ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2310992778
ΕΜΑΙL
aravanop@for.auth.gr
ΙΔΡΥΜΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΠΟΥΔΕΣ

1981 
B.Sc. in Forest & Environmental Science, Faculty of Forestry & Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
1987 
Ph.D. in Forest Genetics & Tree Breeding, University of Toronto, Canada
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Ο Φίλιππος A. Αραβανόπουλος είναι πτυχιούχος & Καθηγητής της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με Kαναδική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα & μεταδιδακτορικές σπουδές με υποτροφία της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας στα Πανεπιστήμια Ουψάλας & Στοκχόλμης.

H έρευνα του έχει χρηματοδοτηθεί από διεθνείς οργανισμούς (European Commission Framework Programs, International Energy Agency), καθώς & εθνικούς οργανισμούς της Ελλάδας (ΓΓΕΤ, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ κα), του Καναδά (National Science & Engineering Research Council of Canada κα) & της Σουηδίας (NUTEK). Η τρέχουσα έρευνα του χρηματοδοτείται από τα προγράμματα H2020, LIFE+ & ΕΣΠΑ.

Υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, όπως:

  • Πρόεδρος της Ομάδας Eργασίας για την Προστασία Γενετικών Πόρων του Δικτύου COST “ConservePlants”,
  • Αναπλ. Συντονιστής του Τμήματος Πληθυσμιακής/Οικολογικής Γενετικής & Γενετικής της Διατήρησης του IUFRO,
  • Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ,
  • Πρόεδρος της Ομάδας Eργασίας Γενετικής Παρακολούθησης Δασογενετικών Πόρων του EUFORGEN,
  • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γονιδιωματικής Δασικών Ειδών,
  • Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του FAO για την Κατάσταση των Παγκόσμιων Δασογενετικών Πόρων,
  • Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας.

Είναι κριτής σε > 40 διεθνή επιστημονικά περιοδικά & μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής σε 4 εξ αυτών (μεταξύ αυτών στο περιοδικό PLοS One). Έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα ως συντονιστής, ΕΥ, ή μέλος ερευνητικής ομάδας). Έχει προσκληθεί για να δώσει > 30 διαλέξεις σε παν/μια και συνέδρια σε Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Καναδά, Κίνα, Κύπρο, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία & Τουρκία.

Το δημοσιευμένο του έργο υπερβαίνει τις 200 εκτενείς εργασίες, από τις οποίες >100 σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά & 20 κεφάλαια σε βιβλία διεθνών εκδόσεων.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε υπό την εκδοτική του επιμέλεια το βιβλίο «Genetics and Genomics of Forest Trees» (MDPI Press). Στην έρευνα του έχει γίνει πρόσφατα αναφορά από το έγκριτο περιοδικό “Science” https://www.sciencemag.org/news/2020/01/massive-effort-document-genetics-european-forests-bears-fruit & εστιάζεται σύντομο ντοκιμαντέρ του Ευρωπαϊκού Δικτύου EUFORGEN https://www.youtube.com/watch?v=YomBJ05wpck.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)

Opgenoorth L, et al. 2021. The GenTree Platform: growth traits and tree-level environmental data in 12 European forest tree species. GigaScience 10: 1–13 doi: 10.1093/gigascience/giab010.

Benavides R, et al. Carvalho B, Bastias CC, López-Quiroga D, Mas A, Cavers S, Gray A, Albet A, Alía R, Ambrosio, Aravanopoulos FA, et al. 2021. The GenTree Leaf Collection: Inter- and intraspecific leaf variation in seven forest tree species in Europe. Global Ecology & Biogeography 30: 590–597. DOI: 10.1111/geb.13239.

Aravanopoulos FA, Castro S, Ensslin A, Fišer Z, Glasnović P, Godefroid S, Joshi J, Kiehn M,  Klisz M, Surina B, Wiland-Szymańska J 2020. ConservePlants - A newly established network for the conservation of European threatened plants. Botanical Gardens Journal 17(2): 47-49.

Fady B, Aravanopoulos FA, Benavides R, González-Martínez SC, Grivet D, Lascoux M, Lindner M, Rellstab C, Valladares F & B Vinceti 2020. Genetics to the rescue: managing forests sustainably in a changing world. Tree Genetics & Genomes 16: 80, https://doi.org/10.1007/s11295-020-01474-8.

Dalmaris E, Avramidou EV, Xanthopoulou A & FA Aravanopoulos 2020. Dataset of targeted LC-MS/MS metabolite analysis for five taxanes of Hellenic Taxus baccata L. populations. Data 5: 22, https://doi:10.3390/data5010022.

Jaramillo-Correa JP, Bagnoli F, Grivet D, Fady B, Aravanopoulos FA, Vendramin GG & SC González-Martínez 2020. Evolutionary rate and genetic load in an emblematic Mediterranean tree following an ancient and prolonged population collapse. Molecular Ecology 29(24): 4797-4811, https://doi.org/10.1111/mec.15684.

Pinosio S, Marroni F, Zuccolo A, Vitulo N, Mariette S, Sonnante G, Aravanopoulos  FA, Ganopoulos I, Palasciano M, Vidotto M, Magris G, Iezzoni A, Vendramin G & M Morgante 2020. A draft genome of sweet cherry (Prunus avium L.) reveals genome-wide and local effects of domestication. The Plant Jounral 103: 1420-1432, https://doi.org/10.1111/tpj.14809.

Xanthopoulou A, Manioudaki M, Kissoudis C, Farsakoglou AM, Karagiannis E, Michailidis M, Bazakos C, Kazantzis K, Tsaftaris A, Aravanopoulos FA, Madesis P, Molassiotis A & I Ganopoulos 2020. Whole genome re-sequencing of sweet cherry (Prunus avium L.) yields insights into diversification of a fruit tree crop. Horticulture Research 7 (60): 1-14, https://doi.org/10.1038/s41438-020-0281-9.

de Dato GD, Teani A, Mattioni C, Aravanopoulos FA, Avramidou EV, Stojnc S, Ganopoulos I, Belletti P & F Ducci 2020. Genetic analysis by nuSSR markers of silver birch (Betula pendula Roth) populations in their southern European distribution range. Front. Plant Sci. 11: 310, doi: 10.3389/fpls.2020.00310.

Martinez-Sancho E, Slámová L, Morganti S, Grefen C, Carvalho  B, Dauphin B, Rellstab C, Gugerli F, Opgenoorth L, Heer K, Knutzen F, Arx von D, Valladares F, Cavers F, Fady B, Alia R, Aravanopoulos FA, et al. 2020. The GenTree Dendroecological Collection: tree-ring and wood density data from seven tree species across Europe. Scientific Data 7:1 https://doi.org/10.1038/s41597-019-0340-y 7:1.

Stojnić S, Avramidou E, Fussi B, Westergren M, Orlović S, Matović B, Trudić B, Kraigher H, Aravanopoulos FA & M Konnert 2019. Assessment of genetic diversity and population genetic structure of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) at its southern lineage in Europe. Implications for conservation of forest genetic resources. Forests 10, 258: 1-15; doi:10.3390/f10030258.

Aravanopoulos FA 2018. Do silviculture and forest management affect the genetic diversity and structure of long-impacted forest tree populations? Forests 9, 355: 1-14, https://doi:10.3390/f9060355  .

Eliades NGH, Aravanopoulos FA & AK Christou 2018. Mediterranean islands hosting marginal and peripheral forest tree populations: the case of Pinus brutia Ten. in Cyprus. Forests 9, 514; https://doi:10.3390/f9090514.

Ganopoulos I, Farsakoglou AM, Xanthopoulou A, Aravanopoulos FA, Molassiotis A, Malliarou E, Avramidou E, Osathanunku M, Madesis P, Tsaftaris A & K Kazantzis 2018. Towards breeding of sweet cherry (Prunus avium L.): morpho-physiological evaluation of new developed hybrids. Euphytica 214: 99, https://doi.org/10.1007/s10681-018-2179-2.

Kavaliauskas D, Fussi B, Westergren M, Aravanopoulos FA, Finžgar D, Baier R, Alizoti PG, Božič G, Avramidou E, Konnert M & H Kraigher 2018. The interplay between forest management practices, genetic monitoring and other long-term monitoring systems. Forests 9: 133; doi:10.3390/f9030133.

Petsopoulos D, Leblois R, Sauné L, İpekdal K, Aravanopoulos FA, Kerdelhué C & DN Avtzis 2018. Crossing the Mid-Aegean Trench: vicariant evolution of the Eastern pine processionary moth, Thaumetopoea wilkinsoni (Lepidoptera: Notodontidae) in Crete. Biological Journal of the Linnean Society 20: 1-9.

Abraham EM, Aftzalanidou A, Ganopoulos I, Osathanunkul M, Xanthopoulou A, Avramidou E, Sarrou E, Aravanopoulos FA & P Madesis 2018. Genetic diversity of Thymus sibthorpii Bentham in mountainous natural grasslands of Northern Greece as related to local factors and plant community structure. Industrial Crops & Products 111: 651–659.

Avramidou EV, Doulis AG & FA Aravanopoulos 2017. Linkage and QTL mapping in Cupressus sempervirens L. provides the first detailed genetic map of the species and identifies a QTL associated with crown form. Tree Genetics and Genomes 13(1): 1-14, https://doi:10.1007/s11295-016-1085-9.

Zambounis A, Avramidou E, Papadima A, Tsaftaris A, Arzimanoglou I, Barbas E, Madesis P & FA Aravanopoulos 2017. Adaptive response of Pinus monticola driven by positive selection upon resistance gene analogs (RGAs) of the TIR-NBS-LRR subfamily. iForest 10: 237-241, https://doi:10.3832/ifor2050-009.

Aravanopoulos FA 2016. Conservation and monitoring of tree genetic resources in temperate forests. Current Forestry Reports 2: 119-129 (invited paper).

Fady B, Aravanopoulos FA, Alizoti P, Matyas C, von Wuhlisch G; Westergren M, Belletti P; Cvjetkovic B, Ducci F, Huber G, Kelleher CT, Khaldi A, Bou Dagher Kharrat M, Kraigher H, Kramer K, Mühlethaler U, Peric S, Perry A, Rousi M, Sbay H, Stojnic S, Tijardovic M, Tsvetkov I, Varela MC, Vendramin GG & T Zlatanov 2016. Evolution-based approach needed for the conservation and silviculture of peripheral forest tree populations. Forest Ecology and Management 375: 66–75.

Fussi B, Westergren M, Aravanopoulos FA, Baier R, Kavaliauskas D, Finzgar D, Alizoti P, Bozic G, Avramidou E, Konnert M & H Kraigher 2016. Forest genetic monitoring: an overview of concepts and definitions.  Environmental Monitoring & Assessment 188(8): 493, https://doi:10.1007/s10661-016-5489-7

Zambounis A, Psomopoulos FE, Ganopoulos I, Avramidou E, Aravanopoulos FA, Tsaftaris A & P Madesis 2106 In silico analysis of the LRR receptor-like serine threonine kinases subfamily in Morus notabilis. Plant Omics 9(5): 319-326 https://doi:10.21475/poj.09.05.16.pne126

Zambounis A, Ganopoulos I, Avramidou EV, Tsaftaris A, Aravanopoulos FA & P Madesis 2016. Evidence of extensive positive selection acting on sweet and wild cherry (Prunus avium L.) resistance gene analogs (RGAs). Australian Journal of Crop Science 10(9):1324-1329.

Ganopoulos I, Moysiadis T, Xanthopoulou A, Osathanunkul M, Madesis P, Avramidou EV, Aravanopoulos FA, Tsaftaris A, Sotiropoulos T, Chatzicharisis I & Kazantzis 2016. Morpho-physiological diversity in the collection of sour cherry (Prunus cerasus) cultivars of the Fruit Genebank in Naoussa, Greece using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 207: 225-232.

Aravanopoulos FA, Ganopoulos I & A Tsaftaris 2015. Population and conservation genomics in forest and fruit trees. Advances in Botanical Research 74: 125-156.

Avramidou EV, Doulis AG & FA Aravanopoulos 2015. Determination of epigenetic inheritance, genetic inheritance, and estimation of genome DNA methylation in a full-sib family of Cupressus sempervirens L. Gene 562: 180-187.

Ganopoulos I, Moysiadis T, Xanthopoulou A, Ganopoulou M, Avramidou E, Aravanopoulos FA, Tani E, Madesis P, Tsaftaris A, & K Kazantzis 2015. Diversity of morpho-physiological traits in worldwide sweet cherry cultivars of GeneBank collection using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 197: 381-391.

Avramidou EV, Ganopoulos IV, Doulis AG, Tsaftaris AS & FA Aravanopoulos 2015. Beyond population genetics: natural epigenetic variation in wild cherry (Prunus avium). Tree Genetics and Genomes 11: 95 DOI 10.1007/s11295-015-0921-7.

Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Molassiotis A, Karagiannis E, Moysiadis T, Katsaris P, Aravanopoulos FA, Tsaftaris A, Kalivas A & P Madesis 2015. Mediterranean basin Ficus carica L.: from genetic diversity and structure to authentication of a Protected Designation of Origin cultivar using microsatellite markers. Trees 29(6): 1959-1971.

Avramidou E, Kapazoglou A, Aravanopoulos FA, Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Tsaballa A, Madesis P, Doulis AG & A Tsaftaris 2015. Global DNA methylation changes in Cucurbitaceae inter-species grafting. Crop Breeding and Applied Biotechnology 15: 112-116.

Graudal L, Aravanopoulos FA, Bennadji Z, Changtragoon S, Fady B, Kjaer ED, Loo J, Ramamonjisoa L & GG Vendramin 2014. Global to local genetic diversity indicators of evolutionary potential in tree species within and outside forests. Forest Ecology and Management 333: 35-51.

Ratnam W1., Rajora OP1, Finkeldey R1, Aravanopoulos FA1, Bouvet JM1, Vaillancourt RE1, Kanashiro M1, Fady B1, Tomita M1 & C Vinson1 2014. Genetic effects of forest management practices: global synthesis and perspectives. Forest Ecology and Management 333: 52-65 (1: equal contributors).

Ganopoulos IV, Aravanopoulos FA & A Tsaftaris 2013. Genetic differentiation and gene flow between wild and cultivated Prunus avium: an analysis of molecular genetic evidence at a regional scale. Plant Biosystems 147(3): 678-685,  https://doi.org/10.1080/11263504.2012.751065.

Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Aravanopoulos FA, Kazantzis K, Tsaftaris A & P Madesis 2013. Microsatellite high-resolution melting (SSR-HRM) analysis for identification of sweet cherry rootstocks in Greece. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization; 1–4 doi:10.1017/S1479262113000403.

Ganopoulos I, Aravanopoulos FΑ, Madesis P, Pasentsis K, Bosmali I, Ouzounis C & Α Tsaftaris 2013. Taxonomic identification of Mediterranean pines and their hybrids based on the High-Resolution Melting (HRM) and trnL approaches: from cytoplasmic inheritance to timber tracing. PLoS ONE 8(4): e60945.doi: 10.1371/journal.pone.0060945.

Ganopoulos I, Aravanopoulos FA, Argiriou A, Kalivas A & A Tsaftaris 2012. Genome and population dynamics under selection and neutrality: an example of S-allele diversity in wild cherry (Prunus avium L.). Tree Genetics and Genomes 8 (6): 1181-1190.

Aravanopoulos FA 2011. Genetic monitoring in natural perennial plant populations. Botany 89: 75-81 https://doi.org/10.1139/b10-087.

Avtzis DN & FA Aravanopoulos 2011. Genetic diversity of host tree and insect on the borderline of natural distribution: a case example of Picea abies Karst. and Pityogenes chalcographus (Coleoptera, Scolytnae) in the forest of Elatia (Drama, Greece). Silva Fennica 45(1): 157-164.

Ganopoulos I, Aravanopoulos FA, Argiriou A, Kalivas A & A Tsaftaris 2011. Is the genetic diversity of small scattered forest tree populations at the southern limits of their range more prone to stochastic events? A wild cherry case study by microsatellite-based markers. Tree Genetics and Genomes 7: 1299-1313.

Neophytou C, Aravanopoulos FA, Fink S & A Dounavi 2011b. Interfertile oaks in an island environment-II. Limited hybridization between Quercus alnifolia Poech and Q. coccifera L. in a mixed stand. European Journal of Forest Research 130: 623-635.

Neophytou C, Dounavi A, Fink S & FA Aravanopoulos 2011a. Interfertile oaks in an island environment - I. Hybridization and genetic introgression between Quercus alnifolia and Q. coccifera in Cyprus. European Journal of Forest Research 130: 543-555.

Manescu C, Maios C, Hamamouch N, Harfouche A, Doulis A & FA Aravanopoulos 2011. Linkage mapping in Cupressus sempervirens L. based on molecular and morphological markers. Genetics and Molecular Research 10(3): 1891-1909.

Aravanopoulos FA, 2010. Breeding of fast growing forest tree species for biomass production in Greece. Biomass and Bioenergy 34: 1531-1537.

Roubos K, Moustakas M & FA Aravanopoulos 2010. Molecular identification of Greek olive (Olea europaea L.) cultivars based on the analysis of microsatellite loci. Genetics and Molecular Research 9(3): 1865-1876.

Neophytou C, Aravanopoulos FA, Fink S & A Dounavi 2010. Detecting interspecific and geographic differentiation patterns in two interfertile oak species (Quercus petraea (Matt.) Liebl. and Q. robur L.) using small sets of microsatellite markers. Forest Ecology and Management 259 (10): 2026-2035.

Aravanopoulos FA, Panetsos KP & A. Scaltsoyiannes 2004. Genetic structure of Pinus brutia stands exposed to wild fires. Plant Ecology 171: 175-183.

Aravanopoulos FA, 2000. Absence of association between heterozygosity and biomass production in Salix exigua Nutt.  Theoretical and Applied Genetics 100 (8): 1203-1208.

Aravanopoulos FA & L Zsuffa 1998. Heterozygosity and biomass production in Salix eriocephala. Heredity 81: 396-403.

Chong KX, Yeh FC, Aravanopoulos FA & L Zsuffa 1995. DNA fingerprinting Willows (Salix L.) using polymerase chain reaction with the M13 universal primer. Scandinavian Journal of Forest Research 10: 27-31.

Aravanopoulos FA, Zsuffa L & KX Chong 1994. Inheritance analysis of isoenzyme genes in Salix eriocephala Michx. Journal of Heredity 85: 381-388.

Aravanopoulos FA, Zsuffa L & KX Chong 1993. The genetic basis of electrophoretic variation in Salix exigua Nutt. Hereditas 119: 77-88.

Μοριακή & κλασσική γενετική & βελτίωση
Γονιδιωματική των πολυετών ξυλωδών φυτών
Επιγενετική
Οικολογία γονιδίων & περιβαλλοντική γενετική
Γενετική παρακολούθηση, προστασία & διαχείριση δασικών γενετικών πόρων
Γενετική χαρτογράφηση ποσοτικών γνωρισμάτων & επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως
Γενετική ανάλυση & συστήματα σύζευξης σε φυσικούς & τεχνητούς πληθυσμούς
Συν-εξέλιξη
Αποτίμηση ανθρωπογενών επιδράσεων στους γενετικούς πόρους
Ανταπόκριση & προσαρμογή γενετικών πόρων στην κλιματική μεταβολή
Ταυτοποίηση γενετικού υλικού & μοριακή διαγνωστική
Γενετική βελτίωση για αντοχή σε βιοτικές & αβιοτικές καταπονήσεις
Ποσοτική γενετική
Πολυμεταβλητή ανάλυση & ανάλυση Bayes στη γενετική βελτίωση
Γενετική βελτίωση ενεργειακών φυτών
Βιοηθική στη γενετική επιστήμη
Διδακτική της γενετικής επιστήμης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram