ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
CowficieNcy – Marie Curie Project 777974
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
gzervas@aua.gr
6946063621 - 2106216584
Χρονική Διάρκεια
5 χρόνια
Ημερ/νία Έναρξης
2016
Ημερ/νία Λήξεως
2021
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Upgrading and implementing mathematical models to increase nitrogen use efficiency of lactating dairy cows

Ο πρώτος στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των μοντέλων  που χρησιμοποιούνται  στα  συστήματα  διατροφής των  αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (Cornel Net Carbohydrate and Protein System)  που αφορούν  στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών του σιτηρεσίου τους,  και στις μονάδες  (Lifetime Nitrogen Efficiency)  που αφορούν στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του αζώτου.

Τα δύο αυτά μοντέλα βασίζονται σε δεδομένα μονάδων , με υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας, παρέχοντας πρόσθετες στρατηγικές βελτίωσης της αποτελεσματικότητας  χρησιμοποίησης του αζώτου σε επίπεδο μονάδας. Ως εκ τούτου, ο δεύτερος στόχος είναι η εφαρμογή βελτιωμένων μοντέλων στις μονάδες αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτείται η συνεργασία των κυριότερων παραγόντων που εμπλέκονται στην αγελαδοτροφία, όπως είναι οι αγελαδοτρόφοι, οι βιομηχανίες ζωοτροφών και οι συνεταιρισμοί, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δυναμικό  δίκτυο μεταφοράς της γνώσης, με τελικό στόχο τη μεταφορά αυτής της νέας γνώσης, για την εφαρμογή των μοντέλων κατάρτισης σιτηρεσίων χαμηλότερης χρησιμοποίησης πρωτεϊνών, στην καθημερινή γεωργική πρακτική.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram