ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
AGRICORE
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mattas@auth.gr
(+30) 2310 - 998807
Χρονική Διάρκεια
4 έτη
Ημερ/νία Έναρξης
2019
Ημερ/νία Λήξεως
2023
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Ο στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων των αγροτικών πολιτικών, μέσω της δημιουγρίας ενός ειδικού εργαλείου που αποσκοπεί στην εύρεση σχέσεων μεταξύ των στοχευμένων πολιτικών και των αντίστοιχων δεικτών απόδοσης στην πρακτική των αγροτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram