T. and Liakatas A., 1990. “Study of minimum temperatures employing Markov chains”, Mausam, 41, 1.
 3. Liakatas A. and Charantonis T., 1990. “Analysis and prognosis of low temperatures adverse to plants, using Markov chains”, Mausam, 41,3.
 4. Liakatas A., 1991. “Maize growth and development thermally affected by plastic mulches”, Mausam, 41, 1.
 5. Liakatas A., “Harmonic analysis and modeling of annual soil temperature variation”, Mausam, 45/2: 121-128.
 6. Liakatas A., 1997. “Growth and yield of rainfed wheat on the seasonally dry Aegean islands”. Theoretical and Applied Climatology, 58: 43-56.
 7. S. Aggelides, P. Londra, A. Liakatas and S. Theocharopoulos, 1997. “Calibration of gypsum blocks in terms of matric potential and temperature and its evaluation”. Agricoltura Mediteranea, Vol. 127, 1-6.
 8. Roussopoulos D., Liakatas A. and Whittington W.J., 1998. “Controlled-temperature effects on cotton growth and development”. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 130, 451-462.
 9. Liakatas A., Roussopoulos D. and Whittington W.J., 1998. “Coutrolled-temperature effects on cotton yield and fibre properties”. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 130, 463-471.
 10. Roussopoulos D., Liakatas A. and Whittington W.J., 1998. “Cotton responses to different light-temperature regimes”. Journal of Agricultural Science, 131, 277-283.
 11. M. Anadranistakis, P.Kerkides, A. Liakatas, S. Alexandris and A. Poulovassilis, 1999. “How significant is the usual assumption of neutral stability in evapotranspiration estimating models?” Meteorol. Appl. Vol.6, 155-158.
 12. N. Dercas and A. Liakatas. Sorghum Water Loss in Relation to Irrigation Treatment

Water Resources Management 13(1): 39-57; Feb 1999

 1. M. Anadranistakis, A. Liakatas, P. Kerkides, S. Rizos, J. Gavanosis and A. Poulovassilis. Crop water requirements model tested for crops grown in Greece, Agricultural Water Management, Volume 45, Issue 3, August 2000, Pages 297-316.
 2. A. Poulovassilis, M. Anadranistakis, A. Liakatas, S. Alexandris and P. Kerkides. Semi-empirical approach for estimating actual evapotranspiration in Greece, Agricultural Water Management, Volume 51, Issue 2, 29 October 2001, Pages 143-152.
 3. Liakatas Α., N. Proutsos and S. Alexandris, 2002. Optical properties affecting radiant energy of an Oak Forest. Meteorological Applications, 9(4): 433-436. DOI:10.1017/ S135048270200405X. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1017/S135048270200405X/pdf
 4. Proutsos N., K. Tsagari, G. Karetsos, A. Liakatas and Th. Kritikos, 2010. Recent temperature trends over mountainous Greece. European Water, 32: 15-23.
 5. Proutsos N., A. Liakatas, S. Alexandris and I. Tsiros, 2017. Carbon fluxes above a deciduous forest in Greece. Atmósfera 30(4): 311-322. doi: 10.20937/ATM.2017.30.04.03
 6. Derkas N. and A. Liakatas, 2018. Sweet Sorghum Canopy Development in Relation to Radiation and Water Use. Environmental Processes. 5. 1-13. 10.1007/s40710-018-0300-0.
 7. Proutsos N., Liakatas A. & Alexandris S., 2019. Ratio of photosynthetically active to total incoming radiation above a Mediterranean deciduous oak forest. Theoretical and Applied Climatology. 10.1007/s00704-019-02786-z.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram