ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
STRENGTH2FOOD
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mattas@auth.gr
(+30) 2310 - 998807
Χρονική Διάρκεια
4 έτη
Ημερ/νία Έναρξης
2016
Ημερ/νία Λήξεως
2021
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών πολιτικών σχετικά με τους χαρακτηρισμούς ποιότητας τροφίμων και τις προμήθειες τροφίμων του δημόσιου τομέα για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους και την προώθηση της υγιεινής και θρεπτικής διατροφής.

Να βοηθήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών για τη βελτίωση της συνολικής βιωσιμότητας της γεωργίας και της ικανότητας για ισορροπημένη διατροφή.

Να βοηθήσει στην επίδειξη και επικύρωση του πώς να τονωθεί η ανάπτυξη νέων ποιοτικών αγορών και τοπικών αλυσίδων τροφίμων μέσω πιλοτικών πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων.

Να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του έργου μέσω αποτελεσματικής ανταλλαγής γνώσεων και επικοινωνίας με ένα ευρύ φάσμα σχετικών ενδιαφερομένων σχετικά με σύγχρονες βιώσιμες πρακτικές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram